Eblas formål er å være en markedsplass for studenter for kjøp og salg av pensumbøker og annen faglitteratur. Ebla henvender seg primært studenter ved IFIKK og formålet er å gjøre brukt pensumlitteratur lett tilgjengelig for studentene. Bokhandelen tar inn bøker fra studenter og selger dem videre til studenter, uten fortjeneste. Ebla har også fagtidsskrifter for salg. I tillegg skal Ebla være et faglig-sosialt møtested for studentene.

Driftsleder har ansvaret for den daglige driften og er Eblas faste kontaktperson på epost og facebook. 

Arbeidsoppgavene er: lage vaktlister, holde driftsmøter, følge opp epost, og kontakte selgere, altså generelt å ha oppsyn med foreningen.

Arbeidsmengden vil variere i perioder, men vervet omfatter ca. 2 timer i uka. Personen som påtar seg dette vervet bør være tilknyttet IFIKK på grunn av tilgang til bygget. Den må også beherske norsk og engelsk.

Det er en fordel med tidligere foreningsarbeid, men er ikke en nødvendighet.

Det forutsettes at en person som påtar seg verv som driftsleder forplikter seg til ett år, altså to semestre.

Vi rekrutterer hele året og har ingen søknadsfrist. For å søke, send mail til eblabok@gmail.com

 

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
Publisert