Du er ansvarlig for å kildesortere alt søppel:

 • Matavfall – grønn pose
 • Plastemballasje – lilla pose (tidligere blå)
 • Restavfall – vanlig hvit handlepose (kastes i samme beholder som grønn og lilla (blå) pose. Grønne og lilla poser får du gratis i matbutikken)
 • Papir, papp og drikkekartonger – kastes i egne beholdere i tilknytning til boligen
 • Glass og metall kastes i egne kommunale containere/returpunkt
 • Elektriske apparater, batterier, maling, klær, møbler, o.l. skal returneres til nærmeste minigjenbrukstasjon eller gjenbrukstasjon
 • Her kan du lese mer om kildesortering i Oslo kommune

Bor du på Lillestrøm Studenthus? Se denne videoen eller les om kildesortering i Lillestrøm kommune her.

Tips:

 • Hvis du merker avfallsbøttene med hvilket avfall som skal hvor – på både norsk og engelsk – blir det enklere for alle å kildesortere.

Noen av boligene våre har balkong, egen eller en som deles med andre. Det er viktig å vise hensyn til dem som bor rundt deg når du bruker balkongen. Det betyr at du ikke kan grille, røyke, riste tepper eller mate fugler eller andre dyr der. Det er heller ikke hyggelig for naboer at balkongen brukes som oppbevaring. Derfor er det fint at du sørger for at det er ryddig og rent der.

 

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager.  Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må selv være til stede under overnattingen eller besøket.

Tenker du på å leie ut boligen din? Her kan du lese mer om framleie.

Dersom du har bod utenfor boligen din og tar i bruk denne, må du forsikre deg om at det er boden som hører til boligen din. Alle eksterne boder er merket med bolignummeret den tilhører. Ting som er plassert i en annen bod, vil bli fjernet.

Sikring av bod
Det hender dessverre at det er innbrudd i bodene. Det er viktig at du bruker en god hengelås og alltid sjekker at døren inn til bodområdene er låst etter at du har passert. Verdifulle ting bør uansett ikke plasseres i eksterne boder. Du er selv ansvarlig for innholdet i boden din og vi anbefaler at du forsikrer deg om at du har en gyldig innboforsikring.

Ikke glem å tømme boden din når du flytter ut.

Bomiljøkoordinatorene skal være med på å skape et trygt og godt bomiljø på studenthusene.

Arbeidsoppgavene deres er:
 • Oppfølging og kontroll av boområder og husordensregler.
 • Kontroll av leieforhold ute i boligene. Leietaker må da vise ID og gyldig studentbevis.
 • Håndtere eventuelle konflikter som ikke beboerne klarer å løse selv.

Du kan kontakte Bomiljøkoordinatorene via vårt kontaktskjema. Bruk kategoriene "Bolig" og "Husordensregler".

Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Det viktigste er at du forlater boligen din umiddelbart.

Hva gjør jeg hvis alarmen går?
 • Forlat bygget umiddelbart
 • Møter du røyk, bli på rommet og ring 110
 • Slå alarm i huset, og forsøk og varsle andre beboere
Evakuering

Forlat huset så raskt du kan. Husk å lukke dører og vinduer før du forlater huset, for å hindre spredning av brannen. Finn et oppholdssted litt unna huset, slik at brannvesenet lett kan komme til. Vent på ytterligere hjelp.

Dersom du har behov for hjelp til å evakuere fra boligen din når brannalarmen går, skal du ringe Brann- og redningsetaten, telefon 110 og be om assistert rømning. Oppgi hva du heter og hvilken bolig du bor i.
Vent på slukkemannskapene. De vil ha med seg følgemaske, som du kan puste i om nødvendig, når de henter deg ut.

Slukkeutstyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Alle boliger skal ha dette lett tilgjengelig. I de fleste studentbyene og -husene vil slukkeutstyret bestå av et pulverapparat eller en husbrannslange. Dersom det er et lite branntilløp, bør du prøve å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Rømningsveier

Gjør deg kjent med rømningsveiene og nødutgangene der du bor. Husk at rømningsveiene og nødutgangene skal alltid være frie, i tilfelle bygningen må evakueres. Alle nødutganger som er låst til vanlig vil automatisk låses opp dersom brannalarmen går. 

Huskeliste
 • Ikke gå fra komfyren når du lager mat
 • Bruk kjøkkenvifte
 • Hold stekeplater og ovn ren
 • Vær forsiktig når du bruker stearinlys
 • Ikke ta ned røykvarsleren!
 • Gjør deg kjent med slukningsutstyr og rømningsveier der du bor
 • Rømningsveiene som korridor, trapper og balkonger må være ryddet, og ting som står i veien kan bli kastet under inspeksjon

Går brannalarmen ofte der du bor? Les mer om hvordan å unngå dette.

Felleskjøkken og renhold av dette er ditt ansvar.

Samarbeid på felleskjøkken
 • Når man skal dele felleskjøkken og -bad er det viktig å være klar over at fellesarealene er i bruk av andre. Fellesarealene vil derfor bære preg av at det blir brukt daglig.
 • Det kan være lurt å kalle inn til et kjøkkenmøte der dere blir enige om felles løsninger; for eksempel rutiner for renhold, innkjøp av rengjøringsmidler, hvem som eier hva, hva som er greit å dele, hvor ting skal ligge o.l.
 • Husk at man kan ha ulike standarder for renhold på kjøkkenet, inngå kompromisser der dere er uenige.
 • Her er et hjelpemiddel dere kan benytte dere av.
Vaskeuke
 • Vaskeuken for felleskjøkken går på rundgang. På felleskjøkkenet ditt finner du en oversikt over når det er din tur, med tilhørende ukenummer. Finnes det ikke oversikt på ditt kjøkken, gi beskjed til trivsel og ordensmedarbeiderne her
 • Dersom det er en bolig i din korridor som står tom, har alle som deler felleskjøkkenet felles ansvar for renholdet i den uken som tilhører boligen. 
 • Dersom du selv er bortreist har du ansvar for å bytte vaskeuken din med noen andre.
Oppgaver i vaskeuken
 • Kast søppel når dunken er full, og ved behov. Les mer om kildesortering her
 • Hold søppelskap, andre fellesskap og skapdører ryddige og rene.
 • Søppelskap, andre fellesskap og skapdører må rengjøres både utvendig og innvendig.
 • Hold overflater, benk og oppvaskkum ryddige og rene.
 • Hold kjøleskap og fryser ryddig og rent. Kast ødelagt mat.
 • Hold komfyren ren innvendig og utvendig.
 • Rengjør ventilator, inkludert filteret.
 • Rengjør gulv.
 • Rengjør badet, herunder toalett, servant, dusj og gulv.
 • Du er selv alltid ansvarlig for egen oppvask, uavhengig av om det er du som har vaskeuke eller ikke.
 • Det er deres ansvar å kjøpe inn rengjøringsprodukter.
 • Tenk på at noen skal bruke kjøkkenet etter deg, etterlat det i den tilstanden du selv ønsker å finne det i.
Hvordan følger vi opp ditt felleskjøkken?

SiO følger opp felleskjøkken og -bad der 3 eller flere personer deler.

Trivsel- og ordensmedarbeiderne gjennomfører jevnlige sjekker av alle felleskjøkken og -bad. En tommelfingerregel er at alle kjøkken skal være så rene og ryddige at du skal kunne lage mat der uten å måtte vaske først. Du skal også føle at du kan bruke badet uten å måtte vaske det først. Vi følger opp kjøkken og bad hvor renholdet ikke er tilfredsstillende.

Utover det daglige renholdet som beboere selv har ansvar for, gjennomfører SiO i tillegg en grundig rengjøring to ganger i året, hvor vi vasker tak, vegger, gulv, kjøleskap, bak komfyren o.l.

Dersom det er vanskelig å samarbeide, anbefaler vi deg å snakke direkte med de du deler fellesarealer med om utfordringene. Hvis dette ikke løser situasjonen, kan du kontakte trivsel- og ordensmedarbeiderne her.

Besøk

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager uten å søke om det. Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må alltid selv være til stede under overnattingen eller besøket.

Huskeliste for deg som vil leie ut boligen din. 
 1. Husk at framleie alltid skal godkjennes av SiO Bolig før framleietaker kan flytte inn. Søknadsskjema ligger på Min side.
 2. Søk så tidlig som mulig. Grunnet behandlingstid bør du søke minst en uke før ønsket start av framleieforholdet.
 3. Du kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som f.eks skylde husleie.
 4. Den du skal leie ut til, må være en student tilknyttet SiO (med unntak av juni og juli, der alle studenter med gyldig semesterbevis fra en norsk utdanningsinstitusjon kan leie). 
 5. Du må selv finne en student som ønsker å leie boligen din før du kan søke om framleie.
 6. Den du skal leie ut til må være søknadsberettiget i følge tildelingsreglementet vårt, og kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som at f.eks. at personen skylder husleie.
 7. Du kan ikke kreve høyere husleie enn du selv betaler.
 8. Under hele leieforholdet, kan du  leie ut boligen i  inntil en seks måneders periode. I tillegg kan du leie ut boligen din i juni og juli hvert år.
 9. Selv om boligen din er framleid, er det du som står ansvarlig for boligen i henhold til leiekontrakten og som SiO forholder seg til i hele framleieperioden. Du er også ansvarlig for at framleietaker får nødvendig informasjon om boforholdet, for eksempel husordensreglene, og til enhver tid å videreformidle informasjon som kommer fra SiO.
 10. Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale med den du skal leie ut til. Vær oppmerksom på at SiO ikke er part i leieforholdet mellom deg og framleietaker. Her er et forslag til framleiekontrakt 
 11. Hvis du skal framleie en bolig av en leietaker hos SiO, kan du ikke selv ha et eget leieforhold i SiO samtidig.
 12. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til SiO hvis framleieforholdet avbrytes. Hvis du ikke gir beskjed, vil den avbrutte delen av framleieperioden telles med i beregningen av tillatt framleietid neste gang du søker om framleie.

Du må sende oss en fullmakt hvis noen andre skal hente nøkler eller nøkkelkort for deg. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Du sender fullmakten via kontaktskjemaet vårt slik:

 • Skriv «FULLMAKT» i emnefeltet
 • I meldingen må du skrive hva du gir fullmakt for og navnet og fødselsdatoen til den du gir fullmakt til
 • Legg ved et bilde av din gyldige legitimasjon
 • Hvis du er ny student og skal flytte inn må du legge ved dokumentasjon på at du har fått studieplass ved et lærested tilknyttet SiO. Hvis du ikke har fått svar på søknaden enda, regnes søknaden som gyldig dokumentasjon

Den du har gitt fullmakt til må vise sin egen gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene for deg.

Det er bildelister i de aller fleste studentboligene våre unntatt i Nydalen Studentby. Du trenger opphengskroker som du hekter på bildelisten når du skal henge opp bilder på veggene. Hvis du ikke finner opphengskroker i boligen din eller trenger flere kan du få kjøpt disse på nettet, i fotobutikk eller i interiørbutikk. 

I Nydalen Studentby må du bruke limspiker/bildestrips som ikke etterlater hull i veggen eller ødelegge malingen hvis du ønsker å henge opp bilder på veggene i boligen din. Du får kjøpt limspiker/bildestrips hos blant annet jernvareforretninger.

Hittegodssenteret

I enden av næringsbygget, vis à vis Rolf E. Stenersens allé 34-36, ved siden av garasjeporten, finner du ringeklokken til Hittegodssenteret.

Det tar vi vare på ting som vi for eksempel må fjerne fra fellesarealer eller gjenglemte ting i boliger hvor beboer har flyttet ut.

Ring på så sjekker vi om vi kan hjelpe deg!

Åpningstider:

 • Tirsdag og torsdag mellom kl 08.00 – 09.00 og mellom kl 16.00 – 17.00.

Flere av boligene våre har opplegg for oppvaskmaskin. Hvis du derimot har en bolig uten opplegg, kan du ikke sette inn maskin. Dette er på grunn av fare for vannlekkasje og dermed ugyldig forsikring.

Hvordan kan du sørge for et godt inneklima? 

Hva kommer fukt av? 
Årsakene til fukt kan være mange. Både matlaging, dusjing, tørking av klær, vask av gulv, potteplanter og mange mennesker i rommet kan føre til fukt. 

Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft.  Der varm og kald luft møtes, utskiller den varme lufta fuktigheten når den avkjøles. Se for deg en kald pils på en varm sommerdag, glasset blir vått av dugg.  Samme prosess skjer i kalde husvegger mot varme rom. Får lufta sirkulere mot veggen, reduseres faren for kondens på veggen. 

Hvordan vet jeg om det er fuktighet i boligen min? 

 • Har du dugg på vinduene og svarte flekker på veggen, er det tegn på for mye fuktighet i boligen din. 

Hvordan fungerer ventilasjonen i min bolig? 
Det er to prinsipper for ventilasjon som brukes i boligene:  

 • Avtrekksventilasjon hvor frisk luft suges inn gjennom spalter eller ventiler i vinduer eller bak radiatoren. Luften trekkes da gjennom boligen og suges ut gjennom felles avtrekkskanaler tilkoblet bad og kjøkkenventilator. 

 • Balansert ventilasjon hvor den friske luften kommer inn gjennom et nettverk av kanaler i veggene. Uteluften filtreres for pollen og svevestøv før den varmes opp og transporteres ut til boligene. Friskluften kommer da gjerne inn i ventiler på stue/soverom og forurenset luft trekkes ut gjennom bad og kjøkkenventilator. Dette prinsippet er mer vanlig i nyere boliger. 

Hva kan jeg gjøre dersom jeg oppdager fuktighet i boligen min? 

 • Sørg for at ventiler og avtrekkskanaler er åpne. Sjekk om luftespalter i vinduskarmen og ventiler er åpne.  

 • Sørg for at luften kan sirkulere mellom møbler og yttervegg og forbi radiator. La det være 1-2 cm mellom yttervegg og evt. møbler og løsøre, og la luften få passere mellom vegg og gulv.  

 • Sjekk om avtrekkskanalen er åpen og ren. Det kan du gjøre ved å holde et flatt ark foran ventilen, og se om det er trekk i kanalen. Hvis det er god nok trekk vil du se at arket blir «sugd» mot ventilen. 

 • Luft riktig. Det er lurt å sette vinduer og dører på vidt gap i 5-10 minutter. Å lufte på denne måten vil god luft i boligen, samtidig som det er en energisparende måte å lufte på. 

Hva kan jeg gjøre dersom det er veldig tørr luft i boligen min? 
Om vinteren synker luftfuktigheten i uteluften generelt. Ventilasjonsløsningene, som er installert i boliger i dag, kan ikke tilføre fuktighet til luften og ellers i året ønsker vi dessuten å begrense fukt i boligene. Folkehelseinstituttet fraråder generelt bruk av luftfuktere fordi det kan føre til oppblomstring av bakterier og sopp i disse. Derfor er det vanskelig å gjøre noe med tørr luft. 

 • Støv og høy innetemperatur vil forverre eventuelle plager knyttet til tørr inneluft. 

Husk innboforsikring når du skal flytte inn hos oss – du er nemlig ikke innboforsikret gjennom SiO. Du kan sjekke om du er forsikret gjennom dine foreldres forsikring, en organisasjon du er medlem av, eller eventuelt kjøpe din egen. Mange forsikringsselskap tilbyr rimeligere forsikringer til studenter, dersom du finner ut at du må tegne egen innboforsikring.

Hvorfor innboforsikring? Dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser slik som brann, vannskade, innbrudd i boligen eller boden din, kan dette føre til utgifter og tap for deg som beboer. Du kan benytte innboforsikringen til å få begrense eget økonomisk tap ved slike tilfeller. Dersom du ikke har innboforsikring vil du måtte bekoste slike ekstrautgifter selv. Det kan være utgifter til plass å bo dersom boligen din blir ubeboelig, eller utgifter til klær, bøker, sykkel, PC osv. som du trenger i det daglige. Det er litt forskjellig hva de enkelte innboforsikringene dekker og hvor stor egenandel du må betale for å benytte forsikringen, dette bør du undersøke før du kjøper egen forsikring.

Nyttig informasjon om internett i boligen din

Vår internettleverandør er Telia. De leverer en hastighet på 100/100 Mbit/s og nedlastning og opplastinger er inkludert i husleien og tilgjengelig i alle studentboligene. For mer informasjon se Telia sine nettsider eller ta kontakt med Telia på telefon 924 05050. 

Feilsøking
Det er Telia som har ansvar for feilsøking og utbedring av alle typer feil med linjen, også inne i boligen din. Dersom du opplever feil på linjen, ber vi deg om å kontakte Telia.

Før du kontakter Telia kan du først gjøre en enkel feilsøking selv. Trekk ut strømmen på ruteren, vent omtrent 30 sekunder, og sett inn strømmen igjen. Hvis dette ikke hjelper, forsøk å koble PC rett i vegguttaket med kabel. Prøv eventuelt det andre vegguttaket hvis du har to. Du kan også prøve å restarte PC-en din om den ikke kommer rett på nett.

Kontakt med Telia
Når du ringer support hos Telia, får du automatisk beskjed om å taste inn kundenummer.

Da må du høre forbi denne automatiske beskjeden til den slutter for å få snakke med kundeservice - altså ignorere beskjed om kundenummer. Ved lang kø kan du taste inn telefonnummeret ditt og du vil bli oppringt, uavhengig av om du har oppgitt kundenummer eller ikke. Du beholder plassen i køen.

Hvis køen er ekstra lang, blir mulighet for tilbake ringing slått av. Da må du bare sitte i kø til du kommer gjennom. Det er kun nødvendig å oppgi adressen din for å få hjelp.

Ruter
Dersom du har en gammel ruter, kan denne påvirke nettverket på en negativ måte. Forsøk derfor å ha PC koblet direkte til vegguttak med kabel, også når du ringer Telia for hjelp. Dersom ruteren forårsaker nettproblemer, må du skaffe en annen ruter som klarer å håndtere hastigheten Telia leverer.

Veggkontakter
I enkelte SiO-boliger finnes det flere like veggkontakter, men det er kun ett av disse som har Telia tilkoblet.  Du trenger ikke modem for å koble deg til nettet, alt som behøves er en nettverkskabel mellom veggkontakten og maskinen din.

Trådløst nett
Hvis du ønsker trådløst nett, kjøper du selv den trådløse ruteren som passer ditt formål. Da er det viktig at du velger en som håndterer hastigheten som Telia leverer.

Felleskjøkken
Det er ikke nettverk på felleskjøkken.

TV
TV er ikke inkludert i våre boligtjenester. Hvis du vil ha et TV -abonnement, kan du bestille dette via Internett. Det er ikke mulig å bestille kabel -TV i våre boliger.

Tiltak i boligene
SiO følger situasjonen rundt koronaviruset fortløpende og forholder oss til Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger. 

For deg som bor eller skal flytte inn i studentbolig er det viktig å sette seg inn i og å følge smittevernråd for befolkningen. 

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Flytte inn
Skal du flytte inn? Les om henting av nøkkel/nøkkelkort her.

Nøkkelkort
Nøkkelkortet må holdes på kortleseren i noen sekunder for å låse/låse opp en dør. Hvis du bruker kortet på fem dører du ikke har tilgang til, vil kortet sperres.

Hvis du opplever problemer med nøkkelkortet, kan du prøve å oppdatere det på en sort oppdateringsboks. Oppdateringsboksen finner du i inngangspartiet i bygget ditt eller ved fellesvaskeri eller søppelrom. Ta kontakt med SiO Kundeservice hvis du fortsatt opplever problemer med kortet.

Opplever du problemer med en lås, ta kontakt med vaktmester her.

Mistet nøkkel eller nøkkelkort
Har du mistet nøkkelkortet ditt kan du kjøpe et nytt i SiO Kundesenter. Det koster 100 kroner for et nytt kort.

Hvis du bruker metallnøkkel til boligen din og har mistet den, ta kontakt med SiO Kundesenter.

Har du mistet postnøkkelen din kan du bestille en ny fra SiO Kundesenter. Det koster 150,- for ny postnøkkel.

Hvis du mister nøkler eller kort utenfor åpningstid kan du kan ringe 22 85 32 00 for å bli låst inn av Securitas. Priser for innlåsing finner du her.

Fullmakt
Hvis du som er kontraktsinnehaver ikke selv kan hente ny nøkkel eller nytt nøkkelkort, og samboeren din eller andre skal hente det på dine vegne, må du på forhånd sende oss en fullmakt.

Flytte ut
Skal du flytte ut? Les om utflytting og levering av nøkler/adgangskort her.

APCOA Parking

Det er APCOA Parking som leier ut parkeringsplassene på alle SiOs områder. Som SiO beboer kan du kjøpe en parkeringsavtale på: Bjølsen, Blindern, Carl Berner, Fagerborg (kun MC parkering), Grünerløkka, Iladalen, Kringsjå, Lillo, Nedre Ullevål 7-9, Nordberg, Pilestredet Park, Rodeløkka, Sofienberg, Sogn, Stensberggata, St. Hanshaugen og Vestgrensa.

Kontaktinfo: kundesenter@apcoa.no. Du finner en FAQ på apcoasupport.no.

Studentpris
Studenter som er registrert som beboer hos SIO kan kjøpe parkeringen til studentpris via leie.apcoa.no. Du kan kun kjøpe studentparkering i tilknytning til det studenthus / -by du bor i.

Parkering er kun tillatt på markerte plasser og ladning koster ekstra (se egne skilt på stedet).

Parkeringsbevis ved innflytting
Hvis du skal flytte inn tingene dine med bil, kan du kontakte kundesenteret og få en midlertidig parkeringstillatelse gjennom Apcoa sin parkeringsapp. Du vil få en kode og veiledning til appen når du henter nøklene.

NB! Vær obs på at ikke alle våre studenthus / -byer har parkeringsplasser!

MC parkering
MC parkering finnes på Kringsjå, Bjølsen, Blindern, Pilestredet Park (U2), Carl Berner, Fagerborg (Industrigt. 71) og Rodeløkka.

Flere biler, men kun en om gangen
Du kan registrere inn flere biler, men kun bruke en bil per gang og må selv sørge for å endre hvilken bil som parkeres. Merk! Du er selv ansvarlig for at riktige kjøretøy er aktive på avtalen.

For at du skal få post til studentboligen din, må du melde fra om adresseendring både hos Posten og kontaktene dine.

Husk å oppgi navn, gateadresse og bolignummer. Du må også merke postkassen din tydelig med navnet ditt. Det hjelper dessverre ikke å bare merke postkassen med navnet ditt om du ikke har meldt adresseendring.

Du må også melde adresseendring og merke den nye postkassen din hvis du bytter bolig hos oss.

Her kan du lese Postens informasjon til deg som er student og melde adresseendring.

Hvem har ansvar for hva?
Som beboer har du ansvar for:

 • Regelmessig renhold av din egen bolig
 • Regelmessig renhold av felleskjøkken og fellesbad, etter liste på felleskjøkken samt renhold av korridorer i arealer som deles av andre i tilknytning til felleskjøkken
 • Renhold når du skal flytte ut av boligen

SiO har ansvar for:

 • Regelmessig renhold av korridorer, som er felles og ikke tilknyttet felleskjøkken, trappeoppganger, heiser og fellesarealer i bygget
 • Der hvor tre eller flere deler, utfører vi en grundig rengjøring av felleskjøkken og fellesbad to ganger i året

Tips til renhold av boligen

 • Å lufte ofte og godt er viktig for god lukt og et sunt inneklima i boligen
 • Bruk en støvkost eller tørr mikrofiberklut til støvtørking
 • Flekker og annet som sitter fast kan du fjerne med en fuktig klut
 • Bruk en tørr mikrofibermopp eller støvsuger til å fjerne støv fra gulvet
 • Vasker du gulvet med en våt mopp bør du tørke over med en tørr mopp etterpå


Tips til renhold av kjøkken

 • Til daglig bør du fjerne søl med en gang
 • Husk å vaske godt i skap under oppvaskbenken og der du har søppel
 • Vask kjøleskapet ofte og grundig
 • Er det mye is og rim i fryseren må den avrimes
 • Vask over stekeplater hver gang du har brukt dem. Har du sølt noe inne i ovnen bør du vaske det bort med en gang slik at det ikke brenner seg fast og blir vanskeligere å fjerne
 • Det er viktig å fjerne fett fra filteret i kjøkkenviften
 • Ta oppvasken med varmt vann og en liten sprut såpe, det vil løse opp fett og matrester
 • Bytt oppvaskbørsten hver 4. – 5. måned. Har du oppvaskmaskin, kan du vaske den der innimellom


Tips til renhold av bad

 • Det er viktig med jevnlig rengjøring av bad
 • Bortsett fra på og i selve toalettet, trenger du kun vann og mikrofiberklut for å få det rent på badet
 • Brukes det mye såpe, sjampo o.l., kan du bruke et rengjøringsmiddel spesielt beregnet for bad
 • Det er viktig å holde mugg og sopp borte. Tørk opp etter deg når du har dusjet, særlig på gamle bad kan vannet danne grobunn for soppvekst
 • Dusjforheng kan du vaske i vaskemaskinen på 40 grader og henge opp igjen mens det enda er vått

Vask tørrest mulig
Når du vasker, bør du gjøre det tørrest mulig. Tørk alltid tørt med tørt og fuktig med fuktig. Det vil si at du tørker støv med en tørr klut, og fjerner klissete såpesøl i vasken med en fuktig klut.

Hvis du skal bruke vann, pass på å ikke bruke for mye. Området du vasker skal ikke være vått etterpå, det er verken bra for underlaget eller resultatet. Tenk også på å ikke bruke for mye rengjøringsmiddel, da vil det ligge igjen såperester på underlaget.

Alle våre boliger er røykfrie. Røykeforbudet gjelder i alle rom, felleskjøkken, vinduskarmer, balkonger takterrasser og ved ventilasjonsinntak. Gå et godt stykke unna inngangspartiet når du skal røyke, slik at du ikke er til sjenanse for naboene dine. Du som er leietaker er også ansvarlig for at gjestene dine overholder reglementet.

Blir du plaget av naboer som røyker?
Dersom du blir plaget av at andre røyker, er det fint om du snakker med dem din selv. Mange er ikke klar over at deres oppførsel kan være sjenerende for andre, og ønsker å ta hensyn dersom de blir gjort oppmerksom på dette på en hyggelig måte. Hvis du ikke har tilgang til å banke på, kan du for eksempel ringe på eller skrive en beskjed og legge i postkassen til vedkommende.

Dersom du har kontaktet naboen din og dette ikke fører frem, kan du kontakte oss her. Det er fint om du forklarer situasjonen og gir oss kontret informasjon om hvor røyklukten kommer fra, for eksempel navn eller bolignummer. 

 

Nyttig informasjon om å bo med samboer

 • Når du søker, må du legge inn opplysninger om samboeren din i søknaden. Hvis samboeren din flytter ut eller du får en ny samboer, må du melde fra til oss.
 • Regelen om at leietakeren må være SiO-student og under 35 år og gjelder ikke for samboer. Par hvor begge er studenter blir imidlertid prioritert foran par hvor bare leietaker er student.
 • Hvis samboer har bodd i en SiO-bolig i mer enn 5 år til sammen, enten som leietaker eller samboer, har hen nådd maksimal botid i SiO.

Fullmakt
Som samboer har man ikke de samme rettighetene som leietaker, men leietaker kan gi fullmakt til samboer for eksempel for å:

 • Hente nøkler, nøkkelkort eller postnøkkel
 • Bli låst inn i boligen
 • Kjøpe nytt vaskekort
 • Fylle på vaskekortet i Kundesenteret

Du sender fullmakten via kontaktskjemaet vårt slik:

 • Skriv «FULLMAKT» i emnefeltet
 • I meldingen må du skrive hva du gir fullmakt for og navnet og fødselsdatoen til den du gir fullmakt til
 • Legg ved et bilde av din gyldige legitimasjon (for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde)
 • Hvis du er ny student og skal flytte inn må du legge ved dokumentasjon på at du har fått studieplass ved et lærested tilknyttet SiO. Hvis du ikke har fått svar på søknaden enda, regnes søknaden som gyldig dokumentasjon

Den du har gitt fullmakt til må vise sin egen gyldige legitimasjon når de kommer for å hente nøklene for deg. Du vil få en bekreftelse fra oss når vi har sjekket fullmakten.

Dersom du skulle få skadedyr i boligen din har vi et godt opplegg for å håndtere dette på en måte som er tilpasset typen skadedyr. Ta umiddelbart kontakt med vaktmester her.

For å forhindre tette sluk, vannskader og vond lukt på badet bør man rense sluket to ganger i året. Dette kan du som leietaker gjøre helt selv. Her viser vi deg hvordan.

Man bør også rense vannlåsen to ganger i året. Her viser vi deg hvordan.

I en studentbolig bor mange tett sammen på små arealer. Dette kan føre til mer støy og lyder enn du ville opplevd i andre typer boliger. Derfor er det viktig at man viser hensyn overfor sine naboer. Samtidig må du også tåle et høyere støynivå i studentboliger enn i andre typer boliger, nettopp fordi man bor så tett sammen.

Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl.24.00 på dager før helligdager, og frem til kl. 07.00, skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Oppførsel som er til sjenanse for andre leietakere er uansett tidspunkt ikke tillatt. Du er også ansvarlig for de som besøker deg.

 

Oppvarming av boliger

Boliger med radiatorer er tilknyttet et sentralvarmeanlegg som til enhver tid er i drift. Anlegget er styrt av en utvendig sensor. Det betyr at jo mer temperaturen ute synker, jo mer varme vil radiatoren produsere. I overgangsperioder om våren og høsten når utetemperaturen svinger kraftig mellom dag og natt, kan det ta litt tid før anlegget stabiliserer seg.
Boliger som har elektriske varmekilder styres av beboere.

Hvordan du kan spare energi

Ved å spare inn på strømforbruket skåner du miljøet og bidrar til å holde husleieprisen nede:

 • Hold innetemperaturen på maks 21 grader.
 • Skru ned varmen, men ikke helt av, når du reiser bort.
 • Skru av varmen mens du lufter.
 • Skru av lyset når du går ut av et rom eller boligen.
 • Skru TV’en og andre elektriske apparater helt av når du ikke bruker dem.

Varmekabler i badegulv
På badegulv med varmekabler bør du ikke legge badematter. Det kan påvirke termostaten og varmekablene kan slutte å fungere.

Meld fra om feil eller mangler i boligen din eller i fellesområdene på Min Side. Hvis det ikke kan vente, kan du ringe vakttelefon 22 85 32 00 (døgnåpen).

Dersom du nettopp har flyttet inn i studentboligen din, er det viktig at du gir beskjed med en gang dersom du finner feil i boligen din eller fellesarealene. Da vil vi raskt kunne følge opp saken og hjelpe deg.

For å bruke maskinene i fellesvaskeriet må du ha vaskekortet ditt og penger på vaskekontoen. Du fyller opp vaskekontoen og reserverer vaskemaskin på Min side eller i Mitt SiO-appen.

Åpningstider
Vaskeriet er åpent mellom 07.00 - 00.30 og du kan bruke maskinene mellom 08.00 - 23.00.

Ny vaskeriløsning
SiO vil implementere en helt ny og mer brukervennlig vaskeriløsning i løpet av 2023. Den nye ordningen gir en enklere løsning for deg når du skal vaske klær og du kan håndtere alt i en app og slippe å bruke vaskekort.

Det vil også være mulig å betale i vaskeriet på en egen betalingsterminal. Du vil kunne se i appen om det er ledige maskiner.

Priser fra 1.oktober 2023
I dag koster det 23,50 kr per vask inkludert såpe. Prisen fra 1.oktober blir 25 kr per vask inkludert såpe (selv om du velger bort såpen). Prisen endres på grunn av økte kostnader på strøm og vann i vaskeriene. Tørk vil fortsatt koste 11 kr.

I overgangsperioden fra 1.oktober og frem til ny løsning er på plass i ditt vaskeri, slipper du å betale for vask og tørk.

Den automatiske såpedoseringen velger automatisk det vaskemiddelet som er best egnet for det programmet du velger, gir en optimal dosering av vaskemidler og er allergivennlig.

Utrulling av ny løsning
Den nye samarbeidspartneren vår er PayPerWash og de vil gradvis rulle ut den nye løsningen.

Det nåværende betalingssystemet vil bli koblet ut 1. oktober, så det er lurt å ikke fylle på så mye på kortet ditt nå. Dersom du har penger igjen på vaskekortet, vil du få utbetalt disse når ny løsning er på plass i alle vaskeriene.

 Det vil være mulig å bruke maskinene likevel. Det vil i overgangsperioden ikke være mulig å se på sio.no eller i sio-appen om maskinene er ledig eller i bruk.

"Gammel" ordning:

Reservere vasketid
Du kan bruke ledige maskiner i vaskeriet, eller reservere en maskin på forhånd. Du kan reservere vaskemaskin til disse tidene:

 • 8.00-9.30
 • 9.30-11.00
 • 11.00-12.30
 • 12.30-14.00
 • 14.00-15.30
 • 15.30-17.00
 • 17.00-18.30
 • 18.30-20.00
 • 20.00-21.30
 • 21.30-23.00

Du må starte maskinen innen 15 minutter fra den reserverte tiden. Etter 15 minutter kan andre bruke maskinen.

Du kan avbestille en reservasjon inntil én time før den starter. Avbestiller du etter dette, eller ikke starter maskinen innen 15 minutter, koster det 15 kroner.

I vaskeriet eller på Min side kan du aktivere gratis SMS-varsel for reservasjon eller for når vasken er ferdig.

Priser
Det koster 21 kroner å bruke vaskemaskin og 11 kroner å bruke tørketrommel. 

Vaskemaskinene har automatisk vaskemiddeldosering. Før du starter en maskin velger du selv hvilket vaskemiddel du vil bruke. Du kan også velge bort vaskemiddel og bruke egne vaskekapsler.

 • Vaskemiddel til farget tøy: 2,50 kroner
 • Vaskemiddel til hvitt tøy: 3,50 kroner
 • Vaskemiddel til ull/silke: 2,50 kroner
 • Tøymykner: 0,50 kroner

Du kan lese mer om vaskemiddelet vi bruker her.

Vaskekort og vaskekonto
Du fyller på vaskekontoen din på Min side eller i Mitt SiO-appen.

Hvis du har penger igjen på vaskekontoen når du flytter ut, kan du kontakte SiO Kundeservice her for å få tilbakebetalt beløpet.  

Vi oppfordrer til å tilpasse beløpet du setter inn på vaskekontoen, slik at du får brukt dem opp og ikke sitter igjen med penger på vaskekortet når du flytter ut. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan regne med at små summer utbetales fra vaskekontoen, da hele eller deler av beløpet, kan gå til å dekke gebyrer og eventuelt valutaendringer. Dette gjelder spesielt hvis kontoen din er i en bank utenfor Norge. 

Ta kontakt med SiO Kundeservice hvis du mister kortet ditt, slik at vi kan sperre det for deg.

Det er ikke tillatt å farge tøy i maskinene.

Lillestrøm Studentby
På Lillestrøm Studentby tester vi ut en ny vaskeriløsning hvor en app erstatter bruken av ordinært vaskekort for å starte maskinene:

1.            Last ned appWash i Appstore eller Google Play

2.            Opprett en bruker

3.            Fyll opp vaskekonto

4.            Velg maskin

5.            Velg program

6.            Legg inn klær og trykk start

Dette er det første fellesvaskeriet vårt som bruker denne løsningen, så du finner også mer informasjon om løsningen i selve vaskeriet. Hvis du ikke har en smartphone kan du bruke laptop og gå inn her i stedet.

Enerhaugen studenthus
På Enerhaugen studenthus er det en ny vaskeriløsning hvor du enten kan betale for vask via en app eller ved bruk av en betalingsautomat som befinner seg i vaskeriet. I AirWallet-appen kan du til enhver tid se hvilke maskiner som er ledige.

Ved betaling med kort i vaskeriet må du:

 1. Legg vask i ønsket maskin i vaskeriet, lukk døren og velg program.
 2. Trykk på start ved betalingsautomaten og velg maskinen du vil benytte.
 3. Gå tilbetaling og følg instruksjonen på den lille skjermen.

Første gang du skal benytte appen må du aktivere en brukerkonto:

 1. Last ned AirWallet APP i App Store, Google Play eller AppGallery.
 2. Opprett en bruker og bekreft ditt telefonnummer.
 3. Legg til et gyldig betalingskort. Det er dette kortet som vil bli belastet når du benytter vaskeriet.
 4. Aktiver AirWallet appen ved å gå til vaskeriet og tykke på «Jeg er i vaskeriet-knappen» i appen. Appen vil da vite hvilket vaskeri kontoen din er koblet til. Dette lar deg se hvilke maskiner som er ledige til enhver tid i vaskeriet.
 5. Du kan benytte vaskeriet umiddelbart etter at du har fullført registreringen.

For å betale med app i vaskeriet etter registrering:

 1. Legg vask i ønsket maskin i vaskeriet, lukk døren og velg program.
 2. Åpne AirWallet-appen og velg maskinen du vil benytte eller har booket.
 3. Sveip for å betale og starte programmet på maskinen. Appen krever at du har internettforbindelse for å kunne fullføre kjøpet.

Beboere kan lese mer om vaskeriet på Enerhaugen i QR-koden de finner utenpå sikringsskapet i boligen.