Når du flytter inn hos oss må du melde fra om adresseendring både hos Posten og kontaktene dine. Her er Posten nøye på at både navn, gateadresse, etasje og romnummer skal med. Det hjelper dessverre ikke å skrive navnet ditt på postkassen om du ikke har meldt adresseendring. Her kan du melde adresseendring til Posten.