Husordensreglene gjelder både for boligene og utleielokalene våre. Det skal være ro på hverdager etter 23.00, mens på dager før helligdager skal det være ro mellom 24.00 – 08.00.