Studenter spør er en spørsmål- og svartjeneste fra SiO Helse

STUDENTER SPØR

Studielivet byr ikke bare på glede, trygghet og god helse. For mange kan livet som student tidvis være ganske krevende. Da kan Studenter spør gi litt hjelp på veien.

Hva er Studenter spør?
Studenter spør er en spørsmål- og svartjeneste fra SiO Helse. I Studenter spør kan du lese andres spørsmål om egen helse, for kanskje er det noen andre som har lurt på akkurat det samme som deg. Du kan også stille dine egne spørsmål. SiO Helses fagpersoner som psykologer, rådgivere, leger, fysioterapeuter, tannleger og helsesykepleiere svarer på spørsmålene dine.

LES ELLER STILL DITT SPØRSMÅL HER

Hva kan jeg spørre om?
Du kan stille oss spørsmål om det aller meste, som f.eks. fysisk og psykisk helse, seksualitet og seksuell helse, prevensjon, rus, studiemestring og livssituasjon.

Les mer om din sikkerhet og personvern.

SiO Helse samarbeider med Ung.no for å tilby deg denne tjenesten. For å stille spørsmål blir du tatt videre til en undermappe på Ung.no. Ung.no er det offentliges egen informasjonskanal for barn og unge, drevet av Barne-ungdoms og familiedirektoratet (BufDir).

Studenter spør - en spørsmål og svartjeneste fra SiO Helse