Å bytte studentbolig kan være en lur måte å skaffe seg drømmeboligen på. Når du allerede har bolig hos oss, vil vi etterkomme dine ønsker om en annen bolig så langt det er praktisk mulig.

Bjølsen_sio.no_2048x1240

Det er enklere å få bolig i noen studenthus og -byer enn i andre. De små, sentrumsnære studenthusene har nesten alltid ventelister, mens de store studentbyene som Kringsjå og Sogn har mange boliger og dermed flere muligheter.

Særlig 1-roms leiligheter i sentrum og 3-4 roms leiligheter for barnefamilier er det ofte rift om. Hvis du ønsker deg en av disse, kan det lønne seg å sette opp andre alternativer i tillegg når du søker - og takke ja dersom du får tilbud.

Deretter kan du sette deg på venteliste på den boligen du har aller mest lyst på – og vi vil etterkomme dine ønsker så langt det er praktisk mulig. I perioden 15. juli til 1. september vil du ikke få bytte bolig. Dersom du har en kontrakt på ett semester eller kortere, vil du heller ikke få bytte bolig

Fakta om bytte av bolig:

  • Du blir boende i boligen din mens du står på venteliste. Boligen blir automatisk oppsagt og tildelt en annen student så snart du har akseptert tilbudet om ny bolig.
  • Når du får ny bolig betaler du husleie for begge boligene i noen dager:
    - dersom boligen du flytter fra har 2 måneders oppsigelse betaler du for 4 dager.
    - dersom boligen du flytter fra har 3 måneders oppsigelse betaler du for 6 dager.
    Det er samme antall dager som du får til å flytte.

Gå til boligoversikt for å søke om bytte av bolig