Filtrer
Anders Sandvei

Anders jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og SiO Helse Nydalen. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Anna-Lena Lie

Anna-Lena jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til allmennmedisin. Anna-Lena har jobbet ved SiO Helse siden 2004. 

NB: Fra 2. januar jobber Anna-Lena hos SiO Helse Sentrum i Holbergsgate 21.

Stilling
40 %
Spesialisering
Fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie har jobbet som fastlege her hos SiO siden mai 2016. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er snart ferdig med spesialiseringen i allmennmedisin. Tidligere jobbet om som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

NB: Fra 2. januar jobber Anne Gurine hos SiO Helse Sentrum i Holbergsgate 21.

Stilling
100%
Spesialisering
Fastlege
Birgit Dahl-Jørgensen

Birgit jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Birgit har lang erfaring av å ha jobbet ved SiO Helse i mange år. Før hun kom hit har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Radiumhospitalet, Aker sykehus, legevakten i Oslo og som fastlege i Frogner og på Stovner.

Stilling
90 %
Spesialisering
Allmennmedisin
Eline Caspersen Grimsmo

Eline er fastlegevikar for Knut Lundekvam fra 1.juni 2016. Er under spesialisering i allmennmedisin og har videre utdanning i kognitiv terapi. Spesialist i psykiatri.

Stilling
100%
Spesialisering
Almennmedisin
Erik Bjørnestad

Erik jobber som lege ved SiO Helse Sentrum. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet på Diakonhjemmet Sykehus og drevet med forskning på King's College London.

Stilling
100%
Spesialisering
Fastlege
Helle Gjedebo

Helle jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Helle er utdannet ved University in Krakow i 2005, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Tidligere har Helle erfaring fra allmennpraksis og radiologisk avdeling ved Kongsberg sykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Herulf Bjerke Torset

Herulf jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000 og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Herulf er ute i permisjon og Kathrina Eftestøl er hans vikar.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Ingvild Ohm

Ingvild Ohm jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Blindern og fra september 2016 også ved SiO Helse Nydalen. Hun er utdannet ved Universitet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Kathleen Henriksen

Kathleen jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Kathleen har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Kathrina Eftestøl

Kathrina Eftestøl er utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun hadde turnustjeneste på SiO Helse på Blindern og har ellers jobbet på Diakonhjemmet sykehus, Orkdal Sjukehus, Allmennlegevakten i Oslo, Legevakten i Askim og KAD Indre Østfold.

Vikarlege for Herulf B. Torset

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennlege
Kine Lynum

Kine jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Tromsø og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2011. Kine har jobbet i SiO Helse siden 2006. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Blakstad sykehus og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Knut Christian Lundekvam

Knut jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og Nydalen. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Knut har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har han jobbet ved Kristiansand sykehus, som fastlegevikar ved Unimed Helse, ved Akershus Universitetssykehus og ved Oslo legevakt allmennseksjonen.

Knut er ute i permisjon og Eline Caspersen Grimsmo er hans vikar.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning i allmennmedisin
Kristin Riple

Kristin jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og SiO Helse Nydalen. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er spesialist i allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Stilling
80 %
Spesialisering
Allmennmedisin
Kristina Spro

Kristina Spro jobber som Turnuslege ved Blindern. Hun har utdannet seg ved NTNU i Trondheim. Tidligere har hun jobbet på Ullevål sykehus og Akershus universitetssykehus. Kristina snakker fransk.

Stilling
100%
Spesialisering
Turnuslege
Mana Salaman

Mana jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Mana har tidligere jobbet ved Oslo Legevakt Allmennseksjonen, Ullevål Universitetssykehus og Akershus Universitetets sykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Mariann Skålbones

Mariann jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Hun ble ferdig utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2004 og ble spesialist i allmennmedisin i 2014. Har jobbet i SiO Helse fra 2012. Mariann har tidligere jobbet ved gynekologisk avdeling, radiologisk avdeling og øre-nese-hals avd ved Nordlandssykehuset, Bodø.
I tillegg har hun jobbet ved øre-nese hals avd på Akershus Universitetssykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Sara Grodås

Sara jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og SiO Helse Nydalen. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Sara er ute i permisjon og Ingvild Ohm er hennes vikar.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin
Svend Øyvind Sandem

Svend jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Svend har lang erfaring etter å ha jobbet ved SiO Helse i mange år. Før han startet i SiO Helse jobbet han ved Kongsberg sykehus, Aker sykehus og som fastlege med legevakt flere steder i Nord-Norge.

NB: Fra 2. januar jobber Sven hos SiO Helse Sentrum i Holbergsgate 21.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin