Filtrer
Anders Sandvei

Anders jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og SiO Helse Nydalen. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Anna-Lena Lie

Anna-Lena jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til allmennmedisin. Anna-Lena har jobbet ved SiO Helse siden 2004. 

Stilling
40 %
Spesialisering
Fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie har jobbet som fastlege her hos SiO siden mai 2016. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er snart ferdig med spesialiseringen i allmennmedisin. Tidligere jobbet om som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Fastlege
Birgit Dahl-Jørgensen

Birgit jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Birgit har lang erfaring av å ha jobbet ved SiO Helse i mange år. Før hun kom hit har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Radiumhospitalet, Aker sykehus, legevakten i Oslo og som fastlege i Frogner og på Stovner.

Stilling
90 %
Spesialisering
Allmennmedisin
Eline Caspersen Grimsmo

Eline er fastlegevikar for Knut Lundekvam fra 1.juni 2016. Er under spesialisering i allmennmedisin og har videre utdanning i kognitiv terapi. Spesialist i psykiatri.

Stilling
100%
Spesialisering
Almennmedisin
Erik Bjørnestad

Erik jobber som lege ved SiO Helse Sentrum. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet på Diakonhjemmet Sykehus og drevet med forskning på King's College London.

Stilling
100%
Spesialisering
Fastlege
Helle Gjedebo

Helle jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Helle er utdannet ved University in Krakow i 2005, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Tidligere har Helle erfaring fra allmennpraksis og radiologisk avdeling ved Kongsberg sykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Herulf Bjerke Torset

Herulf jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000 og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Herulf er ute i permisjon og Kathrina Eftestøl er hans vikar.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Ingvild Ohm

Ingvild Ohm jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Blindern og fra september 2016 også ved SiO Helse Nydalen. Hun er utdannet ved Universitet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Kathleen Henriksen

Kathleen jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Kathleen har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Kine Lynum

Kine jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Tromsø og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2011. Kine har jobbet i SiO Helse siden 2006. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Blakstad sykehus og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Knut Christian Lundekvam

Knut jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og Nydalen. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Knut har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har han jobbet ved Kristiansand sykehus, som fastlegevikar ved Unimed Helse, ved Akershus Universitetssykehus og ved Oslo legevakt allmennseksjonen.

Knut er ute i permisjon og Eline Caspersen Grimsmo er hans vikar.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning i allmennmedisin
Kristin Riple

Kristin jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og SiO Helse Nydalen. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Stilling
80 %
Spesialisering
Under videreutdanning i allmennmedisin
Kristina Spro

Kristina Spro jobber som Turnuslege ved Blindern. Hun har utdannet seg ved NTNU i Trondheim. Tidligere har hun jobbet på Ullevål sykehus og Akershus universitetssykehus. Kristina snakker fransk.

Stilling
100%
Spesialisering
Turnuslege
Mana Salaman

Mana jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Sentrum. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Mana har tidligere jobbet ved Oslo Legevakt Allmennseksjonen, Ullevål Universitetssykehus og Akershus Universitetets sykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Mariann Skålbones

Mariann jobber som fastlege ved SiO Helse Sentrum. Hun ble ferdig utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2004 og ble spesialist i allmennmedisin i 2014. Har jobbet i SiO Helse fra 2012. Mariann har tidligere jobbet ved gynekologisk avdeling, radiologisk avdeling og øre-nese-hals avd ved Nordlandssykehuset, Bodø.
I tillegg har hun jobbet ved øre-nese hals avd på Akershus Universitetssykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Sara Grodås

Sara jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og SiO Helse Nydalen. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Sara er ute i permisjon og Ingvild Ohm er hennes vikar.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin
Svend Øyvind Sandem

Svend jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Svend har lang erfaring etter å ha jobbet ved SiO Helse i mange år. Før han startet i SiO Helse jobbet han ved Kongsberg sykehus, Aker sykehus og som fastlege med legevakt flere steder i Nord-Norge.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin