I arbeidet med å fornye og modernisere boligene våre står nå Bjerregaardsgate 21 for tur. Her renoverer og moderniserer vi studentboligene. På denne siden vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om byggeprosjektet i Bjerregaardsgate.

illustrasjonsbilde

Ombyggingen startet sommeren 2017.

Store deler av utearealene i studentbyen er anleggsplass i byggeperioden. Det betyr at du dessverre ikke kan benytte disse utearealene.

Boder
Alle boligene har i utgangspunktet egen bod. Enkelte av hyblene og to-roms leilighetene i Hans Rossgate 1 og 3 har bod i kjelleren til Bjerregaardsgate 21. Disse boligene vil ikke ha bod mens rehabiliteringen av Bjerregaardsgate 21 pågår. Alle ett-roms leilighetene har bod inne i boligen.

Vaskeri
Vaskeriet i Bjerregaardsgate 21 er flyttet til et midlertidig vaskeri under Hans Rossgate 3 i rehabiliteringsperioden.  Les mer om hvordan du reserverer vasketid og betaler for å bruke maskinene her.

Parkering
Hele parkeringskjelleren er stengt i byggeperioden og blir benyttet til midlertidige fasiliteter som vaskeri, sykkelparkering og boder.

Sykkelparkering
Sykkelen din kan du parkere i sykkelstativet ute eller parkeringshuset i kjelleren. Husk å merke sykkel og barnevogn med klistremerke som du får i kundesenteret.

Støyende arbeider
Støyende arbeider vil foregå på hverdager mellom 08-17. Arbeidstiden er utvidet til 9 - 16 på lørdager. På lørdager vil det ikke bli utført støyende arbeider. 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss her.