Selvhjelp for vanlige utfordringer

På denne siden vil vi samle tips og linker som kan gi deg verktøy og kunnskap for å løse vanlige psykiske plager og utfordringer.

I første omgang har vi laget en liste over online selvhjelpskurs som psykolog Magnus Nordmo har produsert.

I videokursene sine veileder han deg gjennom et selvhjelpsprogram bygd på kognitiv terapi. Kursene kan du gjennomføre helt selv. Alt av materialet til programmene er gratis og man trenger ikke å registrere seg for å få tilgang.

I dette programmet vil du lære om prosessen som opprettholder angst, samt hvordan du skal arbeide for å bli kvitt angst. Denne informasjonen danner også grunntanken bak behandling av angst generelt.

Videoserie

Arbeidsark

 

I dette programmet vil du lære om depresjon og hvilke konkrete steg du kan ta for å overkomme den. Programmet består av en videoserie, en rekke arbeidsark og en gratis mobilapplikasjon.

Videoserie

Arbeidsark 

Planlegger iOS
Planlegger Android

I dette programmet vil du lære om sosial angst, hvordan du kan øve på å snu fokus bort fra deg selv og få et mer realistisk bilde av din egen påvirkning på andre.

 
 
 

I dette programmet vil du lære en metode for å bli kvitt søvnplager som har vært tre måneder eller lengre. Dersom du derimot har søvnvansker som har vart kortere enn tre måneder har vi en alternativ video.