Hvis du får tilbud om studentbolig, vil du få beskjed på e-post om at kontrakten din ligger på Min side. Denne må du skrive under på og laste opp til oss innen fristen som er datert på boligtilbudet du har fått tilsendt, hvis ikke går tilbudet om bolig til den neste på ventelisten. Får du ikke den boligen du hadde håpet på, er det uansett lurt å takke ja. Når du har flyttet inn, kan du søke om å bytte bolig hvis du ønsker det og og vi vil etterkomme dine ønsker så langt det er praktisk mulig. Husk også å betale depositumet. Takker du nei, mister du plassen din på ventelisten. Du kan selvfølgelig søke på  nytt, men da vil du komme bakerst i køen.