Foreninger som ønsker å knyttes til Velkommen kan ta kontakt med oss i SiO Foreninger. Det er ingen øvre grense for antall foreninger som kan tilknyttes og vi vil gjerne ha med så mange som mulig, men en Velkommen-forening må:

  • Være registrert som studentforening på «Min side» og følge de regler om studentforeninger som er nedsatt ved foreningens lærested. 
  • Ha mulighet til å ta inn og ivareta mange nye medlemmer samtidig.
  • Ha et bredt rekrutteringsfokus, slik at foreningen er åpen for en stor bredde av studenter.
    • Dette vil si at medlemskap ikke kan være forbeholdt en spesifikk linje, institutt, eller en viss gruppe studenter.
  • Ha en nettside (eller tilsvarende) som inneholder arrangementsoversikt 
  • Ha et rekrutteringsapparat som er aktivt også utenom oppstartsukene
  • Ha en tydelig aktivitetsprofil: Foreningen må være tydelig på hva som er deres primære aktivitet og hva studentene kan forvente å delta på som medlemmer. 
  • Avholde minst ett åpent arrangement per måned 
  • Stabil drift over tid

Vi har opplæring av foreningsfaddere i godkjente foreninger en gang i semesteret. Sjekk kurskalenderen for neste opplæring

Vi tar inn nye foreninger fortløpende. 

Søknad sendes til foreninger@sio.no og skal inneholde en kort beskrivelse av foreningen og hvordan deres drift forholder seg til de kravene som er listet over.

Har dere spørsmål er det bare å kontakte oss.