Husk oppsigelsestiden på enten 2 eller 3 måneder når du vil flytte ut. Det kan være lurt å lese seg opp om ting som flyttevask og sluttoppgjør før du pakker flyttelasset. Takk for nå!

Huskeliste når du flytter ut:
  1. Si opp kontrakten. Oppsigelsestiden er to eller tre måneder avhengig av boligtype. Oppsigelsen gjelder fra 15. eller siste dag i måneden, og du betaler leie ut oppsigelsestiden.
  2. Når du skal flytte, må du tømme hele boligen, inkludert alle skap fryser og bod.
  3. Les av strømmen og si opp avtalen dersom du har egen strømavtale.
  4. Dersom du er usikker på om du har vasket godt nok, kan du bestille kontroll av vask fra vaktmester. Kontroll må bestilles i god tid, og du må være ferdig med å vaske boligen når vaktmester kommer på inspeksjon. Vaktmester vil, etter inspeksjonen, kunne fortelle deg om du har vasket godt nok.
  5. Sjekk at kontoinformasjonen din på Min side stemmer, slik at du får tilbakebetalt depositumet til rett konto. Dersom du har krav på depositum tilbake, vil du som regel få dette innen 30 dager etter kontraktslutt. I perioder hvor mange flytter ut kan det ta noe lengre tid.
  6. Husk å melde fra om ny adresse til Posten når du flytter ut.
  7. Skaff deg parkeringsbevis på kundesenteret mens du flytter ut, slik at du unngår parkeringsbot under flyttingen.
  8. Levér inn
  9. SiO overfører kun penger i NOK og kan ikke gjøre SEPA betalinger. Beløp overført til konto som ikke godtar NOK vil komme i retur til oss med gebyrer fratrukket. Dette betyr at du må oppgi en konto som godtar NOK.