Gyldig kontrakt

Kontrakten din er først gyldig når du har skrevet under og returnert den til oss, ved å laste den opp på Min side. Det må du gjøre innen fristen som er datert på tilbudet du har fått fra oss.

De fleste kontrakter går ut 31. juli

Ingen kontrakter varer lenger enn ett år. Hvis din kontrakt går ut 31. juli eller 31. desember, vil du i god tid på forhånd få tilbud om å søke på en ny.

Du kan ikke overføre kontrakten din til andre

Samboere har prioritet fremfor nye eksterne søkere i søknadsrunden. Det kan være lurt av samboeren din å søke i god tid.

Husleien din forfaller den 1. i hver måned

Husleien betales på forskudd. Husk at du kan sette opp e-faktura eller avtalegiro i nettbanken din på husleietrekk.

Sjekk oppsigelsestiden

Oppsigelsestiden på boligene våre er enten to eller tre måneder.

Makstid og aldersgrenser

Makstid for å bo i studentboligene våre er 5 år, og du må være mellom 18 og 35 år.

Hvis du får tilbud om studentbolig, vil du få beskjed på e-post om at kontrakten din ligger på Min side.

Vil du ha boligen må du skrive under på kontrakten, og laste den opp innen fristen datert på tilbudet du har fått fra oss. Ellers går den videre til den neste på ventelisten. Når du skriver under på kontrakten, bekrefter du også at du har gjort deg kjent med vedleggene som hører til. De finner du nederst på denne siden. 

Ingen leiekontrakter i SiO Bolig løper lenger enn til 31. juli hvert år. I løpet av april får kontraktsinnehavere med kontrakstutløp 31. juli tilbud på Min side om å søke ny kontrakt, alltid maksimalt for ett år om gangen. Vi sender varsel på e-post når tilbudet blir lagt ut.

Husleien skal betales på forskudd, og forfaller den 1. i hver måned.

Du vil få fakturaen fra oss på e-post, avtalegiro eller e-faktura rundt den 17. hver måned. Du finner også fakturaen på Min side/Min økonomi.

Slik fungerer det
Den måneden du flytter inn, vil fakturaen komme rundt den 17. Den vil da bestå av husleie for både for den første måneden din (som du er midt i) og den neste måneden.

Tips
Har du spørsmål om husleien din, ta kontakt med kundesenteret. Husk å oppdatere e-post, mobiltelefonnummer og bankkonto på Min side. 

Betaling av husleie
Kontonummeret du skal bruke for å betale husleie er 6094 05 59823.

Husk å merke betalingen din med KID-nummer – eller evt fakturanummer og navnet ditt. Du kan ikke betale husleien via vipps fordi vi da ikke kan identifisere hvem innbetaling kommer fra.

Vi anbefaler at du betaler husleien på Min side. Hvis en annen person skal betale husleien din, må du selv oversende fakturaen til vedkommende. 

Dersom det er en utdanningsinstitusjon som skal betale husleien din, kan du se her hvordan du skal fylle ut Min betalingsinformasjon på Min side.

Betaling fra utenlandsk konto
Skal du betale fra utlandet, trenger du SWIFT-kode og IBAN-nummer:
SWIFT-kode: NDEANOKK
IBAN-nummer husleie: NO7260940559823.

OBS: KID-nummeret kan ikke brukes fra utlandet, så husk å merke giroen med fakturanummer og navnet ditt. For å være sikker på at betalingen kommer til din konto kan du gjerne skrive KID-nummeret i "meldingsfeltet"

Du kan opprette E-faktura eller Avtalegiro for innbetaling av husleie.

SiO har besluttet å avvikle depositumsordningen inntil videre. Det betyr at det ikke betales inn depositum for leieforholdet.

Ingen kontrakter varer lenger enn ett år. Hvis din kontrakt går ut  31. juli eller 31. desember, vil du i god tid på forhånd få tilbud om å søke på en ny.

Søknadsskjema for ny kontrakt legges ut på Min side, og du vil få beskjed i god tid om hvordan du skal gå frem.
For å få ny kontrakt, er det en del kriterier som du må oppfylle. Disse kan du lese mer om i tildelingsreglene våre

Hvis kontrakten din går ut på andre tidspunkt på året, er du selv ansvarlig for å søke om ny kontrakt. Vi anbefaler at du gjør dette i god til og senest 2 - 3 måneder før kontraktslutt.

Det er ikke er mulig å overføre en kontrakt mellom samboere, men samboere har prioritet fremfor nye eksterne søkere. Les mer i tildelingsreglene våre.

Hvis du ønsker å flytte ut før leiekontrakten din utløper, må du registrere oppsigelse på Min sideOppsigelsestiden på studentboligen din er 2 eller 3 måneder, avhengig av hvilken type bolig du har. 

Når du sender inn oppsigelsen, regnes den fra 15. eller den siste datoen i måneden. Oppsigelsestid er 2 mnd for singelboliger og 3 for par- og familieboliger.

I perioden 15.7-15.8 er det mulig å få forkortet oppsigelsen på alle boligtyper. Dette kan du registrere selv på Min side på sio.no hvis du har 2 måneders oppsigelsestid i kontrakten din. Ta kontakt med SiO Kundeservice her hvis du har 3 måneders oppsigelsestid.

Man kan si opp til den 31.7. innen den 15.7., til den 15.8. innen den 31.7. og til den 31.8. innen den 15.8. Etter dette er det kontraktsfestet oppsigelsestid som gjelder.

Hvis du ombestemmer deg og vil heve kontrakten før du har flyttet inn, er det viktig å gi skriftlig beskjed så raskt du kan. Se mer informasjon i generelle bestemmelser.

Hvis du flytter ut før kontrakten går ut, må du uansett betale ut oppsigelsestiden din. Husk at du kan søke om å fremleie boligen din i oppsigelsestiden. Les mer om framleie her.

 

Gebyr for ubetalt faktura er kr 35,- per 1. oktober 2020.

Vi følger vanlige prosedyrer for inkasso.