Hos oss betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Du kan søke om redusert pris. Prisen blir satt etter familiens samlede inntekt.

Du kan beholde barnehageplassen når du er ferdig med å studere.

Vi har bare fulltidsplasser, ikke deltidsplasser.

Studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO betaler ikke kostpenger.

Skal du si opp plassen? Husk å gjøre det før 1. eller 15. i måneden, det er minimum 60 dager oppsigeslestid.

Husk at vi har 2 måneders oppsigelsestid.

Makspris for opphold i SiO Barnehage er 2 730 kroner i måneden. Det serveres gratis lunsj til alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO. Kostpenger er p.t. kr 270 per måned.

Fra inntekt NOK    Til inntekt NOK Prosent / beløp
0500 500 6 %
500 500-Makspris NOK 2 730


Gratis kjernetid
Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. 
Fra 1.august 2016 omfatter gratis kjernetid 3, 4 og – 5 åringer. Inntektsgrensen for å få gratis kjernetid er 417 000 kr.

Studielån regnes ikke som inntekt. Les hva som er med i beregningen av husholdningens samlede årsinntekt på Oslo kommunes nettsider.

For å få redusert pris på grunn av lav inntekt må du sende søknad om redusert pris innen fristen sendt deg som info i e-post. Dersom vi ikke mottar noe fra deg settes du automatisk til maks pris på kr. 2 730,- inntil vi mottar søknad med dokumentasjon. Det er ikke tilbakevirkende. Du må legge ved kopi av siste selvangivelse, og eventuelt annen dokumentasjon på inntekt. Last ned søknadskjema for redusert pris for barnehageplass og send søknadsskjema og dokumentasjon til pris.barnehage@sio.no.

Vær oppmerksom på at alle må søke på nytt hvert år fra 1. august for å få redusert pris.

Vil du vite mer?

Faktura
25. i måneden

Forfall
10. i måneden

Purring 1
3 dager etter forfall

Purring 2
7 dager etter forfall

Purring 3/ inkassovarsel
15 dager etter forfall sendes saken Conecto som sender inkassovarsel.

Hos oss betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Når du får tilbud om barnehageplass, vil du få beskjed på e-post. Kontrakten inngår du ved å trykke på linken som ligger i tilbudet og akseptere tilbudet. Du inngår da en kontrakt som gjelder for hele det planlagte studieforløpet ditt.

Barn som er tildelt plass, beholder barnehageplassen frem til skolestart selv om foreldrene ikke lenger er student.

Barnehagene våre har 2 måneders oppsigelse. Skal du si opp plassen, må du gjøre det på Min Side for at oppsigelsen skal være gyldig. Husk å si opp  før  1 eller 15 i måneden.