Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om avviklingen av depositum.

Spørsmål: Hvorfor avvikler SiO depositumordningen? 
Svar: For å sikre at vår praksis er i tråd med regelverket avvikler vi nå dagens ordning mens vi venter på en avklaring fra departementet.  
Innføring av forskuddsleie vil gjøres på et senere tidspunkt når det teknisk og praktisk lar seg gjennomføre.    

Spørsmål: Hva må jeg gjøre for å få utbetalt depositumet mitt? 
Svar: Du må gjennomføre to trinn. Først må du gå inn på Min side. Her må du kontrollere og eventuelt oppdatere dine kontodetaljer.  
Deretter må du bekrefte via dette skjemaet at du har kontrollert dine bankdetaljer. 

Spørsmål: Hvorfor må jeg bekrefte mine kontodetaljer på Min side på sio.no? 
Svar: Dette må du gjøre fordi du kan ha endret konto/bank fra da du først registrerte dine bankkontopplysninger på Min Side, eller at du ikke tidligere har registrert dine kontoopplysninger på Min Side. 

Spørsmål: Når får jeg utbetalt depositumet? 
Svar: Vi starter utbetalingene i løpet av november, og tar sikte på å utbetale alt i løpet av 2022. 

Spørsmål: Jeg er internasjonal student og har utenlandsk bankkonto. Hva må jeg gjøre?  
Svar:På Min side kan du velge å krysse av på om du har konto i Norge, i Europa eller utenfor Europa. Du fyller så inn rett informasjon. Husk å bekrefte at du har kontrollert og eventuelt oppdatert din kontoinformasjon via dette skjemaet.

Spørsmål: Er det en tidsfrist jeg må gjøre dette innen? 
Svar: Jo fortere du kontrollerer og oppdaterer dine detaljer, jo fortere får vi også utbetalt ditt depositum. 

Spørsmål: SiO har selv kommunisert at det skal bli innført forskuddsleie. Når vil dette skje? 
Svar: Dette vil bli innført på sikt, og tidspunktet er ikke fastsatt ennå. Mer informasjon om dette blir gitt i god tid. 

Spørsmål: Hva mener SiO med at forskuddsleie skal innføres? Betaler vi ikke forskuddsleie allerede? 
Svar: Vi fakturer i dag husleien forskuddsvis, men du kan flytte inn før du betaler første husleie. Ved en ny ordning vil du måtte betale inn et beløp som forskuddsleie før innflytting, og beløpet vil stå som sikkerhet for husleie gjennom leieforholdet. 
Innføring av forskuddsleie vil gjøres på et senere tidspunkt når det teknisk og praktisk lar seg gjennomføre. Vi vil informere om dette i god tid.  

Spørsmål: Skal jeg betale inn forskuddsleie i år/nå? 
Svar: Nei, forskuddsleie er noe vi planlegger å innføre på lengre sikt. Det vil ta tid før en slik ordning er på plass, og vi vil informere i god tid. 

Spørsmål: Kan jeg bekrefte at min bankkontoinformasjon er korrekt på e-post? 
Svar: Nei, du må bruke skjemaet, slik at informasjonen blir registrert riktig sted. 

Spørsmål: Hvorfor vil dere kreve forskuddsleie? 
Svar: Bakgrunnen for forskuddsleie er å gi sikkerhet for innbetaling av husleie. Det er gitt unntak for student- og elevorganisasjoner gjennom en særregel i § 11-2 syvende ledd av forskriften om unntak fra husleieloven, nettopp med formål om å gi sikkerhet for husleiebetaling.   

Spørsmål: Skal jeg betale inn forskuddsleie nå? 
Svar: Nei, forskuddsleie er noe vi planlegger å innføre på lengre sikt. Det vil ta noe tid før en slik ordning er på plass, og vi vil informere om dette god tid i forkant. Forskuddsleie må være avtalt gjennom leiekontrakten, og vil ikke være aktuelt i nåværende kontraktsperiode.   

Spørsmål: Må jeg sette av penger til forskuddsleien?
 
Svar: Forskuddsleie er noe vi planlegger å innføre på lengre sikt. Det vil ta noe tid før en slik ordning er på plass, og vi vil informere om dette god tid i forkant. Forskuddsleie må være avtalt gjennom leiekontrakten, og vil ikke være aktuelt i nåværende kontraktsperiode.   

Spørsmål: Er forskuddsleie i tråd med husleieloven? 
Svar: Ja, når det gjelder forskuddsleie av elev- og studentboliger gjelder en særregel i § 11-2 syvende ledd: «Uten hinder av § 3-2 første ledd annet punktum kan det avtales forskuddsbetaling for inntil tre måneder». Bestemmelsen gir studentsamskipnader adgang til å avtale krav om forskuddsbetaling på inntil tre måneder husleie.  

Lurer du fortsatt på noe? Ta kontakt med oss, da vel. Send en henvendelse viakontaktskjemaet på sio.no.