Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Det viktigste er at du forlater boligen din umiddelbart.

Hva gjør jeg hvis alarmen går?
  • Forlat bygget umiddelbart
  • Møter du røyk, bli på rommet og ring 110
  • Slå alarm i huset, og forsøk og varsle andre beboere
Evakuering

Forlat huset så raskt du kan. Husk å lukke dører og vinduer før du forlater huset, for å hindre spredning av brannen. Finn et oppholdssted litt unna huset, slik at brannvesenet lett kan komme til. Vent på ytterligere hjelp.

Dersom du har behov for hjelp til å evakuere fra boligen din når brannalarmen går, skal du ringe Brann- og redningsetaten, telefon 110 og be om assistert rømning. Oppgi hva du heter og hvilken bolig du bor i.
Vent på slukkemannskapene. De vil ha med seg følgemaske, som du kan puste i om nødvendig, når de henter deg ut.

Slukkeutstyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Alle boliger skal ha dette lett tilgjengelig. I de fleste studentbyene og -husene vil slukkeutstyret bestå av et pulverapparat eller en husbrannslange. Dersom det er et lite branntilløp, bør du prøve å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Rømningsveier

Gjør deg kjent med rømningsveiene og nødutgangene der du bor. Husk at rømningsveiene og nødutgangene skal alltid være frie, i tilfelle bygningen må evakueres. Alle nødutganger som er låst til vanlig vil automatisk låses opp dersom brannalarmen går. 

Huskeliste
  • Ikke gå fra komfyren når du lager mat
  • Bruk kjøkkenvifte
  • Hold stekeplater og ovn ren
  • Vær forsiktig når du bruker stearinlys
  • Ikke ta ned røykvarsleren!
  • Gjør deg kjent med slukningsutstyr og rømningsveier der du bor
  • Rømningsveiene som korridor, trapper og balkonger må være ryddet, og ting som står i veien kan bli kastet under inspeksjon

Går brannalarmen ofte der du bor? Les mer om hvordan å unngå dette.