Angst og bekymring

Ønsker du å lære verktøy, samtidig som du får støtte eller samvær i prosessen? Du trenger ikke å dele eller delta aktivt hvis du ikke vil.

Psyken

Et kurs som gir deg bred kunnskap og verktøy for å forstå din psykiske helse, og skape varig positiv endring. 

Til kurskalender

Tankevirus?

I dette populære kurset lærer du å avsløre og motvirke tankene som skaper angst og negative reaksjoner. 

Til kurskalender

Uro i kroppen?

Psykomotoriske fysioterapeut har ukentlig halvtimes-webinar der du øver på å finne roen og slappe av med  fysiske øvelser.

Til kurskalender

Lyst til å teste mindfulness?

Øving i bevisst nærvær og selvberoligelse kan ha positive effekter både på stress og velvære generelt.

Til kurskalender

Investigating me

Et 6-ukers livsmestring- og selvutviklingsprogram der du utforsker aktiviteter innenfor de fire temaene Fitness, Nutrition, Emotions og Community. Programmet vil gi deg bedre humør, mindre unødvendig stress, og kontroll over egen hverdag! 

Til kurskalender

Nysgjerrig på andre kurs?

SiO har kurs om flere temaer: følelser, hverdagsglede, personlig økonomi og mer. 

Til kurskalender

Vanlige spørsmål om kurs

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen