Å bytte studentbolig kan være en lur måte å skaffe seg drømmeboligen på. Når du allerede har bolig hos oss, blir du nemlig prioritert i køen hvis du søker om å bytte.

Kringsjaa

Det er enklere å få bolig i noen studenthus og -byer enn i andre. De små, sentrumsnære studenthusene har nesten alltid ventelister, mens de store studentbyene som Kringsjå og Sogn har mange boliger og dermed flere muligheter.

Særlig 1-roms leiligheter i sentrum og 3-4 roms leiligheter for barnefamilier er det ofte rift om. Hvis du ønsker deg en av disse, kan det lønne seg å sette opp andre alternativer i tillegg når du søker - og takke ja dersom du får tilbud.

Deretter kan du sette deg på venteliste på den boligen du har aller mest lyst på – og da altså med prioritert plass i køen. I perioden 15. juli til 1. september vil du ikke få bytte bolig. 

Fakta om bytte av bolig:

  • Du blir boende i boligen din mens du står på venteliste. Denne boligen blir automatisk oppsagt og tildelt en annen student når du får en ny bolig.
  • Når du får ny bolig, betaler du husleie for begge boligene i noen dager; dersom boligen du flytter fra har 2 måneders oppsigelse betaler du for 4 dager, dersom den har 3 måneders oppsigelse betaler du for 6 dager.
  • Ved 2 måneders oppsigelse har du 4 dager på å flytte, mens har du 3 måneders oppsigelse har du 6 dager på å flytte. 

Gå til boligoversikt for å bytte bolig