For foreninger som ønsker å utvikle seg videre eller har spesifikke utfordringer, kan SiO Foreninger bistå som konsulenter.

Fordelen ved dette er at foreningen vil få personlig oppfølging over tid, og foreningen får slik omstrukturere eller utvikle seg under ordnede rammer, med støtte fra en ekstern fagperson.

Som våre andre tilbud er dette helt gratis og forbeholdt studentforeninger tilknyttet SiO.

Prosjektet fra start til slutt

1) Snakk med oss

Dersom foreningen din har en utfordring vil vi ofte finne en løsning sammen gjennom en samtale. Dersom utfordringen trenger mer oppmerksomhet - eller dere ønsker å gjøre en større organisasjonsutvikling - vil vi foreslå å lage et prosjekt, hvor vi har rollen som konsulenter. 

2) Vi setter rammer for prosjektet sammen

Når vi har blitt enige om å opprette et prosjekt, er det første som skjer at vi sammen bruker litt tid på å kartlegge og analysere deres behov og ønsker. Hvilke områder er det dere vil bli bedre på og trenger et kompetanseløft? Skal prosjektet være for styret eller hele foreningen?

3) Vi lager en avtale sammen

Basert på kartleggingen utformer vi et opplegg vi mener foreningen vil ha godt utbytte av, og lager en avtale der det står spesifisert datoer og milepæler for prosjektet.

4) Prosjektets innhold

Et konsulentoppdrag vil inneholde kursing og/eller veiledning.

Kurs: Korte kurs som legger opp til høy medvirkning fra deltakerne. Egen forening og miljø står i sentrum og vil bli brukt gjennom kursene. Sammen blir vi enig om hvilke kurs som skal bli gjennomgått, vi anbefaler 2-4 bolker. 

1. Motivasjon
2. Rekruttering
3. Markedsføring
4. Samarbeid i styret
5. Økonomi og ansvar
6. Finansiering
7. Omdømme og organisasjonskultur

Veiledning: Benyttes ofte for foreninger som går gjennom større organisatoriske og strukturelle endringer, og som trenger råd i forbindelse med dette. 

5) Avslutning og evaluering

Når prosjektet er avsluttet vil vi sende dere en evaluering. Ca. 1-2 måneder senere vil vi ta kontakt for å høre hvordan det går, og om dere ønsker eller trenger noe mer fra oss.