Sammen med leiekontrakten får du en faktura for depositum. Depositum må være registrert innbetalt (dette ser du på Min side) før du får utlevert nøklene til boligen din. 

Kontonummeret du skal bruke til depositum er 6094 05 61038.

Husk å merke betalingen din med KID-nummer – eller evt fakturanummer og navnet ditt.

Betaling fra utenlandsk konto
Skal du betale fra utlandet, trenger du SWIFT-kode og IBAN-nummer:
SWIFT-kode: NDEANOKK
IBAN-nummer depositum: NO5360940561038

OBS: KID-nummeret kan ikke brukes fra utlandet, så husk å merke giroen med fakturanummer og navnet ditt.