Forening for alle
Forening for alle

For studenter

For foreninger

«Forening for alle» skal bidra til at enda flere finner seg til rette i studentforeningene. Å være med i en studentforening er sosialt og lærerikt, og gjennom «Forening for alle» håper vi du finner en forening som gjør at du får enda mer ut av studietiden din.

Vi vet at det for mange er nytt eller ukjent med studentforeninger. Tanken bak «Forening for alle» er å senke terskelen for å oppsøke en forening. Foreningene som er med i prosjektet er veldig gode på rekruttering og inkludering av nye medlemmer. I hver «Forening for alle»-forening er det egne foreningsfaddere du som er student kan sende en epost til slik at du vet mer om hva du kan forvente hvis du blir med i foreningen. Foreningsfadderen kan og gå sammen med deg første gang du møter opp på en av foreningens aktiviteter dersom du vil det.

Du finner foreningene som er med i «Forening for alle» ved å se etter symbolet til høyre. Du vil se symbolet på foreningsoversikten og på foreningens egne plakater og nettsider.

Alle foreningene som er med i prosjektet kan du også lese mer om, og kontakte, her:

Hvis ingen av disse foreningene som fanger din interesse så finner du en oversikt over alle foreningene i Oslo her. Du kan også sende en epost til foreningforalle@sio.no, så vil vi hjelpe deg med å finne den perfekte foreningen for deg. 

Lurer du på noe om "Forening for alle" eller studentforeninger generelt så ta gjerne kontakt med oss i SiO Foreninger.

Vil deres forening bli en del av «Forening for alle»?

Foreninger som er interessert i å knyttes til «Forening for alle» - prosjektet kan ta kontakt med oss i SiO Foreninger. Det er ingen øvre grense for antall foreninger som kan tilknyttes og vi vil gjerne ha med så mange som mulig, men en «Forening for alle» -forening må:

  • Være registrert som studentforening på «Min side» og følge de regler om studentforeninger som er nedsatt ved foreningens lærested. 
  • Ha mulighet til å ta inn og ivareta mange nye medlemmer samtidig.
  • Ha et bredt rekrutteringsfokus, slik at foreningen er åpen for en stor bredde av studenter. Dette vil si at medlemskap ikke kan være forbeholdt en spesifikk linje, institutt, eller en viss gruppe studenter.
  • Ha en nettside (eller tilsvarende) som inneholder arrangementsoversikt 
  • Ha et rekrutteringsapparat som er aktive også utenom oppstarts-ukene. 
  • Ha en tydelig aktivitetsprofil: Foreningen må være tydelig på hva som er deres primære driftsaktivitet og hva studentene kan forvente å delta på som medlemmer. 
  • Avholde minst ett åpent arrangement per måned 
  • Stabil drift over tid

Vi har opplæring av nye foreningsfaddere i slutten av hvert semester.

Fristen for å søke om å bli en «Forening for alle»-forening er derfor 15. november i høstsemesteret og 15. mai i vårsemesteret.

Søknad sendes til foreninger@sio.no og skal inneholde en kort beskrivelse av foreningen og hvordan deres drift forholder seg til de kravene som er listet over. 

Har dere spørsmål er det bare å kontakte oss på epost eller komme innom kontoret vårt i Kristian Ottosens hus på Blindern.