Vi renoverer og moderniserer Bjerregaardsgate 21.

Du kan til enhver tid finne oppdatert informasjon om rehabiliteringen på sio.no/bjerregaardsgate.