SiO Helse har sosionomer, psykologer, helsesykepleier, pedagoger, psykiatere og psykomotoriske fysioterapeuter, og som har videreutdanninger eller annen spisskompetanse på fagområder som er relevante for studenter.

Alle våre ansatte har taushetsplikt.