Ensomhet er ikke det samme som å være alene, ensomhet kan også være en følelse. Hvorfor dukker denne følelsen opp når du har venner rundt deg, og hva betyr det egentlig?  Selv om det er en vanlig følelse, er det noen råd som kan være viktige å følge, for å unngå at ensomhetsfølelsen får deg til å trekke deg tilbake og isolere deg.  

Bli klar over egne tanker 

En følelse kommer gjerne som et resultat av en tanke, og tanker kan ofte være overdrevne eller feilaktige. Om du er ute blant venner og likevel kjenner deg ensom, lurer du kanskje på hvorfor du føler det sånn? De andre smiler og ler og ser ikke ut til å føle seg ensomme. Er det noe galt med deg? Tenker de at jeg er annerledes? Er jeg egentlig invitert bare av gammel vane, eller fordi de synes synd på meg?  

Å bry seg om, innebærer av og til å måtte bry andre

Rådgiver Mari Langmyr, SiO Helse

Dette er eksempler på helt vanlige tanker mange mennesker har, men det betyr ikke at tankene er sanne. Egentlig er det bare dine egne tolkninger, eller hypoteser på hvorfor du føler deg ensom. Fordi du ikke forstår det.  

Våg å la andre komme nær deg 

Nærhet er selve grunnsteinen i et vennskapsforhold. Nærhet handler om å bli sett som du er, for både styrke og sårbarhet. Og for å oppnå det må du la andre komme innenfor fasaden din.Å vise sårbarhet er å fortelle om noe som bekymrer deg, noe du er usikker på, noe du angrer på, noe som gjør deg sint eller trist. Ikke nødvendigvis for at andre skal hjelpe deg, men for at de skal komme nærmere deg. Nærmere hvordan du tenker og føler. Det er lettere for andre å forstå deg, dersom du viser følelser.  Tenk litt over dette: 

  • Kan det være at ensomheten du føler er et savn etter nærhet?  
  • Er det sånn at du tenker at andre har en oppfatning av deg, som du føler ikke samsvarer helt med hvordan du ser på deg selv?  
  • Er det ofte du som blir den tålmodige lytteren, den de andre åpner seg for og søker trøst hos?  
  • Er det ofte du dropper å bry vennene dine med «dine greier» - de har jo så mange bekymringer selv?  
  • Eller tenker du kanskje at det ikke er noen vits å dele dine problemer, de kan jo ikke løse det uansett? 

Holder du din egen sårbarhet skjult, gjør du det mest sannsynlig for å beskytte deg selv. Kanskje er du redd for å bli avvist eller at andre skal bruke det mot deg senere, eller komme med et svar som sårer deg. Det er helt normalt, og det kan ta tid og litt utprøving før du opplever det som noe trygt og nært.  Om du tør å åpne deg for en venn, er det også lettere for vennen din å være sårbar for deg, og vise at han eller hun bryr seg om deg.