Ting du må være oppmerksom på hvis du har samboer

  • Du må legge inn persondata om samboeren din når du søker bolig. Dersom samboeren din flytter ut, må du melde fra til oss. Hvis du får ny samboer, må du kontakte oss slik at vi kan legge inn hans/hennes persondata i våre systemer.
  • Regelen om at leietaker ikke må være over 35 år og må være SiO student gjelder ikke for samboer. Men par hvor begge er studenter blir prioritert foran par hvor kun leietaker er student.
  • Dersom samboer har bodd i en SiO bolig i mer enn 5 år tilsammen, enten som leietaker eller samboer, har han/hun nådd maksimal botid i SiO.

Samboer har ikke de samme rettighetene som leietaker. Generelt gjelder regelen at alle henvendelser må komme fra leietaker. Her er noen av tingene samboer må ha fullmakt fra hovedleietaker for å få:

  • Utlevert nøkler/adgangskort/postnøkkel
  • Bli innlåst av vaktmester
  • Nytt vaskekort
  • Påfylling av vaskekort i kundesenteret