Oppsigelsestiden på studentboligen din er 2 eller 3 måneder, avhengig av hvilken type bolig du har. 

Når du sender inn oppsigelsen, regnes den fra 15. eller den siste datoen i måneden. Oppsigelsestid er 2 mnd for singelboliger og 3 for par- og familieboliger.

Hvis du ombestemmer deg og vil heve kontrakten før du har flyttet inn, er det viktig å gi skriftlig beskjed så raskt du kan. Se mer informasjon i generelle bestemmelser.

Hvis du flytter ut før kontrakten går ut, må du uansett betale ut oppsigelsestiden din. Husk at du kan søke om å fremleie boligen din i oppsigelsestiden. Les mer om framleie her.

Nye studenter, som ikke har betalt semesteravgift til SiO tidligere og som ikke blir tilbudt studieplass ved semesterstart, kan avslutte kontrakten innen 31. juli. Forutsetningen er at du gir oss beskjed her innen 31. juli. Dokumentasjon fra Samordna Opptak må sendes ved. Du slipper da å betale husleie hvis du har kontrakt fra 1. august. Dersom du har kontrakt som løper fra før 1. august må du betale fra kontraktstart til 31. juli. Dersom du allerede har flyttet inn må du selvfølgelig levere nøklene innen 31. juli for at disse reglene skal gjelde.

Hvis du ikke sier opp innen fristen, må du si opp kontrakten etter gjeldende regler og betale husleie ut oppsigelseperioden.