HELSEREFUSJON

Er du student med fastlege i SiO kan du søke om refusjon av helseutgifter over 440 kr i året!

For å ha rett på helserefusjon må du ha betalt semesteravgift og utgiftene må være godkjent som egenandeler. 

Les mer om frikort for helsetjenester på HelseNorge.

Eksempler på utgifter du kan søke om å få tilbakebetalt er:

  •     Lege med avtale
  •     Psykolog med avtale (ikke psykolog hos SiO)
  •     Medisiner og utstyr på blå resept
  •     Poliklinikk på sykehus
  •     Røntgen/MR med avtale
  •     Pasientreiser, f.eks. transport til og fra sykehus
  •     Spesialister med driftstilskudd (avtale med et regionalt helseforetak)

Utgifter til materiell som brukes til undersøkelse eller behandling, ekspedisjonsutgifter, forsendelser eller reisevaksiner, dekkes ikke.

Hvis helseutgiftene dine i løpet av et år overstiger frikortgrensen, blir de dekket av Helfo. Da vil du automatisk få tilsendt frikort fra Helfo. 

Studerer du ved OsloMet Campus Kjeller eller Sandvika, eller Politihøgskolen Kongsvinger?

Da kan du søke om refusjon på helseutgifter mer enn kr. 590,- i året.

Slik søker du om tilbakebetaling

Klikk på den grønne knappen og fyll ut søknadsskjemaet digitalt. Du kan søke når som helst gjennom hele året. Fristen for å søke om refusjon for et kalenderår er 31. januar påfølgende år. Pengene blir utbetalt til deg etter hvert som søknadene blir behandlet og godkjent.

Du må legge ved egenandelskortet ditt i søknaden (PDF eller skjermbilde). Dette finner du på helsenorge.no.