Når alarmen utløses skyldes det i de fleste tilfeller matlaging på kjøkkenet. Her er noen tips til hvordan du kan unngå å utløse alarm i boligen din eller felleskjøkkenet ditt.

Bli på kjøkkenet til maten er ferdig
Ikke gå fra komfyren når du lager varm mat. Når du skrur på komfyren, har du ansvaret helt til maten er ferdig og komfyren er skrudd av. Hvis du glemmer maten, går brannalarmen.

Bruk ventilatoren eller luft godt
Bruk kjøkkenventilatoren når du lager mat. Hvis du bruker vaffeljern, brødrister, riskoker etc, er det lurt å plassere denne under ventilatoren. Dersom du ikke har ventilator i boligen din, kan du lufte gjennom vinduet.

Holdstekeplatene og ovnen ren
Brente matrester kan utløse brannalarmen. Tørk derfor av stekeplatene og ovnen etter at du har lagd mat. Da blir det også hyggeligere for den som kommer etter deg.

Ikke demonter branndetektor i tak
Hvis branndetektoren blir demontert kan dette medføre feil som gjør at anlegget ikke virker og sette andre beboere i fare. Vi vil få melding om feil i anlegget og fakturere den ansvarlige for arbeidet med reinstallering av detektor.

Våre studentboliger har automatisk varsling
Alle våre studentboliger har brannvarslingsanlegg som automatisk varsler hele huset, samt varsler det lokale brannvesen direkte.