Se informasjon om UiOs Aktivitetsmidler lenger nede

Søk om 3000 kroner av UiOs stimuleringsmidler (Merk: Ny frist)

UiO ønsker også våren 2021 å tilby godkjente studentforeninger stimuleringsmidler som kan inspirere til kreative arrangementer til det beste for studentene. For å kunne motta stimuleringsmidlene kreves det at:

 • Studentforeningene har planlagt 3 realistiske, tidfestede og gjennomførbare arrangementer våren 2021
 • Arrangementene skal bekjentgjøres og være rettet mot alle studentforeningens medlemmer, og de må gjerne være åpne for ikke-medlemmer
 • Arrangementene bør støtte opp om studentforeningens formål
 • Arrangementene kan gjerne være fagnære
 • Arrangementene kan være enten digitale eller gjennomføres fysisk i mindre grupper tilpasset de til enhver tid gjeldende smittevernregler
 • Det stilles ingen krav til rapportering på bruken av midlene, ut over at de bør benyttes til foreningenes formål og inngå i foreningenes årsregnskap
 • Stimuleringsmidlene utgjør 3000 kroner, og en studentforening kan etter søknad motta stimuleringsmidler en gang våren 2021
 • Søknader vil bli behandlet fortløpende og siste frist for å søke stimuleringsmidlene er 1. juni (OBS! Fristen er utvidet for at flere foreninger skal få muligheten til å søke).

Last ned søknadsskjema her.

 UiOs Aktivitetsmidler

Eksempler på hva du kan du søke til

 1. Nye tiltak/arrangementer
 2. Faglige og fagkritiske arrangementer
 3. Arrangementer som går utover vanlig drift 

Det gis ikke støtte til drift eller arrangementer som skjer hvert semester. 

Har du spørsmål kan du kontakte SiO Foreninger på Foreninger@sio.no

Har du fått støtte, men må avlyse eller gjøre endringer på grunn av Koronasituasjonen?

Har du fått innvilget og utbetalt støtte gjelder følgende:

- allerede påløpte utgifter som ikke kan refunderes osv anses som tapt, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig.

- foreninger som kan flytte arrangementer til senere i semesteret (eller neste semester) kan beholde midlene til det, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig.

- hvis utsettelse av arrangementet er lite aktuelt og pengene er ubrukt bes foreningen om å betale pengene tilbake.