Trivsel- og ordensmedarbeiderne skal være med på å skape et trygt og godt bomiljø på studenthusene.

Arbeidsoppgavene deres er:
  • Oppfølging og kontroll av boområder og husordensregler.
  • Kontroll av leieforhold ute i boligene. Leietaker må da vise ID og gyldig studentbevis.
  • Håndtere eventuelle konflikter som ikke beboerne klarer å løse selv.

Du kan kontakte trivsel- og ordensmedarbeiderne på e-post.