SiO-boligene er for deg som er student på universitets-eller høgskolenivå og flytter inn før du fyller 35 år. Før du kan søke om studentbolig, må du velge profil. Vi har egne boliger som passer enten du vil bo alene, med kjæresten eller med barn. Single kan søke om hybel og 1-roms leilighet, mens par og barnefamilier kan søke om par- og familieleiligheter. Etter å ha valgt profil får du opp en liste med boliger du kan søke på.

Tilrettelagt bolig
Hvis du søker om tilrettelagt bolig, må du sende med dokumentasjon som viser at du har behov for denne typen bolig. Dette kan for eksempel være en legeerklæring. Da vil du bli prioritert ved tildeling av bolig i henhold til tildelingsreglementet vårt. Dersom vi ikke får nødvendig dokumentasjon, vil du stå på vanlig venteliste.
For at vi skal kunne hjelpe deg og tilrettelegge slik at du får det du trenger, er det viktig at du gir oss informasjon om behovene dine. Det kan for eksempel være automatisk døråpner, rampe etc. Inne i selve boligen er det NAV Hjelpemiddelsentral som har ansvar for å tilrettelegge for deg.

Velg profil