Oppvarming av boliger

Boliger med radiatorer er tilknyttet et sentralvarmeanlegg som til enhver tid er i drift. Anlegget er styrt av en utvendig sensor. Det betyr at jo mer temperaturen ute synker, jo mer varme vil radiatoren produsere. I overgangsperioder om våren og høsten når utetemperaturen svinger kraftig mellom dag og natt, kan det ta litt tid før anlegget stabiliserer seg.
Boliger som har elektriske varmekilder styres av beboere.

Hvordan du kan spare energi

Ved å spare inn på strømforbruket skåner du miljøet og bidrar til å holde husleieprisen nede:

  • Hold innetemperaturen på maks 21 grader.
  • Skru ned varmen, men ikke helt av, når du reiser bort.
  • Skru av varmen mens du lufter.
  • Skru av lyset når du går ut av et rom eller boligen.
  • Skru TV’en og andre elektriske apparater helt av når du ikke bruker dem.