I en studentbolig bor mange tett sammen på små arealer. Dette kan føre til mer støy og lyder enn du ville opplevd i andre typer boliger. Derfor er det viktig at man viser hensyn overfor sine naboer. Samtidig må du også tåle et høyere støynivå i studentboliger enn i andre typer boliger, nettopp fordi man bor så tett sammen.

Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl.24.00 på dager før helligdager, og frem til kl. 07.00, skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Oppførsel som er til sjenanse for andre leietakere er uansett tidspunkt ikke tillatt. Leietaker er også ansvarlig for sine besøkendes opptreden.