Filtrer
Aida Kevelj Klafstad

Aida jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21 og i Nydalen. Hun er utdannet ved Universitet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2018. Aida har tidligere jobbet ved Arendal sykehus, helsestasjon for ungdom og Nydalen distriktspsykiatriske poliklinikk. Aida har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i Tvedestrand og Oslo, fra Aleris Medisinske Senter på Frogner og fra Oslo kommunale legevakt.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Aleksander Thorne

Aleksander jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og i Nydalen. Han er utdannet lege ved NTNU i Trondheim og er spesialist i allmennmedisin. Han har tidligere jobbet ved hjerte- og lungemedisinsk avdeling i Skien og har fem års erfaring som allmennlege ved Porsgrunn Legesenter.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Anders Sandvei

Anders jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Anders jobber 50% med pasienter og 50% med administrasjon.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Anna-Lena Lie

Anna-Lena jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til allmennmedisin. Anna-Lena har jobbet ved SiO Helse siden 2004. 

Stilling
40 %
Spesialisering
Fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin
Anne Aalgaard

Anne jobber som fastlege i SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Anne har tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Oslo Universitetssykehus Ullevål, som fastlege i Østfold og ved Helsestasjon for ungdom i Oslo.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie jobber hos SiO Helse Blindern. Hun har jobbet som fastlege hos SiO siden mai 2016. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere jobbet om som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin

Benedicte jobber som turnuslege ved SiO Helse i Holbergsgate 21

Stilling
100 %
Spesialisering
Lege i spesialisering del 1 (turnuslege)
Brynjar Saunes Bye

Brynjar jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han har sin teoretisk utdannelse fra Pécsi Medical School i Ungarn. Brynjar har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i distrikts-Norge og i Oslo og har tilleggskompetanse innen diett, trening og idrettsskader.

Brynjar Bye har permisjon og Nayab Jabbar er hans vikar frem til januar 2022.

Stilling
100 %
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Herulf Bjerke Torset

Herulf jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kathleen Henriksen

Kathleen jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Kathleen har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kristin Riple

Kristin jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er spesialist i allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Stilling
80 %
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kristin Torgersen

Kristin jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, som fastlege på Romsås og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
20%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kristina Spro

Kristina jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved NTNU, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Kristina har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og ved Oslo Kommunal Legevakt. Kristina snakker fransk.

Stilling
100%
Spesialisering
Lege i spesialisering
Linn Therese Schreiner

Linn Therese Schreiner er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i allmennmedisin og jobber i Holbergsgate 21. Før hun begynte i SiO Helse, har hun jobbet to år på Revmatismesykehuset på Lillehammer og seks år ved andre fastlegekontorer utenfor Oslo. Hun har i tillegg erfaring fra sykehjem og helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Martin Vold

Martin jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte spesialisering i allmennmedisin i 2015. Martin har jobbet som fastlege i bydel Grünerløkka fra 2008 til 2021. Han har også jobbet ved mikrobiologisk avdeling på OUS Ullevål og medisinsk avdeling på Lovisenberg sykehus.

Martin overtok pasientlisten til Svend Øyvind Sandem 01.04.2021.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Nayab Jabbar

Nayab jobber som fastlegevikar for Brynjar Saunes Bye i SiO Helse i Holbergsgate 21 og i Nydalen. Hun har tidligere jobbet som fastlegevikar i allmennpraksis både på Stovner og i Sandefjord

Stilling
100 %
Spesialisering
Under spesialisering
Saleh Eltigani

Saleh jobber som fastlege på SiO Helse Blindern. Han har tidligere jobbet ved Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Al-Fashir Universitetssykehus, Elbanjadeed Universitetssykehus og Soba Universitetssykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Under spesialisering i allmennmedisin
Sara Grodås

Sara jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin