Hvordan forebygge smitte av Koronaviruset?
I en studentbolig bor man gjerne ekstra tett på andre. Det er derfor viktig å være bevisst på å ivareta god hygiene, spesielt i arealer som deles med andre. For å hindre smitte bør du hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken, og holde minst 1 meter avstand til enhver tid og 2 meter ved mer enn 15 minutter i samme rom/sone. Myndighetene tillater nå samlinger i grupper på inntil 20 personer.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Tiltak i boligene
SiO følger situasjonen rundt koronaviruset fortløpende og forholder oss til Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger. Vi utfører ekstra rengjøring i alle boligene våre før ny beboer flytter inn.

For deg som skal flytte inn i studentbolig er det viktig å sette seg inn i og å følge Folkehelseinstituttets råd for forebygging av smitte og regler om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon?
Da er det viktig at du gir beskjed til SiO Kundeservice på 22 85 32 00. Det er også viktig at du sier fra til eventuelle naboer som du deler bad/kjøkken med.

For mer informasjon om smittevern og regler for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon, se Folkehelseinstituttet sine nettsider, fhi.no.