Timebestilling i SiO Psykisk helse- og rådgivningstjenesten

Du kan velge mellom videotime og oppmøtetime

  • Ring 22 85 33 00 for time hos rådgiver
  • Logg deg inn på helsenorge.no for time til en behovssamtale i psykisk helsetjenesten. 
    Velg Helsekontakter og Psykisk helsetjeneste. 

En time for behovssamtale er en kort samtale for å finne ut av hvilket tilbud som vil passe best for deg og hjelpe deg dit. Dersom det ikke er ledige timer på HelseNorge, kan du ringe oss på 22 85 33 00.

Endring eller avbestilling av time

Hvis du ønsker å endre eller avbestille time, ring oss på 22 85 33 00. 

Priser

Kurs og samtale med behandler/rådgiver er gratis.
Det er en lav egenandel for avtale hos helsesykepleier, se prislisten vår.

Dersom tidspunkt for avtale ikke passer, må du huske å avbestille mer enn 24 timer før timen for å unngå gebyr.

Akutthjelp

SiO Helse tilbyr ikke akutthjelp. Ring 113 om det er fare for liv og helse. Trenger du hjelp innen ett døgn, ring legevakt telefon 116117.

Studenttelefonen

Studenttelefonen - Gratis tjeneste for studenter - Ring 116 123 - Åpent alle dager kl. 17-07.