SiO har besluttet å avvikle depositumsordningen inntil videre. Det betyr at det ikke betales inn depositum for leieforholdet.