I samarbeid med Skedsmo kommune ønsker SiO å bygge nye studentboliger i Lillestrøm sentrum.

lillestrom studentby

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har inngått et samarbeidsprosjekt med Skedsmo kommune om utarbeidelse av reguleringsplan og utredning av studentboliger i hjertet av Lillestrøm sentrum. SiO ser positivt på å bygge studentboliger i Jernbanegata, rett ved en ny HiOA-campus og midt i bysentrum.

SiO igangsatte i slutten av 2016 en arkitektkonkurranse der fire ulike arkitektkontorer ble invitert til å gi sitt forslag til utforming av studentboligene. Vinneren ble HRTB arkitekter, som tidligere har jobbet med ombyggingen av Grünerløkka Studenthus (siloen) og oppgraderingen av Sogn Studentby. Her kan du se vinnerforslaget.

Det er blitt avholdt oppstartsmøte i forbindelse med reguleringsarbeidet. Vi håper prosjektet bli ferdig utredet i løpet av 2017.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO.