Hvordan forebygge smitte av Koronaviruset?

I en studentbolig bor man gjerne ekstra tett på andre. Det er derfor viktig å være bevisst på å ivareta god hygiene, spesielt i arealer som deles med andre, holde anbefalt avstand, og begrense antall sosiale kontakter.

Tiltak i boligene
SiO følger situasjonen rundt koronaviruset fortløpende og forholder oss til Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger. Vi utfører ekstra rengjøring i alle boligene våre før ny beboer flytter inn.

For deg som skal flytte inn i studentbolig er det viktig å sette seg inn i og å følge Folkehelseinstituttets råd for forebygging av smitte og regler om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon?

Da er det viktig at du gir beskjed til SiO Kundeservice på 22 85 32 00. Det er også viktig at du sier fra til eventuelle naboer som du deler bad/kjøkken med.

For mer informasjon om smittevern og regler for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon, se Folkehelseinstituttet sine nettsider, fhi.no.

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager.  Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må selv være til stede under overnattingen eller besøket.

Tenker du på å leie ut boligen din? Les mer om framleie

Du er ansvarlig for å kildesortere alt søppel:

 • Matavfall – grønn pose
 • Plastemballasje – blå pose
 • Restavfall – vanlig hvit handlepose (kastes i samme beholder som grønn og blå pose. Grønne og blå poser får du gratis i matbutikken)
 • Papir, papp og drikkekartonger – kastes i egne beholdere i tilknytning til boligen
 • Glass og metall kastes i egne kommunale containere/returpunkt
 • Elektriske apparater, batterier, maling, klær, møbler, o.l. skal returneres til nærmeste minigjenbrukstasjon eller gjenbrukstasjon
 • Her kan du lese mer om kildesortering i Oslo kommune

Bor du på Åråsen studenthus? Les om kildesortering i Lillestrøm kommune her.

Tips:

 • Hvis du merker avfallsbøttene med hvilket avfall som skal hvor – på både norsk og engelsk – blir det enklere for alle å kildesortere.

Dersom du har bod utenfor boligen din og tar i bruk denne, må du forsikre deg om at det er boden som hører til boligen din. Alle eksterne boder er merket med bolignummeret den tilhører. Ting som er plassert i en annen bod, vil bli fjernet.

Sikring av bod
Det hender dessverre at det er innbrudd i bodene. Det er viktig at du bruker en god hengelås og alltid sjekker at døren inn til bodområdene er låst etter at du har passert. Verdifulle ting bør uansett ikke plasseres i eksterne boder. Du er selv ansvarlig for innholdet i boden din og vi anbefaler at du forsikrer deg om at du har en gyldig innboforsikring.

Ikke glem å tømme boden din når du flytter ut.

Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Det viktigste er at du forlater boligen din umiddelbart.

Hva gjør jeg hvis alarmen går?
 • Forlat bygget umiddelbart
 • Møter du røyk, bli på rommet og ring 110.
 • Slå alarm i huset, og forsøk og varsle andre beboere.
Evakuering

Forlat huset så raskt du kan. Husk å lukke dører og vinduer før du forlater huset, for å hindre spredning av brannen. Finn et oppholdssted litt unna huset, slik at brannvesenet lett kan komme til. Vent på ytterligere hjelp.

Dersom du har behov for hjelp til å evakuere fra boligen din når brannalarmen går, skal du ringe Brann- og redningsetaten, telefon 110 og be om assistert rømning. Oppgi hva du heter og hvilken bolig du bor i.
Vent på slukkemannskapene. De vil ha med seg følgemaske, som du kan puste i om nødvendig, når de henter deg ut.

Slukkeutstyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Alle boliger skal ha dette lett tilgjengelig. I de fleste studentbyene og -husene vil slukkeutstyret bestå av et pulverapparat eller en husbrannslange. Dersom det er et lite branntilløp, bør du prøve å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Rømningsveier

Gjør deg kjent med rømningsveiene og nødutgangene der du bor. Husk at rømningsveiene og nødutgangene skal alltid være må frie, i tilfelle bygningen må evakueres. Alle nødutganger som er låst til vanlig vil automatisk låses opp dersom brannalarmen går. 

Huskeliste
 • Ikke gå fra komfyren når du lager mat.
 • Bruk kjøkkenvifte
 • Hold stekeplater og ovn ren
 • Vær forsiktig når du bruker stearinlys
 • Ikke ta ned røykvarsleren!
 • Gjør deg kjent med slukningsutstyr og rømningsveier der du bor.
 • Rømningsveiene som korridor, trapper og balkonger må være ryddet, og ting som står i veien kan bli kastet under inspeksjon

Går brannalarmen ofte der du bor? Les mer om hvordan å unngå dette.

Felleskjøkken og renhold av dette er ditt ansvar.

Samarbeid på felleskjøkken
 • Når man skal dele felleskjøkken og -bad er det viktig å være klar over at fellesarealene er i bruk av andre. Fellesarealene vil derfor bære preg av at det blir brukt daglig.
 • Det kan være lurt å kalle inn til et kjøkkenmøte der dere blir enige om felles løsninger; for eksempel rutiner for renhold, innkjøp av rengjøringsmidler, hvem som eier hva, hva som er greit å dele, hvor ting skal ligge o.l.
 • Husk at man kan ha ulike standarder for renhold på kjøkkenet, inngå kompromisser der dere er uenige.
 • Her er et hjelpemiddel dere kan benytte dere av.
Vaskeuke
 • Vaskeuken for felleskjøkken går på rundgang. På felleskjøkkenet ditt finner du en oversikt over når det er din tur, med tilhørende ukenummer. Finnes det ikke oversikt på ditt kjøkken, gi beskjed til trivsel og ordensmedarbeiderne her
 • Dersom det er en bolig i din korridor som står tom, har alle som deler felleskjøkkenet felles ansvar for renholdet i den uken som tilhører boligen. 
 • Dersom du selv er bortreist har du ansvar for å bytte vaskeuken din med noen andre.
Oppgaver i vaskeuken
 • Kast søppel når dunken er full, og ved behov. Les mer om kildesortering her
 • Hold søppelskap, andre fellesskap og skapdører ryddige og rene.
 • Søppelskap, andre fellesskap og skapdører må rengjøres både utvendig og innvendig.
 • Hold overflater, benk og oppvaskkum ryddige og rene.
 • Hold kjøleskap og fryser ryddig og rent. Kast ødelagt mat.
 • Hold komfyren ren innvendig og utvendig.
 • Rengjør ventilator, inkludert filteret.
 • Rengjør gulv.
 • Rengjør badet, herunder toalett, servant, dusj og gulv.
 • Du er selv alltid ansvarlig for egen oppvask, uavhengig av om det er du som har vaskeuke eller ikke.
 • Det er deres ansvar å kjøpe inn rengjøringsprodukter.
 • Tenk på at noen skal bruke kjøkkenet etter deg, etterlat det i den tilstanden du selv ønsker å finne det i.
Hvordan følger vi opp ditt felleskjøkken?

SiO følger opp felleskjøkken og -bad der 3 eller flere personer deler.

Trivsel- og ordensmedarbeiderne gjennomfører jevnlige sjekker av alle felleskjøkken og -bad. En tommelfingerregel er at alle kjøkken skal være så rene og ryddige at du skal kunne lage mat der uten å måtte vaske først. Du skal også føle at du kan bruke badet uten å måtte vaske det først. Vi følger opp kjøkken og bad hvor renholdet ikke er tilfredsstillende.

Utover det daglige renholdet som beboere selv har ansvar for, gjennomfører SiO i tillegg en grundig rengjøring to ganger i året, hvor vi vasker tak, vegger, gulv, kjøleskap, bak komfyren o.l.

Dersom det er vanskelig å samarbeide, anbefaler vi deg å snakke direkte med de du deler fellesarealer med om utfordringene. Hvis dette ikke løser situasjonen, kan du kontakte trivsel- og ordensmedarbeiderne her.

Det er bildelister i alle studentboligene våre unntatt i Nydalen Studentby. Du trenger opphengskroker som du hekter på bildelisten når du skal henge opp bilder på veggene. Hvis du ikke finner opphengskroker i boligen din eller trenger flere, kan du få disse i Kundesentret på Blindern.

I Nydalen Studentby må du bruke limspiker/bildestrips hvis du ønsker å henge opp bilder på veggene i boligen din. Dette vil ikke etterlate hull i veggen eller ødelegge malingen. Du får kjøpt limspiker/bildestrips hos blant annet jernvareforretninger.

Husk oppsigelsestiden på enten 2 eller 3 måneder når du vil flytte ut. Det kan være lurt å lese seg opp om ting som flyttevask og sluttoppgjør før du pakker flyttelasset. Takk for nå!

Huskeliste når du flytter ut:
 1. Si opp kontrakten. Oppsigelsestiden er to eller tre måneder avhengig av boligtype. Oppsigelsen gjelder fra 15. eller siste dag i måneden, og du betaler leie ut oppsigelsestiden. I perioden 15.7-15.8 er det mulig å få forkortet oppsigelsen på de boligene som til vanlig har 2 måneders oppsigelsestid. Du kan si opp til den 31.7 innen den 15.7, til den 15.8 innen den 31.7 og til den 31.8 innen den 15.8. Etter dette er det to måneders oppsigelse.
 2. Når du skal flytte, må du tømme boligen for dine ting og vaske grundig. Her kan du se oversikt over hva du må vaske når du flytter ut av hybel og hva du må vaske når du flytter ut av leilighet. Husk å tømme skap, kjøleskap, fryser, egen bod og fellesbod.
 3. Sjekk at kontoinformasjonen din på Min side stemmer, slik at du får tilbakebetalt depositumet til rett konto. Dersom du har krav på depositum tilbake, vil du som regel få dette innen 30 dager etter utflytting. Vi utbetaler depositum fortløpende, men i perioder hvor mange flytter ut kan det ta noe lengre tid.
 4. Husk å melde fra om ny adresse til Posten når du flytter ut.
 5. Skaff deg parkeringsbevis på kundesenteret mens du flytter ut, slik at du unngår parkeringsbot under flyttingen.
 6. Hvis du vil tilbakeføre penger fra vaskekortet ditt må du ta kontakt med kundesenteret før du leverer tilbake nøklene. Beløp under kr 100 refunderes ikke.
 7. Registrer utflytting/lever inn nøkkel og kort.
Besøk

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager uten å søke om det. Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må alltid selv være til stede under overnattingen eller besøket.

Huskeliste for deg som vil leie ut boligen din. 
 1. Husk at framleie alltid skal godkjennes av SiO Bolig før framleietaker kan flytte inn. Søknadsskjema ligger på Min side.
 2. Søk så tidlig som mulig. Grunnet behandlingstid bør du søke minst en uke før ønsket start av framleieforholdet.
 3. Du kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som f.eks skylde husleie.
 4. Den du skal leie ut til, må være en student tilknyttet SiO (med unntak av juni og juli, der alle studenter med gyldig semesterbevis fra en norsk utdanningsinstitusjon kan leie). 
 5. Du må selv finne en student som ønsker å leie boligen din før du kan søke om framleie.
 6. Den du skal leie ut til må være søknadsberettiget i følge tildelingsreglementet vårt, og kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som at f.eks. at personen skylder husleie.
 7. Du kan ikke kreve høyere husleie enn du selv betaler.
 8. Under hele leieforholdet, kan du  leie ut boligen i  inntil en seks måneders periode. I tillegg kan du leie ut boligen din i juni og juli hvert år.
 9. Selv om boligen din er framleid, er det du som står ansvarlig for boligen i henhold til leiekontrakten og som SiO forholder seg til i hele framleieperioden. Du er også ansvarlig for at framleietaker får nødvendig informasjon om boforholdet, for eksempel husordensreglene, og til enhver tid å videreformidle informasjon som kommer fra SiO.
 10. Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale med den du skal leie ut til. Vær oppmerksom på at SiO ikke er part i leieforholdet mellom deg og framleietaker. Her er et forslag til framleiekontrakt 
 11. Hvis du skal framleie en bolig av en leietaker hos SiO, kan du ikke selv ha et eget leieforhold i SiO samtidig.
 12. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til SiO hvis framleieforholdet avbrytes. Hvis du ikke gir beskjed, vil den avbrutte delen av framleieperioden telles med i beregningen av tillatt framleietid neste gang du søker om framleie.

Hvis noen andre skal hente nøklene for deg må du sende oss en fullmakt. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Følgende må inkluderes for at fullmakten skal være gyldig:

 • Fullmakten må sendes fra Min side eller din registrerte e-postadresse
 • I emnefeltet, skriv «FULLMAKT»
 • I tekstfeltet må du skrive hva du ønsker å gi fullmakt for, hvem du gir fullmakten til, samt fødselsdatoen på personen du gir fullmakt til
 • Du må legge ved en scannet kopi av din gyldige legitimasjon, for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • Personen du har gitt fullmakt til må vise sin egne gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene dine
 • Dersom du er ny student må du sende oss kopi på at du har søkt skoleplass på en av studiestedene tilknyttet SiO. Har du allerede fått skoleplass må du legge til kopi av opptaksbrevet i fullmakten.

Flere av boligene våre har opplegg for oppvaskmaskin. Hvis du derimot har en bolig uten opplegg, kan du ikke sette inn maskin. Dette er på grunn av fare for vannlekkasje og dermed ugyldig forsikring.

Husk innboforsikring når du skal flytte inn hos oss – du er nemlig ikke innboforsikret gjennom SiO. Du kan sjekke om du er forsikret gjennom dine foreldres forsikring, en organisasjon du er medlem av, eller eventuelt kjøpe din egen. Mange forsikringsselskap tilbyr rimeligere forsikringer til studenter, dersom du finner ut at du må tegne egen innboforsikring.

Hvorfor innboforsikring? Dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser slik som brann, vannskade, innbrudd i boligen eller boden din, kan dette føre til utgifter og tap for deg som beboer. Du kan benytte innboforsikringen til å få begrense eget økonomisk tap ved slike tilfeller. Dersom du ikke har innboforsikring vil du måtte bekoste slike ekstrautgifter selv. Det kan være utgifter til plass å bo dersom boligen din blir ubeboelig, eller utgifter til klær, bøker, sykkel, PC osv. som du trenger i det daglige. Det er litt forskjellig hva de enkelte innboforsikringene dekker og hvor stor egenandel du må betale for å benytte forsikringen, dette bør du undersøke før du kjøper egen forsikring.

Hvordan kan du sørge for et godt inneklima?
Visste du at det er viktig å lufte i boligen din? En sunn bolig trenger luft. Får ikke boligen nok luft kan dette føre til fuktighet og gi mugg og fuktskader på boligen din og møblene dine.

Hva kommer fukt av?
Årsakene til fukt kan være mange. Både matlaging, dusjing, tørking av klær, vask av gulv, potteplanter og mange mennesker i rommet kan føre til fukt.

Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft.  Der varm og kald luft møtes, utskiller den varme lufta fuktigheten når den avkjøles. Se for deg en kald pils på en varm sommerdag, glasset blir vått av dugg.  Samme prosess skjer i kalde husvegger mot varme rom. Får lufta sirkulere mot veggen, reduseres faren for kondens på veggen.

Hvordan vet jeg om det er fuktighet i boligen min?
Har du dugg på vinduene og svarte flekker på veggen, er det tegn på for mye fuktighet i boligen din.

Hva kan jeg gjøre dersom jeg oppdager fuktighet i boligen min?

 • Sørg for at ventiler og avtrekkskanaler er åpne. Sjekk om luftespalter i vinduskarmen og ventiler er åpne.
 • Sjekk om avtrekkskanalen er åpen og ren. Det kan du gjøre ved å holde et flatt ark foran ventilen, og se om det er trekk i kanalen. Hvis det er god nok trekk vil du se at arket blir «sugd» mot ventilen.
 • Luft riktig. Det er lurt å sette vinduer og dører på vidt gap i 5-10 minutter. Å lufte på denne måten vil god luft i boligen, samtidig som det er en energisparende måte å lufte på.

Nyttig informasjon om internett i boligen din

Vår internettleverandør er Telia. De leverer en hastighet på 100/100 Mbit/s og nedlastning og opplastinger er inkludert i husleien og tilgjengelig i alle studentboligene.

For mer informasjon se Telia sine nettsider eller ta kontakt med Telia på telefon 924 05050.

Kontakt med Telia
Når du ringer support hos Telia, får du automatisk beskjed om å taste inn kundenummer.

Da må du høre forbi denne automatiske beskjeden til den slutter for å få snakke med kundeservice - altså ignorere beskjed om kundenummer. Ved lang kø kan du taste inn telefonnummeret ditt og du vil bli oppringt, uavhengig av om du har oppgitt kundenummer eller ikke. Du beholder plassen i køen.

Hvis køen er ekstra lang, blir mulighet for tilbake ringing slått av. Da må du bare sitte i kø til du kommer gjennom. Det er kun nødvendig å oppgi adressen din for å få hjelp.

Ruter
Dersom du har en gammel ruter, kan denne påvirke nettverket på en negativ måte. Forsøk derfor å ha PC koblet direkte til vegguttak med kabel, også når du ringer Telia for hjelp. Dersom ruteren forårsaker nettproblemer, må du skaffe en annen ruter som klarer å håndtere hastigheten Telia leverer.

Feilsøking
Det er Telia som har ansvar for feilsøking og utbedring av alle typer feil med linjen. Også inne i boligen din.

Veggkontakter
I enkelte SiO-boliger finnes det flere like veggkontakter, men det er kun ett av disse som har Telia tilkoblet.  Du trenger ikke modem for å koble deg til nettet, alt som behøves er en nettverkskabel mellom veggkontakten og maskinen din.

Trådløst nett
Hvis du ønsker trådløst nett, kjøper du selv den trådløse ruteren som passer ditt formål. Da er det viktig at du velger en som håndterer hastigheten som Telia leverer.

Felleskjøkken
Foreløpig er det ikke nettverk på felleskjøkken.

 

Hente nøkkel 

Du kan hente nøkler til boligen din fra kl 12.00 den dagen kontrakten din starter. Hvis kontrakten starter i en helg eller på en helligdag kan nøklene hentes fra kl. 12.00 påfølgende virkedag.

Du finner oss i Kristian Ottosens hus, Problemveien 9, på Blindern. Hvis du ikke har anledning til å komme i løpet av 14 dager, må du gi oss beskjed. Hvis du ikke gir oss beskjed, kan du miste boligen.
 
For å hente nøkler trenger du fysisk legitimasjon og depositum må være innbetalt. Depositumfakturaen finner du på Min Side – Min økonomi.

Hente nøkkel Åråsen Studenthus   

I Åråsen Studenthus får du nøkler på kontoret, som ligger i underetasjen, mandag – fredag mellom kl 14.00 og 15.00.

Legitimasjon

Ved henting av nøkler, adgangskort eller ved spørsmål om leieforholdet vil du bli bedt om å legitimere deg.

• Pass
• Førerkort utstedt i Norge, Sverige, Danmark og Finland
• Bankkort med bilde og personnummer
• Nasjonalt ID-kort fra Norge, Sverige og Finland
• Europeiske ID-kort fra enkelte land. Se her hvilke ID-kort som er godkjent legitimasjon.

Studentdokumentasjon

Når du skal hente nøkkelen til boligen din må du ha med deg dokumentasjon på at du går på eller har fått plass på en utdanningsinstitusjon som er tilknyttet SiO. Studenter som går eller skal gå på utdanningsinstitusjoner som ikke er medlem hos SiO, vil ikke få flytte inn (hvis ikke annet er avtalt).

Låst deg ute?

Ring til 22 85 32 00. Du kan ringe hele døgnet. I generelle bestemmelser kan du se hvilke priser som gjelder.

Nye nøkler

Har du blitt frastjålet eller mistet nøklene eller adgangskortet ditt, kontakt kundesenteret.

Er det samboeren din som er kontraktsinnehaver?

Har du har mistet nøkkelen din, samboeren din er kontraktsinnehaver og samboeren ikke har mulighet til å hente ny nøkkel i kundesenteret? Du kan få utlevert ny nøkkel i kundesenteret, men du må ha en fullmakt fra samboeren din som er den som er kontraktsinnehaver av boligen.

Fullmakt

Hvis noen andre skal hente nøklene for deg må du sende oss en fullmakt. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Følgende må inkluderes for at fullmakten skal være gyldig:

 • Fullmakten må sendes fra Min side eller din registrerte e-postadresse
 • I emnefeltet, skriv «FULLMAKT»
 • I tekstfeltet må du skrive hva du ønsker å gi fullmakt for, hvem du gir fullmakten til, samt fødselsdatoen på personen du gir fullmakt til
 • Du må legge ved en scannet kopi av din gyldige legitimasjon, for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • Personen du har gitt fullmakt til må vise sin egne gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene dine
 • Dersom du er ny student må du sende oss kopi på at du har søkt skoleplass på en av studiestedene tilknyttet SiO. Har du allerede fått skoleplass må du legge til kopi av opptaksbrevet i fullmakten.
Registrere utflytting/levere nøkler

Registrere utflytting på Min side
Når du flytter ut og er klar til å forlate boligen for siste gang, må du registrere at du har flyttet ut. Gå til Min side –> Her bor jeg -> Registrere utflytting. Registreringen må fullføres innen kl 12.00 den dagen kontrakten din går ut. Når registreringen er fullført, mister du adgang til boligen din umiddelbart, det er derfor viktig at du ikke registrerer utflytting før du faktisk har flyttet ut. Når du har registrert utflytting, leverer du adgangskort og eventuelt vaskekort i boksen merket «Selvbetjent utflytting på Min side». Postnøkkelen skal du legge på gulvet innenfor døren til boligen din.

Her finner du boks:
Kringsjå: I passasjen mellom Olav M. Troviks vei 70 og 72
Sogn: Utenfor Sentralverkstedet i Sognsveien 85
Bjølsen: Utenfor vaskeriet i Moldegata 5
Øvrige studenthus: I inngangspartiet i bygget

Levere nøkler
Hvis registrering av utflytting på Min side ikke er tilgjengelig for din bolig, eller du ikke ønsker å bruke tjenesten, må du levere alle nøkler og kort på kundesenteret. Legg alle nøkler og kort i en konvolutt merket med navnet ditt og adressen du har hatt. Hvis du bor i Oslo leverer du konvolutten i kundesenteret innen kl. 12.00 den dagen kontrakten din går ut. Kundesenteret finner du i Kristian Ottosens hus, Problemveien 9, på Blindern. Kommer du utenom åpningstiden, kan du legge nøklene i luken på venstre side av hovedinngangen til senteret.

Hvis du bor på Åråsen, leverer du konvolutten i den hvite postkassen merket SiO i 1. etasje.

Frist for registrering av utflytting/innlevering av nøkler

Registrering av utflytting på Min side må fullføres innen kl. 12.00 den dagen kontrakten din går ut.

Hvis du leverer nøkler og kort i en konvolutt, må konvolutten leveres innen kl 12.00 den dagen kontrakten din går ut.

Hvis du ikke registrerer utflytting på Min side eller leverer konvolutten innen fristen, vil du bli fakturert ekstra kostnader.

Koordinatorene - Bomiljø skal være med på å skape et trygt og godt bomiljø på studenthusene.

Arbeidsoppgavene deres er:
 • Oppfølging og kontroll av boområder og husordensregler.
 • Kontroll av leieforhold ute i boligene. Leietaker må da vise ID og gyldig studentbevis.
 • Håndtere eventuelle konflikter som ikke beboerne klarer å løse selv.

Du kan kontakte Koordinatorene - Bomiljø på e-post.

Vi har en avtale med Aimo Park om utleie av parkeringsplasser i disse studentbyene/husene:

Bjølsen, Blindern, Carl Berner, Grünerløkka, Enerhaugen, Iladalen, Kringsjå, Lillo, Nedre Ullevål 7-9, Norberg, Pilestredet Park, Rodeløkka, Stensbergsgata, Sogn, St. Hanshaugen, Vestgrensa og Åråsen.

Biler med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere gratis på markerte plasser. Vanlig korttidsparkering betaler du på parkeringsautomat eller Aimo Parks app.

Kjøp av parkering:

 • Kjøp kan gjøres både via Aimo Parks nettside www.Aimopark.no eller via appen som du finner på App Store (iOS) og Google Play (Android).
 • Bruker du appen og velger å tillatte push-varsler, vil du for eksempel få beskjed dersom de ikke får trukket penger fra bankkortet ditt ved fornyelse.
 • Det er kun studenter som bor i SiO-bolig som kan kjøpe rabattert parkering. Mobilnummeret du har lagret på SiOs Min side verifiserer at du som leietaker hos oss skal ha rabattert pris når du kjøper parkering i den studentbyen/studenthuset du bor i. Leieforholdet er knyttet til ditt telefonnummer og du kan ikke framleie parkeringen.
 • Får du opp feilmeldingen «Ugyldig ID» må du gå inn på Min profil på sio.no og sjekke at ditt mobilnummer er riktig registrert.
 • Rabattert parkering er kun gyldig ved det parkeringsanlegget der du bor.
 • Du vil kunne legge inn inntil 3 kjøretøy som alle er aktive samtidig, slik at du slipper å bytte på dersom du har flere biler du benytter. Man kan likevel kun stå med en bil parkert om gangen.

Parkeringen fornyer seg automatisk:
Parkeringsperioden går fra dato til dato og fornyer seg automatisk. Om ikke avtalen blir sagt opp før ny periode starter vil den automatisk bli fornyet med en måned av gangen.

Systemet vil gjøre en sjekk mot ditt mobilnummer ved fornyelse. Dersom ID ikke lenger er gyldig vil avtalen avsluttes automatisk.

Dersom du har spørsmål vedrørende parkering, kan du ta kontakt med Aimo Park direkte:

Telefon: 21007670

E-post: kunde@aimopark.no

 

Når du flytter inn hos oss må du melde fra om adresseendring både hos Posten og kontaktene dine. Her er Posten nøye på at både navn, gateadresse, etasje og romnummer skal med. Det hjelper dessverre ikke å skrive navnet ditt på postkassen om du ikke har meldt adresseendring. Her kan du melde adresseendring til Posten.

Alle våre boliger er røykfrie. Røykeforbudet gjelder i alle rom, felleskjøkken, vinduskarmer, balkonger takterrasser og ved ventilasjonsinntak. Gå et godt stykke unna inngangspartiet når du skal røyke, slik at du ikke er til sjenanse for naboene dine. Du som er leietaker er også ansvarlig for at gjestene dine overholder reglementet.

Blir du plaget av naboer som røyker?
Dersom du blir plaget av at andre røyker, er det fint om du snakker med dem din selv. Mange er ikke klar over at deres oppførsel kan være sjenerende for andre, og ønsker å ta hensyn dersom de blir gjort oppmerksom på dette på en hyggelig måte. Hvis du ikke har tilgang til å banke på, kan du for eksempel ringe på eller skrive en beskjed og legge i postkassen til vedkommende.

Dersom du har kontaktet naboen din og dette ikke fører frem, kan du kontakte oss her. Det er fint om du forklarer situasjonen og gir oss kontret informasjon om hvor røyklukten kommer fra, for eksempel navn eller bolignummer. 

 

Ting du må være oppmerksom på hvis du har samboer

 • Du må legge inn persondata om samboeren din når du søker bolig. Dersom samboeren din flytter ut, må du melde fra til oss. Hvis du får ny samboer, må du kontakte oss slik at vi kan legge inn hans/hennes persondata i våre systemer.
 • Regelen om at leietaker ikke må være fylt 35 år og må være SiO student gjelder ikke for samboer. Men par hvor begge er studenter blir prioritert foran par hvor kun leietaker er student.
 • Dersom samboer har bodd i en SiO bolig i mer enn 5 år tilsammen, enten som leietaker eller samboer, har han/hun nådd maksimal botid i SiO.

Samboer har ikke de samme rettighetene som leietaker. Generelt gjelder regelen at alle henvendelser må komme fra leietaker. Her er noen av tingene samboer må ha fullmakt fra hovedleietaker for å få:

 • Utlevert nøkler/adgangskort/postnøkkel
 • Bli innlåst av vaktmester
 • Nytt vaskekort
 • Påfylling av vaskekort i kundesenteret

Fullmakt

Hvis noen andre skal hente nøklene for deg må du sende oss en fullmakt. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Følgende må inkluderes for at fullmakten skal være gyldig:

 • Fullmakten må sendes fra Min side eller din registrerte e-postadresse
 • I emnefeltet, skriv «FULLMAKT»
 • I tekstfeltet må du skrive hva du ønsker å gi fullmakt for, hvem du gir fullmakten til, samt fødselsdatoen på personen du gir fullmakt til
 • Du må legge ved en scannet kopi av din gyldige legitimasjon, for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • Personen du har gitt fullmakt til må vise sin egne gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene dine
 • Dersom du er ny student må du sende oss kopi på at du har søkt skoleplass på en av studiestedene tilknyttet SiO. Har du allerede fått skoleplass må du legge til kopi av opptaksbrevet i fullmakten.

For å forhindre tette sluk, vannskader og vond lukt på badet bør man rense sluket to ganger i året. Dette kan du som leietaker gjøre helt selv. Her viser vi deg hvordan.

Man bør også rense vannlåsen to ganger i året. Her viser vi deg hvordan.

 

Oppvarming av boliger

Boliger med radiatorer er tilknyttet et sentralvarmeanlegg som til enhver tid er i drift. Anlegget er styrt av en utvendig sensor. Det betyr at jo mer temperaturen ute synker, jo mer varme vil radiatoren produsere. I overgangsperioder om våren og høsten når utetemperaturen svinger kraftig mellom dag og natt, kan det ta litt tid før anlegget stabiliserer seg.
Boliger som har elektriske varmekilder styres av beboere.

Hvordan du kan spare energi

Ved å spare inn på strømforbruket skåner du miljøet og bidrar til å holde husleieprisen nede:

 • Hold innetemperaturen på maks 21 grader.
 • Skru ned varmen, men ikke helt av, når du reiser bort.
 • Skru av varmen mens du lufter.
 • Skru av lyset når du går ut av et rom eller boligen.
 • Skru TV’en og andre elektriske apparater helt av når du ikke bruker dem.

Varmekabler i badegulv
På badegulv med varmekabler bør du ikke legge badematter. Det kan påvirke termostaten og varmekablene kan slutte å fungere.

I en studentbolig bor mange tett sammen på små arealer. Dette kan føre til mer støy og lyder enn du ville opplevd i andre typer boliger. Derfor er det viktig at man viser hensyn overfor sine naboer. Samtidig må du også tåle et høyere støynivå i studentboliger enn i andre typer boliger, nettopp fordi man bor så tett sammen.

Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl.24.00 på dager før helligdager, og frem til kl. 07.00, skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Oppførsel som er til sjenanse for andre leietakere er uansett tidspunkt ikke tillatt. Du er også ansvarlig for de som besøker deg.

 

Meld fra om feil eller mangler i boligen din eller i fellesområdene på Min Side. Hvis det ikke kan vente, kan du ringe vakttelefon 22 85 32 00 (døgnåpen).

Dersom du nettopp har flyttet inn i studentboligen din, er det viktig at du gir beskjed med en gang dersom du finner feil i boligen din eller fellesarealene. Da vil vi raskt kunne følge opp saken og hjelpe deg.

 • Det koster 20,- å bruke vaskemaskin og kr 10,- å bruke tørketrommel i vaskeriet.
 • Vaskekortet du fikk ved innflytting brukes både på vaskemaskin og tørketrommel. Du fyller opp vaskekortet og reserverer tid via Min side eller via Mitt SiO-appen. Er det ledige maskiner når du er i vaskeriet, kan du bruke disse uten å reservere på forhånd.
 • Alle vaskemaskinene har automatisk såpedosering. Les om hvilke vaskemidler som brukes her. Maskinene er satt opp slik at ved start av et vaskeprogram så doseres det automatisk såpe for kulørt tøy. Dersom du ønsker såpe for hvitt tøy, må du velge det på betalingsterminalen før du starter vaskeprogrammet. Du kan velge bort såpen hvis du ikke ønsker automatisk dosert såpe til klesvasken. Informasjon om hvordan du går frem for å gjøre innstillinger for såpe finner du i vaskeriet. Kostnaden for såpen vil bli trukket fra beløpet du har på vaskekortet ditt. Du kan ikke bruke eget vaskepulver. Hvis du likevel ønsker å benytte eget vaskemiddel, må du bruke vaskekapsler. Priser for en dosering er:

  Såpe kulørtvask: kr 2,50
  Såpe hvitvask: kr  3,50
  Såpe ull/silke: kr  2,50
  Skyllemiddel: kr 0,50
 • Åpningstid i vaskeriene er fra kl 07.00 – 00.30. Maskinene kan du bruke mellom 08.00 – 23.00. Det er mulig å reservere vaskemaskiner mellom kl 08.00 - 21.30.
  Reservasjonstider i vaskeriet:
  8:00- 9:30
  9:30-11:00
  11:00-12:30
  12:30-14:0
  14:00-15:30
  15:30-17:00
  17:00-18:30
  18:30-20:00
  20:00-21:30
  21:30-23:00
 • Det er ikke tillatt å farge tøy i maskinene.
 • Ta kontakt med SiO Kundeservice hvis du mister kortet ditt, så sperrer vi det for deg.
 • Reservasjon av vaskemaskin gjelder i 15 min etter reservert tid, etter det kan andre bruke vaskemaskinen. Husk å kansellere maskinen dersom du ikke skal bruke den. Du kan avbestille uten å bli belastet for vasken innen 60 minutter før reservasjonen starter. Dersom du ikke kansellerer reservasjonen i tide, vil kortet ditt bli belastet med kr 15.
 • Gratis SMS-påminnelser (om reservasjon eller at vasken er ferdig) kan du aktivere i vaskeriet eller på Min side.
 • Hvis du vil tilbakeføre penger fra vaskekortet ditt må du ta kontakt med kundesenteret før du leverer tilbake nøklene.