Tiltak i boligene

SiO følger situasjonen rundt koronaviruset fortløpende og forholder oss til Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger. 

For deg som skal flytte inn i studentbolig er det viktig å sette seg inn i og å følge Folkehelseinstituttets råd for forebygging av smitte og regler om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon?

Da er det viktig at du gir beskjed til SiO Kundeservice på 22 85 32 00. Det er også viktig at du sier fra til eventuelle naboer som du deler bad/kjøkken med.

For mer informasjon om smittevern og regler for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon, se Folkehelseinstituttet sine nettsider, fhi.no.

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager.  Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må selv være til stede under overnattingen eller besøket.

Tenker du på å leie ut boligen din? Her kan du lese mer om framleie.

Du er ansvarlig for å kildesortere alt søppel:

 • Matavfall – grønn pose
 • Plastemballasje – blå pose
 • Restavfall – vanlig hvit handlepose (kastes i samme beholder som grønn og blå pose. Grønne og blå poser får du gratis i matbutikken)
 • Papir, papp og drikkekartonger – kastes i egne beholdere i tilknytning til boligen
 • Glass og metall kastes i egne kommunale containere/returpunkt
 • Elektriske apparater, batterier, maling, klær, møbler, o.l. skal returneres til nærmeste minigjenbrukstasjon eller gjenbrukstasjon
 • Her kan du lese mer om kildesortering i Oslo kommune

Bor du på Åråsen studenthus? Les om kildesortering i Lillestrøm kommune her.

Tips:

 • Hvis du merker avfallsbøttene med hvilket avfall som skal hvor – på både norsk og engelsk – blir det enklere for alle å kildesortere.

Dersom du har bod utenfor boligen din og tar i bruk denne, må du forsikre deg om at det er boden som hører til boligen din. Alle eksterne boder er merket med bolignummeret den tilhører. Ting som er plassert i en annen bod, vil bli fjernet.

Sikring av bod
Det hender dessverre at det er innbrudd i bodene. Det er viktig at du bruker en god hengelås og alltid sjekker at døren inn til bodområdene er låst etter at du har passert. Verdifulle ting bør uansett ikke plasseres i eksterne boder. Du er selv ansvarlig for innholdet i boden din og vi anbefaler at du forsikrer deg om at du har en gyldig innboforsikring.

Ikke glem å tømme boden din når du flytter ut.

Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Det viktigste er at du forlater boligen din umiddelbart.

Hva gjør jeg hvis alarmen går?
 • Forlat bygget umiddelbart
 • Møter du røyk, bli på rommet og ring 110
 • Slå alarm i huset, og forsøk og varsle andre beboere
Evakuering

Forlat huset så raskt du kan. Husk å lukke dører og vinduer før du forlater huset, for å hindre spredning av brannen. Finn et oppholdssted litt unna huset, slik at brannvesenet lett kan komme til. Vent på ytterligere hjelp.

Dersom du har behov for hjelp til å evakuere fra boligen din når brannalarmen går, skal du ringe Brann- og redningsetaten, telefon 110 og be om assistert rømning. Oppgi hva du heter og hvilken bolig du bor i.
Vent på slukkemannskapene. De vil ha med seg følgemaske, som du kan puste i om nødvendig, når de henter deg ut.

Slukkeutstyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Alle boliger skal ha dette lett tilgjengelig. I de fleste studentbyene og -husene vil slukkeutstyret bestå av et pulverapparat eller en husbrannslange. Dersom det er et lite branntilløp, bør du prøve å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Rømningsveier

Gjør deg kjent med rømningsveiene og nødutgangene der du bor. Husk at rømningsveiene og nødutgangene skal alltid være må frie, i tilfelle bygningen må evakueres. Alle nødutganger som er låst til vanlig vil automatisk låses opp dersom brannalarmen går. 

Huskeliste
 • Ikke gå fra komfyren når du lager mat
 • Bruk kjøkkenvifte
 • Hold stekeplater og ovn ren
 • Vær forsiktig når du bruker stearinlys
 • Ikke ta ned røykvarsleren!
 • Gjør deg kjent med slukningsutstyr og rømningsveier der du bor
 • Rømningsveiene som korridor, trapper og balkonger må være ryddet, og ting som står i veien kan bli kastet under inspeksjon

Går brannalarmen ofte der du bor? Les mer om hvordan å unngå dette.

Felleskjøkken og renhold av dette er ditt ansvar.

Samarbeid på felleskjøkken
 • Når man skal dele felleskjøkken og -bad er det viktig å være klar over at fellesarealene er i bruk av andre. Fellesarealene vil derfor bære preg av at det blir brukt daglig.
 • Det kan være lurt å kalle inn til et kjøkkenmøte der dere blir enige om felles løsninger; for eksempel rutiner for renhold, innkjøp av rengjøringsmidler, hvem som eier hva, hva som er greit å dele, hvor ting skal ligge o.l.
 • Husk at man kan ha ulike standarder for renhold på kjøkkenet, inngå kompromisser der dere er uenige.
 • Her er et hjelpemiddel dere kan benytte dere av.
Vaskeuke
 • Vaskeuken for felleskjøkken går på rundgang. På felleskjøkkenet ditt finner du en oversikt over når det er din tur, med tilhørende ukenummer. Finnes det ikke oversikt på ditt kjøkken, gi beskjed til trivsel og ordensmedarbeiderne her
 • Dersom det er en bolig i din korridor som står tom, har alle som deler felleskjøkkenet felles ansvar for renholdet i den uken som tilhører boligen. 
 • Dersom du selv er bortreist har du ansvar for å bytte vaskeuken din med noen andre.
Oppgaver i vaskeuken
 • Kast søppel når dunken er full, og ved behov. Les mer om kildesortering her
 • Hold søppelskap, andre fellesskap og skapdører ryddige og rene.
 • Søppelskap, andre fellesskap og skapdører må rengjøres både utvendig og innvendig.
 • Hold overflater, benk og oppvaskkum ryddige og rene.
 • Hold kjøleskap og fryser ryddig og rent. Kast ødelagt mat.
 • Hold komfyren ren innvendig og utvendig.
 • Rengjør ventilator, inkludert filteret.
 • Rengjør gulv.
 • Rengjør badet, herunder toalett, servant, dusj og gulv.
 • Du er selv alltid ansvarlig for egen oppvask, uavhengig av om det er du som har vaskeuke eller ikke.
 • Det er deres ansvar å kjøpe inn rengjøringsprodukter.
 • Tenk på at noen skal bruke kjøkkenet etter deg, etterlat det i den tilstanden du selv ønsker å finne det i.
Hvordan følger vi opp ditt felleskjøkken?

SiO følger opp felleskjøkken og -bad der 3 eller flere personer deler.

Trivsel- og ordensmedarbeiderne gjennomfører jevnlige sjekker av alle felleskjøkken og -bad. En tommelfingerregel er at alle kjøkken skal være så rene og ryddige at du skal kunne lage mat der uten å måtte vaske først. Du skal også føle at du kan bruke badet uten å måtte vaske det først. Vi følger opp kjøkken og bad hvor renholdet ikke er tilfredsstillende.

Utover det daglige renholdet som beboere selv har ansvar for, gjennomfører SiO i tillegg en grundig rengjøring to ganger i året, hvor vi vasker tak, vegger, gulv, kjøleskap, bak komfyren o.l.

Dersom det er vanskelig å samarbeide, anbefaler vi deg å snakke direkte med de du deler fellesarealer med om utfordringene. Hvis dette ikke løser situasjonen, kan du kontakte trivsel- og ordensmedarbeiderne her.

Det er bildelister i alle studentboligene våre unntatt i Nydalen Studentby. Du trenger opphengskroker som du hekter på bildelisten når du skal henge opp bilder på veggene. Hvis du ikke finner opphengskroker i boligen din eller trenger flere, kan du få disse i Kundesentret på Blindern.

I Nydalen Studentby må du bruke limspiker/bildestrips hvis du ønsker å henge opp bilder på veggene i boligen din. Dette vil ikke etterlate hull i veggen eller ødelegge malingen. Du får kjøpt limspiker/bildestrips hos blant annet jernvareforretninger.

Besøk

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager uten å søke om det. Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må alltid selv være til stede under overnattingen eller besøket.

Huskeliste for deg som vil leie ut boligen din. 
 1. Husk at framleie alltid skal godkjennes av SiO Bolig før framleietaker kan flytte inn. Søknadsskjema ligger på Min side.
 2. Søk så tidlig som mulig. Grunnet behandlingstid bør du søke minst en uke før ønsket start av framleieforholdet.
 3. Du kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som f.eks skylde husleie.
 4. Den du skal leie ut til, må være en student tilknyttet SiO (med unntak av juni og juli, der alle studenter med gyldig semesterbevis fra en norsk utdanningsinstitusjon kan leie). 
 5. Du må selv finne en student som ønsker å leie boligen din før du kan søke om framleie.
 6. Den du skal leie ut til må være søknadsberettiget i følge tildelingsreglementet vårt, og kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som at f.eks. at personen skylder husleie.
 7. Du kan ikke kreve høyere husleie enn du selv betaler.
 8. Under hele leieforholdet, kan du  leie ut boligen i  inntil en seks måneders periode. I tillegg kan du leie ut boligen din i juni og juli hvert år.
 9. Selv om boligen din er framleid, er det du som står ansvarlig for boligen i henhold til leiekontrakten og som SiO forholder seg til i hele framleieperioden. Du er også ansvarlig for at framleietaker får nødvendig informasjon om boforholdet, for eksempel husordensreglene, og til enhver tid å videreformidle informasjon som kommer fra SiO.
 10. Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale med den du skal leie ut til. Vær oppmerksom på at SiO ikke er part i leieforholdet mellom deg og framleietaker. Her er et forslag til framleiekontrakt 
 11. Hvis du skal framleie en bolig av en leietaker hos SiO, kan du ikke selv ha et eget leieforhold i SiO samtidig.
 12. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til SiO hvis framleieforholdet avbrytes. Hvis du ikke gir beskjed, vil den avbrutte delen av framleieperioden telles med i beregningen av tillatt framleietid neste gang du søker om framleie.

Du må sende oss en fullmakt hvis noen andre skal hente nøkler eller nøkkelkort for deg. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Du sender fullmakten via kontaktskjemaet vårt slik:

 • Skriv «FULLMAKT» i emnefeltet
 • I meldingen må du skrive hva du gir fullmakt for og navnet og fødselsdatoen til den du gir fullmakt til
 • Legg ved et bilde av din gyldige legitimasjon (for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde)
 • Hvis du er ny student og skal flytte inn må du legge ved dokumentasjon på at du har fått studieplass ved et lærested tilknyttet SiO. Hvis du ikke har fått svar på søknaden enda, regnes søknaden som gyldig dokumentasjon

Den du har gitt fullmakt til må vise sin egen gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene for deg.

Flere av boligene våre har opplegg for oppvaskmaskin. Hvis du derimot har en bolig uten opplegg, kan du ikke sette inn maskin. Dette er på grunn av fare for vannlekkasje og dermed ugyldig forsikring.

Husk innboforsikring når du skal flytte inn hos oss – du er nemlig ikke innboforsikret gjennom SiO. Du kan sjekke om du er forsikret gjennom dine foreldres forsikring, en organisasjon du er medlem av, eller eventuelt kjøpe din egen. Mange forsikringsselskap tilbyr rimeligere forsikringer til studenter, dersom du finner ut at du må tegne egen innboforsikring.

Hvorfor innboforsikring? Dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser slik som brann, vannskade, innbrudd i boligen eller boden din, kan dette føre til utgifter og tap for deg som beboer. Du kan benytte innboforsikringen til å få begrense eget økonomisk tap ved slike tilfeller. Dersom du ikke har innboforsikring vil du måtte bekoste slike ekstrautgifter selv. Det kan være utgifter til plass å bo dersom boligen din blir ubeboelig, eller utgifter til klær, bøker, sykkel, PC osv. som du trenger i det daglige. Det er litt forskjellig hva de enkelte innboforsikringene dekker og hvor stor egenandel du må betale for å benytte forsikringen, dette bør du undersøke før du kjøper egen forsikring.

Hvordan kan du sørge for et godt inneklima?
Visste du at det er viktig å lufte i boligen din? En sunn bolig trenger luft. Får ikke boligen nok luft kan dette føre til fuktighet og gi mugg og fuktskader på boligen din og møblene dine.

Hva kommer fukt av?
Årsakene til fukt kan være mange. Både matlaging, dusjing, tørking av klær, vask av gulv, potteplanter og mange mennesker i rommet kan føre til fukt.

Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft.  Der varm og kald luft møtes, utskiller den varme lufta fuktigheten når den avkjøles. Se for deg en kald pils på en varm sommerdag, glasset blir vått av dugg.  Samme prosess skjer i kalde husvegger mot varme rom. Får lufta sirkulere mot veggen, reduseres faren for kondens på veggen.

Hvordan vet jeg om det er fuktighet i boligen min?
Har du dugg på vinduene og svarte flekker på veggen, er det tegn på for mye fuktighet i boligen din.

Hva kan jeg gjøre dersom jeg oppdager fuktighet i boligen min?

 • Sørg for at ventiler og avtrekkskanaler er åpne. Sjekk om luftespalter i vinduskarmen og ventiler er åpne.
 • Sjekk om avtrekkskanalen er åpen og ren. Det kan du gjøre ved å holde et flatt ark foran ventilen, og se om det er trekk i kanalen. Hvis det er god nok trekk vil du se at arket blir «sugd» mot ventilen.
 • Luft riktig. Det er lurt å sette vinduer og dører på vidt gap i 5-10 minutter. Å lufte på denne måten vil god luft i boligen, samtidig som det er en energisparende måte å lufte på.

Nyttig informasjon om internett i boligen din

Vår internettleverandør er Telia. De leverer en hastighet på 100/100 Mbit/s og nedlastning og opplastinger er inkludert i husleien og tilgjengelig i alle studentboligene. For mer informasjon se Telia sine nettsider eller ta kontakt med Telia på telefon 924 05050. 

Feilsøking
Det er Telia som har ansvar for feilsøking og utbedring av alle typer feil med linjen, også inne i boligen din.Dersom du opplever feil på linjen, ber vi deg om å kontakte Telia.

Kontakt med Telia
Når du ringer support hos Telia, får du automatisk beskjed om å taste inn kundenummer.

Da må du høre forbi denne automatiske beskjeden til den slutter for å få snakke med kundeservice - altså ignorere beskjed om kundenummer. Ved lang kø kan du taste inn telefonnummeret ditt og du vil bli oppringt, uavhengig av om du har oppgitt kundenummer eller ikke. Du beholder plassen i køen.

Hvis køen er ekstra lang, blir mulighet for tilbake ringing slått av. Da må du bare sitte i kø til du kommer gjennom. Det er kun nødvendig å oppgi adressen din for å få hjelp.

Ruter
Dersom du har en gammel ruter, kan denne påvirke nettverket på en negativ måte. Forsøk derfor å ha PC koblet direkte til vegguttak med kabel, også når du ringer Telia for hjelp. Dersom ruteren forårsaker nettproblemer, må du skaffe en annen ruter som klarer å håndtere hastigheten Telia leverer.

Veggkontakter
I enkelte SiO-boliger finnes det flere like veggkontakter, men det er kun ett av disse som har Telia tilkoblet.  Du trenger ikke modem for å koble deg til nettet, alt som behøves er en nettverkskabel mellom veggkontakten og maskinen din.

Trådløst nett
Hvis du ønsker trådløst nett, kjøper du selv den trådløse ruteren som passer ditt formål. Da er det viktig at du velger en som håndterer hastigheten som Telia leverer.

Felleskjøkken
Det er ikke nettverk på felleskjøkken.

TV
TV er ikke inkludert i våre boligtjenester. Hvis du vil ha et TV -abonnement, kan du bestille dette via Internett. Det er ikke mulig å bestille kabel -TV i våre boliger.

Flytte inn
Skal du flytte inn? Les om henting av nøkkel/nøkkelkort her.

Nøkkelkort
Nøkkelkortet må holdes på kortleseren i noen sekunder for å låse/låse opp en dør. Hvis du bruker kortet på fem dører du ikke har tilgang til, vil kortet sperres.

Hvis du opplever problemer med nøkkelkortet, kan du prøve å oppdatere det på en sort oppdateringsboks. Oppdateringsboksen finner du i inngangspartiet i bygget ditt eller ved fellesvaskeri eller søppelrom. Ta kontakt med SiO Kundeservice hvis du fortsatt opplever problemer med kortet.

Opplever du problemer med en lås, ta kontakt med vaktmester her.

Mistet nøkkel eller nøkkelkort
Har du mistet nøkkelkortetditt kan du kjøpe et nytt i SiO Kundesenter. Det koster 100 kroner for et nytt kort.

Hvis du bruker metallnøkkel til boligen din og har mistet den, ta kontakt med SiO Kundesenter.

Har du mistet postnøkkelen din kan du bestille en ny fra SiO Kundesenter. Det koster 150,- for ny postnøkkel.

Hvis du mister nøkler eller kort utenfor åpningstid kan du kan ringe 22 85 32 00 for å bli låst inn av Securitas. Priser for innlåsing finner du her.

Fullmakt
Hvis du som er kontraktsinnehaver ikke selv kan hente ny nøkkel eller nytt nøkkelkort, og samboeren din eller andre skal hente det på dine vegne, må du på forhånd sende oss en fullmakt.

Flytte ut
Skal du flytte ut? Les om utflytting og levering av nøkler/adgangskort her.

Koordinatorene - Bomiljø skal være med på å skape et trygt og godt bomiljø på studenthusene.

Arbeidsoppgavene deres er:
 • Oppfølging og kontroll av boområder og husordensregler.
 • Kontroll av leieforhold ute i boligene. Leietaker må da vise ID og gyldig studentbevis.
 • Håndtere eventuelle konflikter som ikke beboerne klarer å løse selv.

Du kan kontakte Koordinatorene - Bomiljø på e-post.

Vi har en avtale med Aimo Park om utleie av parkeringsplasser i disse studentbyene/husene:

Bjølsen, Blindern, Carl Berner, Grünerløkka, Enerhaugen, Iladalen, Kringsjå, Lillo, Nedre Ullevål 7-9, Norberg, Pilestredet Park, Rodeløkka, Stensbergsgata, Sogn, St. Hanshaugen, Vestgrensa og Åråsen.

Biler med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere gratis på markerte plasser. Vanlig korttidsparkering betaler du på parkeringsautomat eller Aimo Parks app.

Kjøp av parkering:

 • Kjøp kan gjøres både via Aimo Parks nettside www.Aimopark.no eller via appen som du finner på App Store (iOS) og Google Play (Android).
 • Bruker du appen og velger å tillatte push-varsler, vil du for eksempel få beskjed dersom de ikke får trukket penger fra bankkortet ditt ved fornyelse.
 • Det er kun studenter som bor i SiO-bolig som kan kjøpe rabattert parkering. Mobilnummeret du har lagret på SiOs Min side verifiserer at du som leietaker hos oss skal ha rabattert pris når du kjøper parkering i den studentbyen/studenthuset du bor i. Leieforholdet er knyttet til ditt telefonnummer og du kan ikke framleie parkeringen.
 • Får du opp feilmeldingen «Ugyldig ID» må du gå inn på Min profil på sio.no og sjekke at ditt mobilnummer er riktig registrert.
 • Rabattert parkering er kun gyldig ved det parkeringsanlegget der du bor.
 • Du vil kunne legge inn inntil 3 kjøretøy som alle er aktive samtidig, slik at du slipper å bytte på dersom du har flere biler du benytter. Man kan likevel kun stå med en bil parkert om gangen.

Parkeringen fornyer seg automatisk:
Parkeringsperioden går fra dato til dato og fornyer seg automatisk. Om ikke avtalen blir sagt opp før ny periode starter vil den automatisk bli fornyet med en måned av gangen.

Systemet vil gjøre en sjekk mot ditt mobilnummer ved fornyelse. Dersom ID ikke lenger er gyldig vil avtalen avsluttes automatisk.

Dersom du har spørsmål vedrørende parkering, kan du ta kontakt med Aimo Park direkte:

Telefon: 21007670

E-post: kunde@aimopark.no

 

For at du skal få post til studentboligen din, må du melde fra om adresseendring både hos Posten og kontaktene dine.

Husk å oppgi navn, gateadresse og bolignummer. Du må også merke postkassen din tydelig med navnet ditt. Det hjelper dessverre ikke å bare merke postkassen med navnet ditt om du ikke har meldt adresseendring.

Du må også melde adresseendring og merke den nye postkassen din hvis du bytter bolig hos oss.

Her kan du lese Postens informasjon til deg som er student og melde adresseendring.

Alle våre boliger er røykfrie. Røykeforbudet gjelder i alle rom, felleskjøkken, vinduskarmer, balkonger takterrasser og ved ventilasjonsinntak. Gå et godt stykke unna inngangspartiet når du skal røyke, slik at du ikke er til sjenanse for naboene dine. Du som er leietaker er også ansvarlig for at gjestene dine overholder reglementet.

Blir du plaget av naboer som røyker?
Dersom du blir plaget av at andre røyker, er det fint om du snakker med dem din selv. Mange er ikke klar over at deres oppførsel kan være sjenerende for andre, og ønsker å ta hensyn dersom de blir gjort oppmerksom på dette på en hyggelig måte. Hvis du ikke har tilgang til å banke på, kan du for eksempel ringe på eller skrive en beskjed og legge i postkassen til vedkommende.

Dersom du har kontaktet naboen din og dette ikke fører frem, kan du kontakte oss her. Det er fint om du forklarer situasjonen og gir oss kontret informasjon om hvor røyklukten kommer fra, for eksempel navn eller bolignummer. 

 

Nyttig informasjon om å bo med samboer

 • Når du søker, må du legge inn opplysninger om samboeren din i søknaden. Hvis samboeren din flytter ut eller du får en ny samboer, må du melde fra til oss.
 • Regelen om at leietakeren må være SiO-student og under 35 år og gjelder ikke for samboer. Par hvor begge er studenter blir imidlertid prioritert foran par hvor bare leietaker er student.
 • Hvis samboer har bodd i en SiO-bolig i mer enn 5 år til sammen, enten som leietaker eller samboer, har hen nådd maksimal botid i SiO.

Fullmakt
Som samboer har man ikke de samme rettighetene som leietaker, men leietaker kan gi fullmakt til samboer for eksempel for å:

 • Hente nøkler, nøkkelkort eller postnøkkel
 • Bli låst inn i boligen
 • Kjøpe nytt vaskekort
 • Fylle på vaskekortet i Kundesenteret

Du sender fullmakten via kontaktskjemaet vårt slik:

 • Skriv «FULLMAKT» i emnefeltet
 • I meldingen må du skrive hva du gir fullmakt for og navnet og fødselsdatoen til den du gir fullmakt til
 • Legg ved et bilde av din gyldige legitimasjon (for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde)
 • Hvis du er ny student og skal flytte inn må du legge ved dokumentasjon på at du har fått studieplass ved et lærested tilknyttet SiO. Hvis du ikke har fått svar på søknaden enda, regnes søknaden som gyldig dokumentasjon

Den du har gitt fullmakt til må vise sin egen gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene for deg. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

For å forhindre tette sluk, vannskader og vond lukt på badet bør man rense sluket to ganger i året. Dette kan du som leietaker gjøre helt selv. Her viser vi deg hvordan.

Man bør også rense vannlåsen to ganger i året. Her viser vi deg hvordan.

 

Oppvarming av boliger

Boliger med radiatorer er tilknyttet et sentralvarmeanlegg som til enhver tid er i drift. Anlegget er styrt av en utvendig sensor. Det betyr at jo mer temperaturen ute synker, jo mer varme vil radiatoren produsere. I overgangsperioder om våren og høsten når utetemperaturen svinger kraftig mellom dag og natt, kan det ta litt tid før anlegget stabiliserer seg.
Boliger som har elektriske varmekilder styres av beboere.

Hvordan du kan spare energi

Ved å spare inn på strømforbruket skåner du miljøet og bidrar til å holde husleieprisen nede:

 • Hold innetemperaturen på maks 21 grader.
 • Skru ned varmen, men ikke helt av, når du reiser bort.
 • Skru av varmen mens du lufter.
 • Skru av lyset når du går ut av et rom eller boligen.
 • Skru TV’en og andre elektriske apparater helt av når du ikke bruker dem.

Varmekabler i badegulv
På badegulv med varmekabler bør du ikke legge badematter. Det kan påvirke termostaten og varmekablene kan slutte å fungere.

I en studentbolig bor mange tett sammen på små arealer. Dette kan føre til mer støy og lyder enn du ville opplevd i andre typer boliger. Derfor er det viktig at man viser hensyn overfor sine naboer. Samtidig må du også tåle et høyere støynivå i studentboliger enn i andre typer boliger, nettopp fordi man bor så tett sammen.

Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl.24.00 på dager før helligdager, og frem til kl. 07.00, skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Oppførsel som er til sjenanse for andre leietakere er uansett tidspunkt ikke tillatt. Du er også ansvarlig for de som besøker deg.

 

Meld fra om feil eller mangler i boligen din eller i fellesområdene på Min Side. Hvis det ikke kan vente, kan du ringe vakttelefon 22 85 32 00 (døgnåpen).

Dersom du nettopp har flyttet inn i studentboligen din, er det viktig at du gir beskjed med en gang dersom du finner feil i boligen din eller fellesarealene. Da vil vi raskt kunne følge opp saken og hjelpe deg.

For å bruke maskinene i fellesvaskeriet må du ha vaskekortet ditt og penger på vaskekontoen. Du fyller opp vaskekontoen og reserverer vaskemaskin på Min side eller i Mitt SiO-appen.

Åpningstider
Vaskeriet er åpent mellom 07.00 - 00.30 og du kan bruke maskinene mellom 08.00 - 23.00.

Reservere vasketid
Du kan bruke ledige maskiner i vaskeriet, eller reservere en maskin på forhånd. Du kan reservere vaskemaskin til disse tidene:

 • 8.00-9.30
 • 9.30-11.00
 • 11.00-12.30
 • 12.30-14.00
 • 14.00-15.30
 • 15.30-17.00
 • 17.00-18.30
 • 18.30-20.00
 • 20.00-21.30
 • 21.30-23.00

Du må starte maskinen innen 15 minutter fra den reserverte tiden. Etter 15 minutter kan andre bruke maskinen.

Du kan avbestille en reservasjon inntil én time før den starter. Avbestiller du etter dette, eller ikke starter maskinen innen 15 minutter, koster det 15 kroner.

I vaskeriet eller på Min side kan du aktivere gratis SMS-varsel for reservasjon eller for når vasken er ferdig.

Priser
Det koster 20 kroner å bruke vaskemaskin og 10 kroner å bruke tørketrommel.

Vaskemaskinene har automatisk vaskemiddeldosering. Før du starter en maskin velger du selv hvilket vaskemiddel du vil bruke. Du kan også velge bort vaskemiddel og bruke egne vaskekapsler.

 • Vaskemiddel til farget tøy: 2,50 kroner
 • Vaskemiddel til hvitt tøy: 3,50 kroner
 • Vaskemiddel til ull/silke: 2,50 kroner
 • Tøymykner: 0,50 kroner

Du kan lese mer om vaskemiddelet vi bruker her.

Vaskekort og vaskekonto
Du fyller på vaskekontoen din på Min side eller i Mitt SiO-appen.

Hvis du har penger på vaskekontoen når du skal flytte ut kan du få de tilbake. Husk å si fra til kundesenteret før du flytter ut.

Ta kontakt med SiO Kundeservice hvis du mister kortet ditt, slik at vi kan sperre det for deg.

Det er ikke tillatt å farge tøy i maskinene.