Husleien skal betales på forskudd, og forfaller den 1. i hver måned.

Du vil få fakturaen fra oss på e-post, avtalegiro eller e-faktura rundt den 17. hver måned. Du finner også fakturaen på Min side/Min økonomi.

Slik fungerer det
Den måneden du flytter inn, vil fakturaen komme rundt den 17. Den vil da bestå av husleie for både for den første måneden din (som du er midt i) og den neste måneden.

Tips
Har du spørsmål om husleien din, ta kontakt med kundesenteret. Husk å oppdatere e-post, mobiltelefonnummer og bankkonto på Min side. 

Betaling av husleie
Kontonummeret du skal bruke for å betale husleie er 6094 05 59823.

Husk å merke betalingen din med KID-nummer – eller evt fakturanummer og navnet ditt. Du kan ikke betale husleien via vipps fordi vi da ikke kan identifisere hvem innbetaling kommer fra.

Vi anbefaler at du betaler husleien på Min side. Hvis en annen person skal betale husleien din, må du selv oversende fakturaen til vedkommende. 

Dersom det er en utdanningsinstitusjon som skal betale husleien din, kan du se her hvordan du skal fylle ut Min betalingsinformasjon på Min side.

Betaling fra utenlandsk konto
Skal du betale fra utlandet, trenger du SWIFT-kode og IBAN-nummer:
SWIFT-kode: NDEANOKK
IBAN-nummer husleie: NO7260940559823.

OBS: KID-nummeret kan ikke brukes fra utlandet, så husk å merke giroen med fakturanummer og navnet ditt. For å være sikker på at betalingen kommer til din konto kan du gjerne skrive KID-nummeret i "meldingsfeltet"

Du kan opprette E-faktura eller Avtalegiro for innbetaling av husleie.