Du er ansvarlig for å kildesortere alt søppel:
 • Matavfall – grønn pose
 • Plastemballasje – blå pose
 • Restavfall – vanlig hvit handlepose. (Blå og grønne poser får du gratis i matbutikken). Kastes i samme beholder.
 • Papir, papp og drikkekartonger, kaster du i egne beholdere i tilknytning til boligen.
 • Glass og metall kastet i egne kommunale containere/kastes i egne returpunkt
 • Elektriske apparater, batterier, maling osv. skal returneres til nærmeste minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon. Her kan du også levere klær, møbler o.l.
Tips:
 • Hvis du merker avfallsbøttene med hvilket avfall som skal hvor – på både norsk og engelsk – blir det enklere for alle å resirkulere.

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager.  Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må selv være til stede under overnattingen eller besøket.

Tenker du på å leie ut boligen din? Les mer om framleie

Dersom du har bod utenfor boligen din og tar i bruk denne, må du forsikre deg om at det er boden som hører til boligen din. Alle eksterne boder er merket med bolignummeret den tilhører. Ting som er plassert i en annen bod, vil bli fjernet.

Sikring av bod
Det hender dessverre at det er innbrudd i bodene. Det er viktig at du bruker en god hengelås og alltid sjekker at døren inn til bodområdene er låst etter at du har passert. Verdifulle ting bør uansett ikke plasseres i eksterne boder. Du er selv ansvarlig for innholdet i boden din og vi anbefaler at du forsikrer deg om at du har en gyldig innboforsikring.

Ikke glem å tømme boden din når du flytter ut.

Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Det viktigste er at du forlater boligen din umiddelbart.

Hva gjør jeg hvis alarmen går?
 • Forlat bygget umiddelbart
 • Møter du røyk, bli på rommet og ring 110.
 • Slå alarm i huset, og forsøk og varsle andre beboere.
Evakuering

Forlat huset så raskt du kan. Husk å lukke dører og vinduer før du forlater huset, for å hindre spredning av brannen. Finn et oppholdssted litt unna huset, slik at brannvesenet lett kan komme til. Vent på ytterligere hjelp.

Dersom du har behov for hjelp til å evakuere fra boligen din når brannalarmen går, skal du ringe Brann- og redningsetaten, telefon 110 og be om assistert rømning. Oppgi hva du heter og hvilken bolig du bor i.
Vent på slukkemannskapene. De vil ha med seg følgemaske, som du kan puste i om nødvendig, når de henter deg ut.

Slukkeutstyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Alle boliger skal ha dette lett tilgjengelig. I de fleste studentbyene og -husene vil slukkeutstyret bestå av et pulverapparat eller en husbrannslange. Dersom det er et lite branntilløp, bør du prøve å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Rømningsveier

Gjør deg kjent med rømningsveiene og nødutgangene der du bor. Husk at rømningsveiene og nødutgangene skal alltid være må frie, i tilfelle bygningen må evakueres. Alle nødutganger som er låst til vanlig vil automatisk låses opp dersom brannalarmen går. 

Huskeliste
 • Ikke gå fra komfyren når du lager mat.
 • Bruk kjøkkenvifte
 • Hold stekeplater og ovn ren
 • Vær forsiktig når du bruker stearinlys
 • Ikke ta ned røykvarsleren!
 • Gjør deg kjent med slukningsutstyr og rømningsveier der du bor.
 • Rømningsveiene som korridor, trapper og balkonger må være ryddet, og ting som står i veien kan bli kastet under inspeksjon

Går brannalarmen ofte der du bor? Les mer om hvordan å unngå dette.

Husordensreglene gjelder både for boligene og utleielokalene våre. Det skal være ro på hverdager etter 23.00, mens på dager før helligdager skal det være ro mellom 24.00 – 08.00.

Felleskjøkken og renhold av dette er ditt ansvar.

Vaskeuke
 • Vaskeuken for felleskjøkken går på rundgang. På felleskjøkkenet ditt finner du en oversikt over når det er din tur, med tilhørende ukenummer. Finnes det ikke oversikt på ditt kjøkken, gi beskjed til ordensvaktene.
 • Dersom det er en bolig i din korridor som står tom, har alle som deler felleskjøkkenet felles ansvar for renholdet i den uken som tilhører boligen. 
 • Dersom du selv er bortreist har du ansvar for å bytte vaskeuken din med noen andre.
 • Er det vanskelig å samarbeide, kan dere få hjelp av ordensvaktene
 • Det er ditt ansvar å kjøpe inn rengjøringsprodukter. Her kan du se våre tips til hvilke renholdsprodukter som kan være lurt å bruke.
Oppgaver i vaskeuken
 • Søppel må kastes hver dag. Husk å bære søppelet helt ut. Les mer her om hvordan du på hvordan du skal sortere søppelet ditt.
 • Oppvaskkum, bord, benkeplater og fliser, undersiden av skapene holdes ryddig og rengjort.
 • Søppelskap, andre fellesskap og skapdører må rengjøres både utvendig og innvendig.
 • Rengjøring av gulv.
 • Sørge for at korridor / andre fellesarealer og eventuell balkong er fri for søppel, tørkestativ etc.
 • Holde kjøleskap og fryser ryddig og rent. Kaste ødelagt mat.
 • Komfyr vaskes utvendig og innvendig, inkludert stekeplatene.
 • Rengjøring av ventilator på innsiden og utsiden. Ikke glem filteret. Skitten og fettet ventilator utgjør brannfare.

Du er selv alltid ansvarlig for egen oppvask, uavhengig av om det er du som har vaskeuke eller ikke. 

Hvordan følger vi opp ditt felleskjøkken?
 • Ordensvaktene gjennomfører jevnlige sjekker av alle felleskjøkken. En tommelfingerregel er at alle kjøkken skal være så rene og ryddige at du skal kunne lage deg mat der uten å måtte vaske først. Vi følger opp kjøkken hvor dette ikke er tilfelle.
 • Utover det daglige renholdet som beboere selv har ansvar for på felleskjøkken, gjennomfører SiO i tillegg en grundig hovedrengjøring på alle felleskjøkken en gang i året, hvor vi vasker tak, vegger, bak komfyren o.l.
Tips:
 • Det kan være lurt å kalle inn til et kjøkkenmøte der dere blir enige om felles løsninger; for eksempel innkjøp av rengjøringsmidler, hvem som eier hva, hva som er greit å dele, hvor ting skal ligge o.l.
 • Følg med på maten din i skap, kjøleskap og fryser. Kast gammel mat. Oppbevar gjerne tørrmat (mel, pasta, havregryn etc.) i plastposer eller plastbokser.

Husk oppsigelsestiden på enten 2 eller 3 måneder når du vil flytte ut. Det kan være lurt å lese seg opp om ting som flyttevask og sluttoppgjør før du pakker flyttelasset. Takk for nå!

Huskeliste når du flytter ut:
 1. Si opp kontrakten. Oppsigelsestiden er to eller tre måneder avhengig av boligtype. Oppsigelsen gjelder fra 15. eller siste dag i måneden, og du betaler leie ut oppsigelsestiden. I perioden 15.7-15.8 er det mulig å få forkortet oppsigelsen på de boligene som til vanlig har 2 måneders oppsigelsestid. Du kan si opp til den 31.7 innen den 15.7, til den 15.8 innen den 31.7 og til den 31.8 innen den 15.8. Etter dette er det to måneders oppsigelse.
 2. Når du skal flytte, må du tømme boligen for dine ting og vaske grundig. Her kan du se oversikt over hva du må vaske når du flytter ut av hybel og hva du må vaske når du flytter ut av leilighet. Husk å tømme skap, kjøleskap, fryser, egen bod og fellesbod.
 3. Sjekk at kontoinformasjonen din på Min side stemmer, slik at du får tilbakebetalt depositumet til rett konto. Dersom du har krav på depositum tilbake, vil du som regel få dette innen 30 dager etter utflytting. Vi utbetaler depositum fortløpende, men i perioder hvor mange flytter ut kan det ta noe lengre tid.
 4. Husk å melde fra om ny adresse til Posten når du flytter ut.
 5. Skaff deg parkeringsbevis på kundesenteret mens du flytter ut, slik at du unngår parkeringsbot under flyttingen.
 6. Hvis du vil tilbakeføre penger fra vaskekortet ditt må du ta kontakt med kundesenteret før du leverer tilbake nøklene. Beløp under kr 100 refunderes ikke.
 7. Levér inn
 8. SiO overfører kun penger i NOK og kan ikke gjøre SEPA betalinger. Beløp overført til konto som ikke godtar NOK vil komme i retur til oss med gebyrer fratrukket. Dette betyr at du må oppgi en konto som godtar NOK.

 

 

Husk innboforsikring når du skal flytte inn hos oss – du er nemlig ikke innboforsikret gjennom SiO. Du kan sjekke om du er forsikret gjennom dine foreldres forsikring, en organisasjon du er medlem av, eller eventuelt kjøpe din egen. Mange forsikringsselskap tilbyr rimeligere forsikringer til studenter, dersom du finner ut at du må tegne egen innboforsikring.

Hvorfor innboforsikring? Dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser slik som brann, vannskade, innbrudd i boligen eller boden din, kan dette føre til utgifter og tap for deg som beboer. Du kan benytte innboforsikringen til å få begrense eget økonomisk tap ved slike tilfeller. Dersom du ikke har innboforsikring vil du måtte bekoste slike ekstrautgifter selv. Det kan være utgifter til plass å bo dersom boligen din blir ubeboelig, eller utgifter til klær, bøker, sykkel, PC osv. som du trenger i det daglige. Det er litt forskjellig hva de enkelte innboforsikringene dekker og hvor stor egenandel du må betale for å benytte forsikringen, dette bør du undersøke før du kjøper egen forsikring.

Huskeliste for deg som vil leie ut boligen din
 1. Husk at framleie alltid skal godkjennes av SiO Bolig før framleietaker kan flytte inn. Søknadsskjema ligger på Min side.
 2. Søk så tidlig som mulig. Grunnet behandlingstid bør du søke minst en uke før ønsket start av framleieforholdet.
 3. Du kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som f.eks skylde husleie.
 4. Den du skal leie ut til, må være en student tilknyttet SiO (med unntak av juni og juli, der alle studenter med gyldig semesterbevis fra en norsk utdanningsinstitusjon kan leie).
 5. Du må selv finne en student som ønsker å leie boligen din før du kan søke om framleie.
 6. Den du skal leie ut til må være søknadsberettiget i følge tildelingsreglementet vårt, og kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som at f.eks. at personen skylder husleie.
 7. Du kan ikke kreve høyere husleie enn du selv betaler.
 8. Under hele leieforholdet, kan du  leie ut boligen i  inntil en seks måneders periode. I tillegg kan du leie ut boligen din i juni og juli hvert år.
 9. Selv om boligen din er framleid, er det du som står ansvarlig for boligen i henhold til leiekontrakten og som SiO forholder seg til i hele framleieperioden. Du er også ansvarlig for at framleietaker får nødvendig informasjon om boforholdet, for eksempel husordensreglene, og til enhver tid å videreformidle informasjon som kommer fra SiO.
 10. Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale med den du skal leie ut til. Vær oppmerksom på at SiO ikke er part i leieforholdet mellom deg og framleietaker. Her er et forslag til framleiekontrakt 
 11. Hvis du skal framleie en bolig av en leietaker hos SiO, kan du ikke selv ha et eget leieforhold i SiO samtidig.
 12. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til SiO hvis framleieforholdet avbrytes. Hvis du ikke gir beskjed, vil den avbrutte delen av framleieperioden telles med i beregningen av tillatt framleietid neste gang du søker om framleie.

Flere av boligene våre har opplegg for oppvaskmaskin. Hvis du derimot har en bolig uten opplegg, kan du ikke sette inn maskin. Dette er på grunn av fare for vannlekkasje og dermed ugyldig forsikring.

Hvordan kan du sørge for et godt inneklima?
Visste du at det er viktig å lufte i boligen din? En sunn bolig trenger luft. Får ikke boligen nok luft kan dette føre til fuktighet og gi mugg og fuktskader på boligen din og møblene dine.

Hva kommer fukt av?
Årsakene til fukt kan være mange. Både matlaging, dusjing, tørking av klær, vask av gulv, potteplanter og mange mennesker i rommet kan føre til fukt.

Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft.  Der varm og kald luft møtes, utskiller den varme lufta fuktigheten når den avkjøles. Se for deg en kald pils på en varm sommerdag, glasset blir vått av dugg.  Samme prosess skjer i kalde husvegger mot varme rom. Får lufta sirkulere mot veggen, reduseres faren for kondens på veggen.

Hvordan vet jeg om det er fuktighet i boligen min?
Har du dugg på vinduene og svarte flekker på veggen, er det tegn på for mye fuktighet i boligen din.

Hva kan jeg gjøre dersom jeg oppdager fuktighet i boligen min?

 • Sørg for at ventiler og avtrekkskanaler er åpne. Sjekk om luftespalter i vinduskarmen og ventiler er åpne.
 • Sjekk om avtrekkskanalen er åpen og ren. Det kan du gjøre ved å holde et flatt ark foran ventilen, og se om det er trekk i kanalen. Hvis det er god nok trekk vil du se at arket blir «sugd» mot ventilen.
 • Luft riktig. Det er lurt å sette vinduer og dører på vidt gap i 5-10 minutter. Å lufte på denne måten vil god luft i boligen, samtidig som det er en energisparende måte å lufte på.

Nyttig informasjon om internett i boligen din
Lynet Internett leverer internett til alle våre studentboliger. Dette sikrer at alle beboere har tilgang på raskt, stabilt og rimelig internett.

Slik kobler du deg til nettet i leiligheten
Du trenger ikke modem for å koble deg til nettet, alt som behøves er en nettverkskabel mellom veggkontakten og maskinen din.

I enkelte SiO-boliger finnes det flere like veggkontakter. Kun ett av disse har Lynet tilkoblet. En oversikt over riktig vegguttak på din adresse finner du her: www.lynet.no/support/student/wallsocket 

Hvis du ønsker trådløst nett, kjøper du selv den trådløse routeren som passer ditt formål.

Mer informasjon om produktet vårt finner du på Lynets hjemmesider: www.lynet.no/support/student.

Vil du oppgradere hastigheten din?
En hastighet på 20/20 Mbit/s nedlastning og opplastinger er inkludert i husleien og tilgjengelig i alle studentboligene. Ønsker du høyere hastighet kan du selv oppgradere hastigheten din til 100/100 Mbit for 99,-/mnd på Lynets hjemmesider. Du vil da få en faktura fra Lynet.

Mer informasjon om Internett fra Lynet finner du her:www.lynet.no/support/student.

TV
TV er ikke inkludert i boligtilbudet vårt. Hvis du ønsker TV abonnement kan du selv bestille et abonnement for TV gjennom internett, for eksempel RiksTV eller Get. Det er ikke mulig å bestille kabel-TV i boligene våre.

Hente nøkkel

Fra kontrakten din starter, har du 14 dager på deg til å hente nøkkelen din på kundesenteret.
Du finner oss i Kristian Ottosens hus, Problemveien 9, på Blindern. Hvis du ikke har anledning til å komme i løpet av 14 dager, må du gi oss beskjed. Hvis du ikke gir oss beskjed, kan du miste boligen.

Legitimasjon

Ved henting av nøkler, adgangskort eller ved spørsmål om leieforholdet vil du bli bedt om å legitimere deg.

• Pass
• Førerkort utstedt i Norge, Sverige, Danmark og Finland
• Bankkort med bilde og personnummer
• Nasjonalt ID-kort fra Norge, Sverige og Finland
• Europeiske ID-kort fra enkelte land. Se her hvilke ID-kort som er godkjent legitimasjon.

Studentdokumentasjon

Når du skal hente nøkkelen til boligen din må du ha med deg dokumentasjon på at du går på eller har fått plass på en utdanningsinstitusjon som er tilknyttet SiO. Studenter som går eller skal gå på utdanningsinstitusjoner som ikke er medlem hos SiO, vil ikke få flytte inn (hvis ikke annet er avtalt).

Hente nøkkel Åråsen Studenthus   

I Åråsen Studenthus får du nøkler på kontoret, som ligger i underetasjen, mandag – fredag mellom kl 14.00 og 15.00. 

Låst deg ute?

Ring til 22 85 32 00. Du kan ringe hele døgnet. I generelle bestemmelser kan du se hvilke priser som gjelder.

Nye nøkler

Har du blitt frastjålet eller mistet nøklene eller adgangskortet ditt, kontakt kundesenteret.

Er det samboeren din som er kontraktsinnehaver?

Har du har mistet nøkkelen din, samboeren din er kontraktsinnehaver og samboeren ikke har mulighet til å hente ny nøkkel i kundesenteret? Du kan få utlevert ny nøkkel i kundesenteret, men du må ha en fullmakt fra samboeren din som er den som er kontraktsinnehaver av boligen.

Fullmakt

Hvis noen andre skal hente nøklene for deg må du sende oss en fullmakt. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Følgende må inkluderes for at fullmakten skal være gyldig:

 • Fullmakten må sendes fra Min side eller din registrerte e-postadresse
 • I emnefeltet, skriv «FULLMAKT»
 • I tekstfeltet må du skrive hva du ønsker å gi fullmakt for, hvem du gir fullmakten til, samt fødselsdatoen på personen du gir fullmakt til
 • Du må legge ved en scannet kopi av din gyldige legitimasjon, for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • Personen du har gitt fullmakt til må vise sin egne gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene dine
 • Dersom du er ny student må du sende oss kopi på at du har søkt skoleplass på en av studiestedene tilknyttet SiO. Har du allerede fått skoleplass må du legge til kopi av opptaksbrevet i fullmakten.
Levere inn nøkler

Når du skal flytte ut, legger du alle nøkler og kort i en konvolutt med navnet ditt og adressen du har hatt.
Hvis du bor i Oslo leverer du konvolutten i kundesenteret innen kl. 12 den dagen kontrakten din går ut. Kundesenteret finner du i Kristian Ottosens hus, Problemveien 9, på Blindern. Kommer du utenom åpningstiden, kan du legge nøklene i luken på venstre side av hovedinngangen til senteret.

Levere nøkler Åråsen

I Åråsen Studenthus kan du legge nøkkelkonvolutten i den hvite postkassen i 1. etasje merket SiO. 

Frist for innlevering av nøkler

Nøklene må leveres innen kl 12.00 den dagen kontrakten din går ut. Hvis du ikke leverer nøkkelen innen fristen, vil du bli fakturert ekstra kostnader.

 

 

Ordensvaktene skal være med på å skape et trygt og godt bomiljø på studenthusene.

Ordensvaktenes oppgaver er:
 • Oppfølging og kontroll av boområder og husordensregler.
 • Kontroll av leieforhold ute i boligene. Leietaker må da vise ID og gyldig studentbevis.
 • Håndtere eventuelle konflikter som ikke beboerne klarer å løse selv.

Du kan kontakte ordensvaktene på e-post.

Vi har en avtale med Q-Park om utleie av parkeringsplasser i disse studentbyene/husene:

Bjølsen, Carl Berner, Grünerløkka, Enerhaugen, Iladalen, Kringsjå, Lillo, Nedre Ullevål 7-9, Norberg, Nydalen, Pilestredet Park, Rodeløkka, Stensbergsgata, Sogn, St. Hanshaugen, Vestgrensa og Åråsen.

Biler med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere gratis på markerte plasser. Vanlig korttidsparkering betaler du på parkeringsautomat eller Q-Parks app.

Endring fra og med mandag 16.9.2019:

De som allerede har en parkeringsavtale nå vil følge den gamle ordningen til den har utløpt på samme måte som tidligere. Kjøp av parkering utført fra og med den 16.9.19, faller inn under ny ordning som er beskrevet under.

Kjøp av parkering:

 • Kjøp kan gjøres både via Q-Parks nettside (www.Q-Park.no) eller via Q-Parks app (Q-Park Parkering) som du finner på App Store (iOS) og Google Play (Android).
 • Bruker du appen og velger å tillatte push-varsler vil du for eksempel få beskjed dersom de ikke får trukket penger fra bankkortet ditt ved fornyelse.
 • Det er kun studenter som bor i SiO-bolig som kan kjøpe rabattert parkering. Mobilnummeret du har lagret på SiOs Min side verifiserer at du som leietaker hos oss skal ha rabattert pris når du kjøper parkering i den studentbyen/studenthuset du bor i. Du trenger derfor ikke lenger rabattkoden.
 • Får du opp feilmeldingen «Ugyldig ID» må du gå inn på Min profil på sio.no og sjekke at ditt mobilnummer er riktig registrert.
 • Rabattert parkering er kun gyldig ved det parkeringsanlegget der du bor.
 • Du vil kunne legge inn inntil 3 kjøretøy som alle er aktive samtidig, slik at du slipper å bytte på dersom du har flere biler du benytter. Man kan likevel kun stå med en bil parkert om gangen.

Parkeringen fornyer seg automatisk:
Parkeringsperioden går fra dato til dato og fornyer seg automatisk. Om ikke avtalen blir sagt opp før ny periode starter vil den automatisk bli fornyet med en måned av gangen.

Systemet vil gjøre en sjekk mot ditt mobilnummer ved fornyelse. Dersom ID ikke lenger er gyldig vil avtalen avsluttes automatisk.

Dersom du har spørsmål vedrørende parkering kan du ta kontakt med Q-Park direkte:

Telefon: 21007670

E-post: kunde@q-park.no

Når du flytter inn hos oss må du melde fra om adresseendring både hos Posten og kontaktene dine. Her er Posten nøye på at både navn, gateadresse, etasje og romnummer skal med. Det hjelper dessverre ikke å skrive navnet ditt på postkassen om du ikke har meldt adresseendring. Her kan du melde adresseendring til Posten.

Alle boligene er røykfrie. Røykeforbudet gjelder i alle rom, felleskjøkken, vinduskarmer, balkonger og takterrasser, og du som er leietaker er også ansvarlig for gjestene dine. Bruk askebegrene som er montert litt unna inngangsdørene hvis du skal røyke.

Ting du må være oppmerksom på hvis du har samboer

 • Du må legge inn persondata om samboeren din når du søker bolig. Dersom samboeren din flytter ut, må du melde fra til oss. Hvis du får ny samboer, må du kontakte oss slik at vi kan legge inn hans/hennes persondata i våre systemer.
 • Regelen om at leietaker ikke må være over 35 år og må være SiO student gjelder ikke for samboer. Men par hvor begge er studenter blir prioritert foran par hvor kun leietaker er student.
 • Dersom samboer har bodd i en SiO bolig i mer enn 5 år tilsammen, enten som leietaker eller samboer, har han/hun nådd maksimal botid i SiO.

Samboer har ikke de samme rettighetene som leietaker. Generelt gjelder regelen at alle henvendelser må komme fra leietaker. Her er noen av tingene samboer må ha fullmakt fra hovedleietaker for å få:

 • Utlevert nøkler/adgangskort/postnøkkel
 • Bli innlåst av vaktmester
 • Nytt vaskekort
 • Påfylling av vaskekort i kundesenteret

Fullmakt

Hvis noen andre skal hente nøklene for deg må du sende oss en fullmakt. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Følgende må inkluderes for at fullmakten skal være gyldig:

 • Fullmakten må sendes fra Min side eller din registrerte e-postadresse
 • I emnefeltet, skriv «FULLMAKT»
 • I tekstfeltet må du skrive hva du ønsker å gi fullmakt for, hvem du gir fullmakten til, samt fødselsdatoen på personen du gir fullmakt til
 • Du må legge ved en scannet kopi av din gyldige legitimasjon, for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • Personen du har gitt fullmakt til må vise sin egne gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene dine
 • Dersom du er ny student må du sende oss kopi på at du har søkt skoleplass på en av studiestedene tilknyttet SiO. Har du allerede fått skoleplass må du legge til kopi av opptaksbrevet i fullmakten.

Oppvarming av boliger

Boliger med radiatorer er tilknyttet et sentralvarmeanlegg som til enhver tid er i drift. Anlegget er styrt av en utvendig sensor. Det betyr at jo mer temperaturen ute synker, jo mer varme vil radiatoren produsere. I overgangsperioder om våren og høsten når utetemperaturen svinger kraftig mellom dag og natt, kan det ta litt tid før anlegget stabiliserer seg.
Boliger som har elektriske varmekilder styres av beboere.

Hvordan du kan spare energi

Ved å spare inn på strømforbruket skåner du miljøet og bidrar til å holde husleieprisen nede:

 • Hold innetemperaturen på maks 21 grader.
 • Skru ned varmen, men ikke helt av, når du reiser bort.
 • Skru av varmen mens du lufter.
 • Skru av lyset når du går ut av et rom eller boligen.
 • Skru TV’en og andre elektriske apparater helt av når du ikke bruker dem.

Meld fra om feil eller mangler i boligen din eller i fellesområdene på Min Side. Hvis det ikke kan vente, kan du ringe vakttelefon 22 85 32 00 (døgnåpen).

Dersom du nettopp har flyttet inn i studentboligen din, er det viktig at du gir beskjed med en gang dersom du finner feil i boligen din eller fellesarealene. Da vil vi raskt kunne følge opp saken og hjelpe deg.

 • Det koster 20,- å bruke vaskemaskin og kr 10,- å bruke tørketrommel i vaskeriet.
 • Vaskekortet du fikk ved innflytting brukes både på vaskemaskin og tørketrommel. Du fyller opp vaskekortet og reserverer tid via Min side eller via Mitt SiO-appen. Er det ledige maskiner når du er i vaskeriet, kan du bruke disse uten å reservere på forhånd.
 • Mange av vaskemaskinene har automatisk såpedosering.Les om hvilke vaskemidler som brukes her. Informasjon om hvordan du går frem for å bruke denne finner du i vaskeriet. Kostnaden for såpen vil bli trukket fra beløpet du har på vaskekortet ditt. Du kan ikke bruke eget vaskepulver. Hvis du likevel ønsker å benytte eget vaskemiddel, må du bruke vaskekapsler. Priser for en dosering er:
  Såpe kulørtvask: kr 2,50
  Såpe hvitvask: kr  3,50
  Såpe ull/silke: kr  2,50
  Skyllemiddel: kr 0,50
 • Åpningstid i vaskeriene er fra kl 07.00 – 00.30. Maskinene kan du bruke mellom 08.00 – 23.00. Det er mulig å reservere vaskemaskiner mellom kl 08.00 - 21.30.
  Reservasjonstider i vaskeriet:
  8:00- 9:30
  9:30-11:00
  11:00-12:30
  12:30-14:0
  14:00-15:30
  15:30-17:00
  17:00-18:30
  18:30-20:00
  20:00-21:30
  21:30-23:00
 • Det er ikke tillatt å farge tøy i maskinene.
 • Ta kontakt med SiO Kundeservice hvis du mister kortet ditt, så sperrer vi det for deg.
 • Reservasjon av vaskemaskin gjelder i 15 min etter reservert tid, etter det kan andre bruke vaskemaskinen. Husk å kansellere maskinen dersom du ikke skal bruke den. Dersom du ikke kansellerer reservasjonen vil kortet ditt bli belastet med kr 15.
 • Gratis SMS-påminnelser (om reservasjon eller at vasken er ferdig) kan du aktivere i vaskeriet eller på Min side.
 • Hvis du vil tilbakeføre penger fra vaskekortet ditt må du ta kontakt med kundesenteret før du leverer tilbake nøklene.