SiO Psykisk helse- og rådgivningstjenesten er et lavterskeltilbud for deg som student i SiO.

Alle mennesker opplever vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med noen. Vi har erfarne rådgivere og psykologer med spisskompetanse på fagområder som er relevante for studenter.

Alle studenter i SiO kan bruke våre tilbud

Målet vårt er at du skal oppleve økt mestring og trivsel i hverdagen, og få mindre plager. 

Hvordan bestiller jeg time?

Du kan bestille time hos rådgiver eller time til inntaksvurdering i psykisk helsetjenesten. 

eller

  • Logg deg inn på helsenorge.no for time til inntaksvurdering i psykisk helse-tjenesten
    Velg Helsekontakter og Psykisk helsetjeneste
    Dersom det ikke er ledige timer på HelseNorge, kan du ringe oss på 22 85 33 00.

Du kan velge mellom videotime og oppmøtetime. Henvisning er ikke nødvendig.

Hva er en inntaksvurdering?

En time for inntaktsvurdering er en kort samtale for å finne ut av hvilket tilbud som vil passe best for deg og hjelpe deg dit. 

Har du et praktisk spørsmål? 

Da kan du komme i kontakt med vår resepsjon ved å sende en melding fra HelseNorge:

1. Logg deg inn på HelseNorge
2. Velg Helsekontakter
3. Velg Psykisk helsetjeneste
4. Velg Skriv melding

Akutthjelp

SiO Helse tilbyr ikke akutthjelp. Ring 113 om det er fare for liv og helse. Trenger du hjelp innen ett døgn ring legevakt telefon 116117.

Studenttelefonen - Gratis tjeneste for studenter - Ring 116 123 - Åpent alle dager kl. 17-07. 

Personvern

For å yte forsvarlig behandling og oppfølging til deg vil alle i SiO Helse som har en rolle i din behandlingen ha tilgang til nødvendig informasjon. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg og du har rett til å reservere deg mot at informasjonen deles mellom de som har en rolle i din behandling. Ta kontakt med oss på telefon dersom du ønsker innsyn, å reservere deg, eller har spørsmål.

Sorgweekend 22.-24. oktober 2021 på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Sorgweekend er for deg som har mistet noen i dødsfall og ønsker støtte i sorgen. Dette er et livssynsåpent tilbud til alle studenter og unge voksne i Norge. Les her for mer informasjon og påmelding.