HELSEREFUSJON

Er du student med fastlege i SiO kan du søke om refusjon av alle helseutgifter over 350 kr i året!

For å ha rett på helserefusjon må du ha betalt semesteravgift og utgiftene må være godkjent som egenandeler (egenandelstak 1 og 2 hos Helfo).

Eksempler på utgifter du kan søke om å få tilbakebetalt er:

  •     Lege med avtale
  •     Psykolog med avtale (ikke psykolog hos SiO)
  •     Medisiner og utstyr på blå resept
  •     Poliklinikk på sykehus
  •     Røntgen med avtale
  •     Pasientreiser, f.eks. transport til og fra sykehus
  •     Spesialister med driftstilskudd (avtale med et regionalt helseforetak)

Utgifter til materiell som brukes til undersøkelse eller behandling, ekspedisjonsutgifter, forsendelser eller reisevaksiner, dekkes ikke.

Hvis utgiftene dine går over frikortgrensen på kr. 2 460,- blir de dekket av Helfo. Dersom utgiftene dine overstiger denne grensen, vil du automatisk få tilsendt frikort fra Helfo.

Slik søker du om tilbakebetaling

Klikk på den grønne knappen og fyll ut søknadsskjemaet digitalt. Du kan søke når som helst gjennom hele året. Fristen for å søke om refusjon for et kalenderår er 31. januar påfølgende år. Pengene blir utbetalt til deg etter hvert som søknadene blir behandlet og godkjent.

Du må legge ved egenandelskortet ditt i søknaden (PDF eller skjermbilde). Dette finner du på helsenorge.no.

 

Studerer du ved OsloMet Kjeller eller Politihøgskolen Kongsvinger? 

Studerer du ved en av disse campusene, kan du søke om refusjon for helseutgifter over 500 kr i året, selv om du ikke har fastlege hos SiO. Informasjonen om refusjon og utbetaling, gjelder for deg også.