I august har vi som regel ingen ledige boliger, men i månedene juni og juli er det mange som flytter ut. Søker du bolig og setter innflyttingsdato i en av disse månedene, er det større sannsynlighet for at du får den boligen du ønsker deg mest. Husk at du kan søke på studentbolig hele året. Når du er beboer, som vil bytte bolig, vil vi etterkomme dine ønsker så langt det er praktisk mulig bortsett fra ved semesterstart. Her kan du lese mer om hvilke grupper som prioriteres i boligkøen, og reglene som gjelder for dette.

Last ned reglene som gjelder