Hverdagen i SiO Barnehage er tilpasset hovedpersonene, nemlig barna. Vi mener leken er den viktigste arenaen barna har for læring, sosial utvikling og personlighetsutvikling. Derfor er store deler av dagen hos oss lagt opp slik at barnas lek er i sentrum.

I tillegg er det mange planlagte aktiviteter i løpet av en barnehagedag, og slik må det være.
Når barna kommer om morgenen, legger vi vekt på å ta godt i mot dem. Dette er tiden for stille aktiviteter og samtaler.
I lunsjen legger vi opp til ro og avkobling. Vi serverer gratis lunsj hver dag. Vi har samlingsstunder med musikk, bøker, eventyr, samtaler og sanger. Vi bruker dramagrupper, musikkstunder, teater og dans for å lære ulike former for formidling. Barna er mye ute på barnehagens lekeplass, eller vi drar på turer og aktiviteter for spennende, nye opplevelser.

Ved dagens andre måltid spiser barna matpakken de har med hjemmefra. Dette blir en fin overgang fra aktivitet til hvileperiode for barna. Når barna hentes forteller vi gjerne litt om barnets dag i barnehagen. Vi legger også ut ukesbrev/månedsbrev i MyKid, der dere får god informasjon om hva som skal skje og hva som har skjedd.

For at barnet skal ha det best mulig hos oss, er det viktig med en god og åpen dialog med dere som er foreldre. I tillegg til den daglige dialogen vi har når du henter og følger barnet, har vi foreldresamtaler og foreldremøter.  

Foreldresamtalen er mellom deg og pedagogisk leder, der dere snakker om ditt barns hverdag, mens foreldremøtene er for alle foreldrene på avdelingen og handler om barnehagens innhold.

Alle barn som går i våre  barnehager er forsikret mens de er i barnehagen.

Barnehagen stenger kl 17.00. Hvis du ikke rekker frem til det, vil to ansatte vil være igjen med barnet til du kommer. Det påløper en kostnad på 300,- per påbegynte halvtime frem til barnet blir hentet. 

Vi holder også barnehagene åpne i julen og påsken. Du sier fra til din barnehage om du ønsker å bruke dette tilbudet.

Jul: Åpningstiden i romjulen er 08.30- 16.00, juleaften og nyttårsaften holder vi stengt.  

Påske: I påsken holder vi åpent til kl 13 dagen før skjærtorsdag.

Barnet må alltid ha ett ekstra fullt skift, tilpasset årstiden, liggende på plassen sin. Husk også tøfler eller innesko, og evt. bleier. Det er viktig å merke alle klær og alt utstyr med navn, slik at dere ikke mister noe.

Barna får lunsj og drikke i barnehagen hver dag. Hvis barnet ditt har allergier eller trenger andre tilpasninger av maten, avtaler du dette med barnehagen din. Vi serverer også barna frukt og grønnsaker hver dag. I tillegg må barna ha med seg en matpakke som de spiser på ettermiddagen. Det betales kostpenger for lunsj,men studentforeldre har redusert pris.

Mandag til torsdag får barna varm lunsj levert av Matibox.

Barna trenger tilvenning for å bli kjente og trygge i barnehagen. I tilvenningstiden er en av foreldrene sammen med barnet i barnehagen, og det varierer fra barn til barn hvor lang tid det trenger. Dere trenger ikke å venne barnet til å sove til bestemte tider før det skal starte i barnehagen, vi tilpasser sovetiden til hvert enkelt barn.

Dere er hjertelig velkomne til å besøke barnehagen dere har fått plass i, bare ring så finner vi en tid!

Vi har fem planleggingsdager i året. Tre av dem er i starten av august, mens to er tidlig i januar. Disse dagene holder barnehagene stengt, og personalet bruker tiden til å planlegge, tilrettelegge og evaluere. Du vil få beskjed i god tid om når planleggingsdagene vil bli.

Gjennom året har vi mange hyggelige tradisjoner i barnehagene våre. Nissefest, Lucia, påskefrokost, aktivitetsdag, 17. Mai-feiring, karneval og sommerfest er felles for de fleste barnehagene. Noen barnehager har andre tradisjoner i tillegg, som f.eks. feiring av FN-dagen, kunstutstilling eller bondegårdsbesøk.

Når barnet ditt er sykt, må det være hjemme fra barnehagen til det er friskt igjen. Det er viktig at du husker å gi beskjed til barnehagen, og spesielt viktig hvis barnet ditt har en smittsom sykdom eller infeksjon. Blir barnet ditt sykt den dagen du skal ha eksamen, kan du bruke eksamensgarantien vår.

Du som har barn i barnehagen kan låne lokaler gratis til for eksempel bursdagsfeiring. Dette avtales direkte med din barnehage. 

Vi holder åpent alle hverdager fra kl. 07.30 – 17.00. Barnehagene er stengt julaften og nyttårsaften. I påsken stenger vi kl. 13.00 på onsdagen før skjærtorsdag. Vi er også stengt 4 uker i juli.