Filtrer
Aida Kevelj Klafstad

Aida Kevelj Klafstad jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum og i Nydalen. Hun er utdannet ved Universitet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2018. Aida har tidligere jobbet ved Arendal sykehus, helsestasjon for ungdom og Nydalen distriktspsykiatriske poliklinikk. Aida har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i Tvedestrand og Oslo, fra Aleris Medisinske Senter på Frogner og fra Oslo kommunale legevakt.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
SiO Helse Nydalen
Aleksander Thorne

Aleksander Thorne jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og i Nydalen. Han er utdannet lege ved NTNU i Trondheim og er spesialist i allmennmedisin. Han har tidligere jobbet ved hjerte- og lungemedisinsk avdeling i Skien og har fem års erfaring som allmennlege ved Porsgrunn Legesenter.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
SiO Helse Nydalen
Anders Sandvei

Anders Sandvei jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Anders jobber 50% med pasienter og 50% med administrasjon.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Anna-Lena Lie

Anna-Lena Lie jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til allmennmedisin. Anna-Lena har jobbet ved SiO Helse siden 2004. 

Stilling
40 %
Spesialisering
Fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Anne Aalgaard

Anne Aalgaard jobber som fastlege i SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Anne har tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Oslo Universitetssykehus Ullevål, som fastlege i Østfold og ved Helsestasjon for ungdom i Oslo.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie jobber hos SiO Helse Blindern. Hun har jobbet som fastlege hos SiO siden mai 2016. Anne Gurine er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere jobbet om som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Brynjar Saunes Bye

Brynjar Saunes Bye jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Han har sin teoretisk utdannelse fra Pécsi Medical School i Ungarn. Brynjar har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i distrikts-Norge og i Oslo og har tilleggskompetanse innen diett, trening og idrettsskader.

Brynjar Bye har permisjon og Nayab Jabbar er hans vikar frem til januar 2022.

Stilling
100 %
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Gina Dufseth

Gina Dufseth Vangen jobber som turnuslege ved SiO Helse Sentrum.

Stilling
100 %
Spesialisering
Lege i spesialisering del 1 (turnuslege)
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Hanna Pederstad

Hanna Pederstad jobber på vårt kontor på Blindern. Hun jobber som fastlegevikar for Kristina Spro, i perioden fra september 2021 og frem til mai 2022.

Hanna er utdannet ved NTNU i Trondheim og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Hun har tidligere jobbet på allmennlegevakten og overgrepsmottaket ved Oslo kommunale legevakt.

Stilling
100
Spesialisering
Lege i spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Herulf Bjerke Torset

Herulf Bjerke Torset jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Kathleen Henriksen

Kathleen Henriksen jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Hun har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Kristin Riple

Kristin Riple jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er spesialist i allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Stilling
80 %
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Kristin Torgersen

Kristin Torgersen jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, som fastlege på Romsås og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
20%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Kristina Spro

Kristina Spro jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved NTNU, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Kristina har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og ved Oslo Kommunal Legevakt. Kristina snakker fransk.

Hanna Pederstad jobber som vikar for Kristina Spro, som er i permisjon fra september 2021 og frem til mai 2022.

Stilling
100%
Spesialisering
Lege i spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Line Amundsen

Line Amundsen jobber ved vårt kontor på Blindern og er fastlegevikar for Saleh Ahmed Eltigani, mens han er permisjon i perioden fra september 2021 og ut august 2022.

Line er utdannet lege ved Universitet i Oslo og spesialist i allmennmedisin. Hun har tidligere vært fastlege ved Ullern legesenter og allmennlege på Aleris Medisinske Senter.

Line har erfaring fra helsestasjon for barn i bydel Ullern og har jobbet i flere år på medisinsk avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Stilling
100
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Linn Therese Schreiner

Linn Therese Schreiner er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i allmennmedisin og jobber på SiO Helse Sentrum. Før hun begynte i SiO Helse, har hun jobbet to år på Revmatismesykehuset på Lillehammer og seks år ved andre fastlegekontorer utenfor Oslo. Linn Therese har i tillegg erfaring fra sykehjem og helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
Martin Vold

Martin Vold jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte spesialisering i allmennmedisin i 2015. Martin har jobbet som fastlege i bydel Grünerløkka fra 2008 til 2021. Han har også jobbet ved mikrobiologisk avdeling på OUS Ullevål og medisinsk avdeling på Lovisenberg sykehus.

Martin overtok pasientlisten til Svend Øyvind Sandem 01.04.2021.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Munazzah Islam

Munazzah Islam jobber som turnuslege ved SiO Helse på Blindern, i perioden 01.09.21 til 28.02.22.

Stilling
100%
Spesialisering
Lege i spesialisering del 1 (turnuslege)
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Nayab Jabbar

Nayab Jabbar jobber som fastlegevikar for Brynjar Saunes Bye i SiO Helse Sentrum og i Nydalen. Hun har tidligere jobbet som fastlegevikar i allmennpraksis både på Stovner og i Sandefjord.


Stilling
100 %
Spesialisering
Under spesialisering
Helsesenter
SiO Helse Sentrum
SiO Helse Nydalen
Saleh Eltigani

Saleh Eltigani jobber som fastlege på SiO Helse Blindern. Han har tidligere jobbet ved Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Al-Fashir Universitetssykehus, Elbanjadeed Universitetssykehus og Soba Universitetssykehus.

Line Amundsen jobber som vikar for Saleh Eltigani, som har permisjon i perioden 01.09.2021 til 31.08.22.

Stilling
100%
Spesialisering
Under spesialisering i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
Sara Grodås

Sara Grodås jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er spesialist i allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014.
Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Helsesenter
SiO Helse Blindern
SiO Helse Nydalen