Husk innboforsikring når du skal flytte inn hos oss – du er nemlig ikke innboforsikret gjennom SiO. Du kan sjekke om du er forsikret gjennom dine foreldres forsikring, en organisasjon du er medlem av, eller eventuelt kjøpe din egen. Mange forsikringsselskap tilbyr rimeligere forsikringer til studenter, dersom du finner ut at du må tegne egen innboforsikring.

Hvorfor innboforsikring? Dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser slik som brann, vannskade, innbrudd i boligen eller boden din, kan dette føre til utgifter og tap for deg som beboer. Du kan benytte innboforsikringen til å få begrense eget økonomisk tap ved slike tilfeller. Dersom du ikke har innboforsikring vil du måtte bekoste slike ekstrautgifter selv. Det kan være utgifter til plass å bo dersom boligen din blir ubeboelig, eller utgifter til klær, bøker, sykkel, PC osv. som du trenger i det daglige. Det er litt forskjellig hva de enkelte innboforsikringene dekker og hvor stor egenandel du må betale for å benytte forsikringen, dette bør du undersøke før du kjøper egen forsikring.