"Jeg følte meg mindre rar og alene når jeg fikk høre hva de andre tenkte"

Kursdeltaker

"Jeg likte at det var mange konkrete eksempler og tips"

Kursdeltaker

91% hadde utbytte av kurset

Evaluering med studenter som deltok på minst et kurs høst 2022.