Frist for å søke redusert foreldrebetaling for nye søkere er 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som allerede går i barnehage: Søknad om redusert foreldrebetaling må leveres årlig og senest innen utgangen av juni. Søk her