For å få mest mulig ut av legetimen din, lønner det seg å være forberedt. Her er noen av tingene det kan være smart å ha tenkt igjennom før timen din.

Har du blitt akutt syk?

Er du akutt syk og har behov for legetime samme dag kan du benytte en av våre hastetimer. Hastetimer gjøres tilgjengelige for bestilling samme dag enten via elektronisk timebestilling (e-hastetime) på helsenorge.no. (lenke dit: https://helsenorge.no/) eller ved å ringe 22 85 33 00 når legekontoret åpner.

Mistenker du urinveisinfeksjon må du ha med deg morgenurin.

Skriv liste

Tenk godt igjennom hva du ønsker å ta opp med legen for å få hjelp til. Du kan godt skrive en huskelapp til deg selv, så er du sikker på å få med alt. Detaljer som hvilke symptomer du har hatt, medisiner du bruker og sykdommer du har hatt, kan gi legen viktig informasjon om hva slags behandling du trenger.

En vanlig legetime varer i snitt 15 minutter.

Det kan altså være litt begrenset hva du rekker å ta opp. Hvis det trengs, vil legen sette opp en oppfølgingstime til deg.

Møt opp i god tid

Husk å møte opp i god tid. Du melder fra at du har kommet via vår digitale ankomstregistrering. Det er fint om du også sjekker at ditt telefonnummer og epost-adresse er registrert riktig.

Urinprøve

Ved svangerskapskontroll eller ved mistanke om urinveisinfeksjon, skal du alltid levere urinprøve i forkant av legetimen. Dette bør være en prøve fra morgenurinen. Glass til urinprøve får du kjøpt hos oss eller på apoteket.

Gravid

Hvis du er gravid og skal på svangerskapskontroll, bør du møte ca 30 min før timen, slik at vi rekker å ta prøvene vi skal på laboratoriet. Meld fra i ekspedisjonen om at du er kommet og at du skal på svangerskapskontroll.

Husk at du alltid skal ha med deg morgenurinprøve til disse kontrollene.

Syk i forbindelse med eksamen

Hvis du blir syk i forbindelse med eksamen, er det viktig at du tar kontakt med legen din samme dag.

Sett deg gjerne inn i eksamens-reglene som gjelder der du studerer, det kan være lurt.