Flytte inn
Skal du flytte inn? Les om henting av nøkkel/nøkkelkort her.

Nøkkelkort
Nøkkelkortet må holdes på kortleseren i noen sekunder for å låse/låse opp en dør. Hvis du bruker kortet på fem dører du ikke har tilgang til, vil kortet sperres.

Hvis du opplever problemer med nøkkelkortet, kan du prøve å oppdatere det på en sort oppdateringsboks. Oppdateringsboksen finner du i inngangspartiet i bygget ditt eller ved fellesvaskeri eller søppelrom. Ta kontakt med SiO Kundeservice hvis du fortsatt opplever problemer med kortet.

Opplever du problemer med en lås, ta kontakt med vaktmester her.

Mistet nøkkel eller nøkkelkort
Har du mistet nøkkelkortet ditt kan du kjøpe et nytt i SiO Kundesenter. Det koster 100 kroner for et nytt kort.

Hvis du bruker metallnøkkel til boligen din og har mistet den, ta kontakt med SiO Kundesenter.

Har du mistet postnøkkelen din kan du bestille en ny fra SiO Kundesenter. Det koster 150,- for ny postnøkkel.

Hvis du mister nøkler eller kort utenfor åpningstid kan du kan ringe 22 85 32 00 for å bli låst inn av Securitas. Priser for innlåsing finner du her.

Fullmakt
Hvis du som er kontraktsinnehaver ikke selv kan hente ny nøkkel eller nytt nøkkelkort, og samboeren din eller andre skal hente det på dine vegne, må du på forhånd sende oss en fullmakt.

Flytte ut
Skal du flytte ut? Les om utflytting og levering av nøkler/adgangskort her.