Ingen kontrakter varer lenger enn ett år. Hvis din kontrakt går ut  31. juli eller 31. desember, vil du i god tid på forhånd få tilbud om å søke på en ny.

Søknadsskjema for ny kontrakt legges ut på Min side, og du vil få beskjed i god tid om hvordan du skal gå frem.
For å få ny kontrakt, er det en del kriterier som du må oppfylle. Disse kan du lese mer om i tildelingsreglene våre

Hvis kontrakten din går ut på andre tidspunkt på året, er du selv ansvarlig for å søke om ny kontrakt. Vi anbefaler at du gjør dette i god til og senest 2 - 3 måneder før kontraktslutt.

Det er ikke er mulig å overføre en kontrakt mellom samboere, men samboere har prioritet fremfor nye eksterne søkere. Les mer i tildelingsreglene våre.