Inntakssamtale og kurs er gratis. For samtale hos behandler/rådgiver og avtale med helsesykepleier er det en liten egenbetaling, se prislisten vår.

Gebyr for ikke å møte til avtalt tid
Dersom tidspunkt for avtale ikke passer, må du huske å avbestille mer enn 24 timer før timen for å unngå gebyr.

Hvis du ikke kommer til avtalt tid får du et gebyr på kr. 315,-.