COVID-19 TEST

SiO Helse har tidligere tilbudt PCR-testing på Blindern i samarbeid med Oslo kommune. Dette tilbudet er nå avviklet og du får koronatest ved å henvende deg til ett av Oslo kommune sine testsentre.