I arbeidet med å fornye og modernisere boligene våre står nå Bjerregaardsgate 21 for tur. Her vil vi renovere og modernisere studentboligene. På denne siden vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om byggeprosjektet i Bjerregaardsgate.

Vi starter ombyggingen i løpet av sommeren 2017. Informasjon om tidspunkt for byggestart kommer.

Store deler av utearealene i studentbyen vil bli anleggsplass i byggeperioden. Det betyr at du dessverre ikke vil kunne benytte disse utearealene i denne perioden. 

Vaskeri
Vaskeriet vil bli flyttet til midlertidige lokaler i parkeringskjelleren. Du vil få nærmere informasjon om når dette vil skje.

Parkering
Hele parkeringskjelleren vil bli stengt i byggeperioden og vil bli benyttet til midlertidige fasiliteter som vaskeri, sykkelparkering og boder.

Støyende arbeider
Støyende arbeider vil foregå på hverdager mellom 08-17.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss her.