Filtrer
Aida Kevelj Klafstad

Aida Kevelj Klafstad jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum og i Nydalen. Hun er utdannet ved Universitet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2018. Aida har tidligere jobbet ved Arendal sykehus, helsestasjon for ungdom og Nydalen distriktspsykiatriske poliklinikk. Aida har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i Tvedestrand og Oslo, fra Aleris Medisinske Senter på Frogner og fra Oslo kommunale legevakt.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
SiO Helse Nydalen
Anders Sandvei

Anders Sandvei jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Anders jobber 50% med pasienter og 50% med administrasjon.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Anne Aalgaard

Anne Aalgaard jobber som fastlege i SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Anne har tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Oslo Universitetssykehus Ullevål, som fastlege i Østfold og ved Helsestasjon for ungdom i Oslo.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie works at SiO Health Blindern and has worked as a GP with SiO since May 2016. She has studied at the University of Oslo and is about to finish her specialisation in general medicine. Anne Gurine has worked as a doctor at the injury emergency department at Oslo Universitetssykehus and as a GP.

Stilling
100%
Spesialisering
Specialist in General Medicine
Helsesenter
SiO Health Blindern
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie jobber hos SiO Helse Blindern. Hun har jobbet som fastlege hos SiO siden mai 2016. Anne Gurine er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere jobbet hun som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

Stilling
90%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Anniken Karlsrud

Anniken Karlsrud jobber som turnuslege ved SiO Helse på Blindern.

Stilling
80%
Spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Astrid Lise Haram

Astrid was educated at the University of Gdansk in Poland and graduated in 2014. She has several years of experience at the emergency room in Storgata in Oslo.

Astrid Lise Haram works as a GP substitute for Linn Therese Schreiner until May 2024.

Stilling
100
Spesialisering
Currently specialising in general medicine
Helsesenter
SiO Health Sentrum
Astrid Lise Haram

Astrid Lise Haram jobber som fastlegevikar. Hun er utdannet ved universitetet i Gdansk i Polen og ble uteksaminert i 2014. Hun har flere års erfaring med legevaktsarbeid ved allmennlegevakten og skadelegevakten i Storgata i Oslo.

Astrid Lise Haram er vikar for Linn Therese Schreiner fram til mai 2024.

Stilling
100
Spesialisering
Lege i spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Brynjar Saunes Bye

Brynjar Saunes Bye jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum og SiO Helse Nydalen. Han har sin teoretisk utdannelse fra Pécsi Medical School i Ungarn. Brynjar har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i distrikts-Norge og i Oslo og har tilleggskompetanse innen diett, trening og idrettsskader.

Brynjar har permisjon frem til 29.07.2022.

Stilling
100 %
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
SiO Helse Nydalen
Hanna Pederstad

Hanna Pederstad jobber som fastlege på våre kontorer å Blindern og i Nydalen.

Hanna er utdannet ved NTNU i Trondheim og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Hun har tidligere jobbet på allmennlegevakten og overgrepsmottaket ved Oslo kommunale legevakt.

Stilling
100
Spesialisering
Lege i spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Blindern
SiO Helse Nydalen
Herulf Bjerke Torset

Herulf Bjerke Torset jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Kathleen Henriksen

Kathleen Henriksen jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Hun har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Kristin Riple

Kristin Riple jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er spesialist i allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Vilde Kristine Haugan Lundbye er vikar for Kristin Riple fram til juni 2023.

Stilling
70%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Kristin Torgersen

Kristin Torgersen jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, som fastlege på Romsås og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
40%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Kristina Spro

Kristina Spro jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved NTNU, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Kristina har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og ved Oslo Kommunal Legevakt. Kristina snakker fransk.

Stilling
100%
Spesialisering
Lege i spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Linn Therese Schreiner

Linn Therese Schreiner er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i allmennmedisin og jobber på SiO Helse Sentrum. Før hun begynte i SiO Helse, har hun jobbet to år på Revmatismesykehuset på Lillehammer og seks år ved andre fastlegekontorer utenfor Oslo. Linn Therese har i tillegg erfaring fra sykehjem og helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Martin Vold

Martin Vold jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte spesialisering i allmennmedisin i 2015. Martin har jobbet som fastlege i bydel Grünerløkka fra 2008 til 2021. Han har også jobbet ved mikrobiologisk avdeling på OUS Ullevål og medisinsk avdeling på Lovisenberg sykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Nora Friis

Nora Friis er utdannet ved Universitetet i Krakow i Polen, og er under spesialisering i allmennmedisin. Hun har flere års erfaring med legevaktsarbeid ved allmennlegevakten, og har tidligere jobbet som fastlegevikar. Nora har også erfaring fra barne- og ungdomsavdelinger ved Drammen sykehus og Finnmarkssykehuset.

Stilling
100%
Spesialisering
Lege i spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Blindern
SiO Helse Nydalen
Saleh Eltigani

Saleh Eltigani jobber som fastlege på SiO Helse Blindern. Han har tidligere jobbet ved Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Al-Fashir Universitetssykehus, Elbanjadeed Universitetssykehus og Soba Universitetssykehus.


Stilling
100%
Spesialisering
Under spesialisering i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Sara Grodås

Sara Grodås jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er spesialist i allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014.
Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Health Sentrum
Vilde Kristine Haugan Lundbye

Vilde is educated at the University of Oslo and is specializing in general practice. Vilde has previously worked as a doctor at Vestfold Hospital, Ullevål University Hospital and Nydalen DPS.

She works as a GP substitute for Kristin Riple until June 2023.

Stilling
80
Spesialisering
Currently specialising in general medicine
Helsesenter
SiO Health Blindern
Vilde Kristine Haugan Lundbye

Vilde er utdannet ved Universitetet i Oslo og er under spesialisering i allmennmedisin. Vilde har tidligere arbeidet som lege ved Sykehuset i Vestfold, Ullevål Universitetssykehus og Nydalen DPS døgn.

Hun er vikar for Kristin Riple fram til juni 2023.

Stilling
80
Spesialisering
Lege i spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Blindern