Kringsjå gjenbruksfestival Kringsjå reuse festival

♻️🪑 Gjenbruksfestival på Kringsjå ☀️🎶

SiO

Pris: 0 kr

Om eventet

Kom og få nye ting til studentboligen din – helt gratis! Vi har samlet inn lopper fra studenter som har flyttet ut, i tillegg til at Oslo kommune har bidratt med mye flott fra gjenbruksstasjonene. I semesterstart deler vi ut alt igjen til studenter! ♻️ Du kan forvente å finne blant annet kjøkkenutstyr, stoler, kommoder, hyller, bøker, sportsutstyr, spill, lamper, barneutstyr og mye mer! 🪑🖼️🍴 ⏰ Lørdag 12. august kl. 11:00-16:00 (20:00) 📍 Torget på Kringsjå studentby 🙋🏼‍♂️ Kun for studenter 📝 Hent kupongen din ved SiO-standen fra kl. 10:30 💰 Gratis Det blir billig matservering, konkurranser og kreativ fiksestasjon. Studentforeningen RF byr også på god stemning med DJ og servering frem til kl. 20:00! 🎶 (Obs! Vi ønsker at så mange studenter som mulig kan dra nytte av tilbudet. Derfor har vi satt en grense for hvor mange ting hver enkelt kan ta med seg. Mer informasjon på stedet). Velkommen til Kringsjå studentby 💚 ///////////////////// ♻️ Kringsjå Reuse Festival ♻️ Come and get new things for your student housing - completely free! We have collected items from students who have moved out, in addition to Oslo municipality contributing with a lot of items from the recycling stations. At the start of the semester, we're giving everything away to students again! ♻️ Examples of what you can expect to find is kitchenware, chairs, chests of drawers, shelves, books, sports equipment, games, lamps, children's equipment and much more! 🪑🖼️🍴 ⏰ Saturday August 12 from 11 AM to 4 PM (8 PM) 📍 The square at Kringsjå Student Village 🙋🏼‍♂️ Only for students 📝 Collect your coupon at the SiO-stand from 10:30 AM 💰 Free In addition, we offer good vibes with DJ, cheap food, competitions and a creative fixing station 🥪🎶🎨 There will be cheap food, competitions and a creative fixing station. The student association RF also offers a good vibes with DJ and serving until 8PM! 🎶 (Note! We want as many students as possible to benefit from the offer. Therefore, we have set a limit on how many things each and everyone can take. More information at the event). Welcome to Kringsjå Student Village 💚

Del