Her finner du informasjon om hvordan du kan melde inn krav om forsinkelsesrenter i forbindelse med avvikling av depositum.

For at vi skal kunne vurdere om du har rett til forsinkelsesrenter må du sende oss et krav. Du kan melde inn ditt krav ved å sende oss en melding i kontaktskjemaet vårt.  

Vi vil gjøre en konkret vurdering av hver henvendelse om rentekrav, og behandler henvendelsene løpende. 

Forsinkelsesrentene er basert på den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats fastsatt av Finansdepartementet.

Det vil kunne ta noe tid å vurdere saken.