Alle leiekontraktene våre utløper 31.juli, derfor har du kun fått en kontrakt som varer til denne datoen.

Når du har signert denne kontrakten, så får du en e-post fra oss med tilbud om å søke ny kontrakt på Min side med varighet fra 1.8 i år til 31.juli neste år.

I løpet av april vil alle beboere som har kontraktutløp 31. juli få tilbud på Min side om å søke ny kontrakt for ett nytt år.